سالن‌های ویژه استراحت | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)
content block picture
content block picture

سالن استراحت ویژه مسافرین کابین درجه یک و بیزینس پاریس

در مهمانی خصوصی الهام‌گرفته از فرهنگ عربی با مبلمان مجلل و امروزی در دل فرودگاه شارل دو گل پاریس استراحت کنید.

سالن استراحت ویژه مسافرین کابین درجه یک و بیزینس در فرودگاه هیترو لندن

با استراحت در سالن ویژه استراحت جدید ما که صمیمی، دلپذیر، زیبا و خاص است، تجربه بی‌نظیر خود با هواپیمایی قطر را پیش از سوار شدن به هواپیما آغاز کنید.

content block picture
content block picture

آیا در سفر خود با یکی از خطوط هوایی همکار ما پرواز دارید؟

با هواپیمایی بریتانیا بیشتر آشنا شوید.

 

 

با رویال ایر مراکش بیشتر آشنا شوید.

بازگشت به بالا