گزینه های سفر منعطف | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

ما همواره متعهد به ارائه خدمات در سطح کلاس جهانی هستیم تا هر سفری با ما به تجربه ای ارزنده تبدیل گردد. به همین دلیل است که انعطاف پذیری تضمین شده را برای سفرهایی ارائه کردیم که پیش از ۸ مهر ۱۴۰۱ انجام می شود.*

مسافران همچنان می توانند از گزینه های زیر برای تغییر برنامه های سفر خود حسب نیاز، بهره ببرند.

اصلاح سفر

با استفاده از گزینه «مدیریت رزرو»، تاریخ یا مقصد سفر خود را تغییر دهید.

مدیریت سفر من

واچر با ۱۰٪ ارزش بیشتر

رزروهای انجام شده از طریق qatarairways.com یا اپلیکیشن تلفن همراه ما را می توان با یک واچر با ۱۰٪ ارزش بیشتر تبادل کرد.

تبادل با واچر

بلیت

ارزش استفاده نشده بلیت خود را به همان روشی که بهای بلیت پرداخت شده استرداد کنید.

درخواست استرداد

بازگشت به بالا