Čekiranje na let

Čekiranje na let

Šalteri za čekiranje na let se obično otvaraju tri sata pre poletanja, a zatvaraju jedan sat pre poletanja za ekonomsku klasu, odnosno 45 minuta pre poletanja za prvu i biznis klasu putnika. Svaki šalter je opremljen ekranom na kome su prikazani detalji leta na arapskom i engleskom jeziku.

Da bi vam čekiranje na let proteklo bez problema, preporučujemo vam da dođete na aerodrom tri sata pre poletanja ili da se čekirate na let putem Interneta. Qatar Airways, vaša avio-kompanija sa pet zvezdica.

Proverite da li vaše torbe sadrže neki od zabranjenih artikala

Posebno preporučujemo da unutra i spolja obeležite prtljag oznakom na kojoj će pisati vaše ime, kućna adresa i grad u koji putujete.

 

Držite sve vreme kod sebe pasoše, karte za ukrcavanje (boarding passes) i putne vize

Biće potrebno da pokažete kartu za ukrcavanje (boarding pass) i pasoš na bezbednosnom kontrolnom punktu i na izlazu za ukrcavanje (boarding gate). Da biste osigurali brz prolaz za sebe i druge putnike, molimo vas da sve vreme imate spremne putne dokumente.

Molimo vas da obeležite svoj prtljag

Posebno preporučujemo da unutra i spolja obeležite prtljag oznakom na kojoj će pisati vaše ime, kućna adresa i grad u koji putujete.

Recite nam ako vam je potrebna posebna pomoć

Naše osoblje je obučeno da pomogne u širokom spektru posebnih potreba. Molimo vas da nas obavestite ako možemo da vam pružimo neku vrstu posebne pomoći u bilo kojoj fazi vašeg putovanja.