Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

هواپیمایی قطر در برخی موارد محل اقامت، روادید، خدمات انتقال فرودگاهی و وعده‌های غذایی در اختیار مسافرانی قرار می‌دهد که در دوحه با تأخیر در ترانزیت مواجه می‌شوند.

این خدمت تنها در صورت بروز شرایط زیر در دسترس خواهد بود:

  • هیچ پرواز کانکشنی تا هشت ساعت بعدی در دسترس نباشد؛
  • زمان ترانزیت در دوحه بین 8 تا 24 ساعت باشد؛
  • رزرو شامل پروازهایی به مقصد کویت (KWI) یا مسقط (MCT) یا از این مقاصد نباشد.

برای رزروهایی که در بازه زمانی 72 ساعت پیش از پرواز انجام شده باشند، امکان رزرو هتل ترانزیت از پیش فراهم نیست. در صورتی که رزرو شما در بازه زمانی 72 ساعت پیش از ورود به دوحه انجام شده، به هنگام ورود به فرودگاه بین‌المللی حمد جهت انجام کارهای مربوط به اقامت ترانزیت به کانتر خدمات انتقال مراجعه کنید.

هواپیمایی قطر درباره اقامت ترانزیت تصمیم مربوطه را اتخاذ می‌کند. لزوماً تمامی قیمت‌ها مشمول این خدمت اقامت کوتاه‌مدت نیستند. لطفاً جهت بررسی امکان استفاده از این خدمت در سفر خود، با نزدیک‌ترین دفتر هواپیمایی قطر تماس بگیرید. ممکن است تغییراتی اعمال شود.

*تایید رزرو هتل شما در دوحه به معنی تضمین ورود شما به کشور قطر نیست. این مساله کاملاً منوط به نظر اداره مهاجرت قطر است. علی‌رغم رزرو هتل، هواپیمایی قطر مسئول عدم صدور مجوز ورود شما نیست.

content block picture
بازگشت به بالا