غذا | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

«شما» اولویت جدید صرف غذا در هواپیما هستید. از غذای بی‌نظیر بهترین سرآشپزهای جهان و نوشیدنی‌های گوارایی که به شکلی حرفه‌ای صرف می‌شوند، لذت ببرید. هر زمان که بخواهید می‌توانید از غذاهایی لذیذ با منوی انتخابی لذت ببرید. هر صندلی، فضای غذاخوری جاداری دارد تا از غذای درجه یک خود در آسمان لذت ببرید.

content block picture
content block picture
content block picture
content block picture
content block picture
بازگشت به بالا