Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Qmiles artı nakit

Bir ödül bilet için yeterli Qmiles miliniz olmaması durumunda, dinamik Qmiles artı Nakit ödül opsiyonumuz size ödül biletin minimum %50'sinin Qmiles olarak ödenmesi koşuluyla Qmiles ve nakit kombinasyonu kullanma esnekliği sağlamaktadır.

content block picture

Diğer bilgiler

Başa dön