Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value)

با پرداخت هزینه اضافه بار همراه از طریق وب‌گاه qatarairways.com، دفاتر هواپیمایی قطر، دفاتر فروش بلیت، مراکز ارتباط یا در زمان تحویل بار، بیشتر از میزان بار همراه مجاز به‌همراه داشته باشید.

نرخ‌ها و شرایطی که در زیر آورده شده‌اند، فقط در پروازهای هواپیمایی قطر اعمال می‌شوند. اگر برنامه سفر شما شامل پروازهای دیگر خطوط هوایی باشد، ممکن است قوانین بار دیگری اعمال شود. برای کسب اطلاعات درباره قوانین و هزینه‌های سهمیه بار همراه مجاز، با نزدیک‌ترین دفتر صدور بلیت هواپیمایی قطر یا مرکز تماس ما  تماس بگیرید.

هزینه‌های بار همراه اضافی و اضافه بار پروازهای هواپیمایی قطر با توجه به مناطق تحت پوشش سفر شما متغیر خواهد بود.

اگر قبلاً پروازی را از هواپیمایی قطر رزرو کرده‌اید، می‌توانید اطلاعات رزرو را از قسمت «سفرهای من» مدیریت کنید و در صورت لزوم اضافه‌بار بخرید.

سفرهای من

آیا در سفر خود، با یکی از خطوط هوایی همکار ما پرواز دارید؟

با هواپیمایی بریتانیا بیشتر آشنا شوید.

 

 

با رویال ایرمراکش بیشتر آشنا شوید.

بازگشت به بالا