Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)
ใส่เมืองต้นทาง Close
จาก
ใส่จุดหมายปลาย Close
ไปยัง
ขาออก input background
ขากลับ input background
Travel Dates Close
MonTueWedThuFriSatSun
SunMonTueWedThuFriSat
ขาออก input background
Travel Dates Close
MonTueWedThuFriSatSun
SunMonTueWedThuFriSat
ผู้โดยสาร input background
 • ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป)
  เด็ก (2-11 ปี)
  More information

  Close

  หมายเหตุ

  เด็กอายุระหว่าง 2-5 ปีควรมีผู้ใหญ่อายุมากกว่า 16 ปีหนึ่งคนเป็นผู้ดูแลในขณะเดินทาง

  ทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี)
  More information
  หมายเหตุ

  ทารกแต่ละคนควรเดินทางพร้อมผู้ใหญ่หนึ่งคน หากจองโดยใช้อัตราค่าโดยสารสำหรับทารก ทารกดังกล่าวจะต้องใช้ที่นั่งเดียวกับผู้ปกครอง

รหัสส่งเสริมการขาย

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สให้บริการเที่ยวบินสู่ประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนเชื่อมั่นที่จะเดินทางกับเราเมื่อมีความจำเป็น

ปัจจุบัน เราให้บริการเที่ยวบินทั้งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยให้บริการหลายเที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพื่อขนส่งผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางกว่า 140 แห่งทั่วโลก ต่อเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด ประเทศกาตาร์

(ข้อความสำคัญ: ผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนครบกำหนดและต้องการเดินทางสู่ภูเก็ตในโปรแกรมภูเก็ตแซนบอกซ์หรือสมุยพลัส กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดในการเดินทางสำหรับภูเก็ตแซนบอกซ์และสมุยพลัสโดยเฉพาะ จากหน้า Travel Requirements หรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถานทูตฯ  ข้อมูลด้านล่างนี้ใช้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่ต้องเข้ารับการกักตัวตามข้อกำหนดฯ)

ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถแสดงเอกสารยืนยันตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งประเภทผู้โดยที่ได้ดังนี้

 • บุคคลสัญชาติไทย
 • บุคคลที่ได้รับการยกเว้น (ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 • บุคคลในคณะทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • สมาชิกครอบครัวของผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่มีเอกสารสำคัญอนุญาตพำนักในราชอาณาจักร
 • บุคคลที่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร
 • นักเรียนนักศึกษา
 • ชาวต่างชาติที่มีนัดหมายทางการแพทย์ในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติในกรณีพิเศษ ได้แก่ วีซ่าพำนักชั่วคราวประเภท O (บุคคลเกษียณ) Visa (single entry), Tourist (นักท่องเที่ยวสัญชาติที่ได้รับการงดเว้นวีซ่า หรือประเทศที่มีการทำการตกลงร่วมกัน), Tourist-TR Visa (single entry), B Visa (นักธุรกิจและนักลงทุน), O-A Visa, O-X Visa, APEC Card Holder, Special Tourist Visa (STV).

ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ประจำประเทศต้นทางอีกครั้ง

ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจโควิด-19* ในห้องปฏิบัติการที่มีผลเป็นลบ โดยใช้การทดสอบแบบ RT-PCR ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

*บุคคลสัญชาติไทย ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องแสดงทั้งผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR และใบรับรองการตรวจสุขภาพ Fit to Fly Certificate เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยกับกาตาร์ แอร์เวย์ส (ข้อกำหนดนี้เฉพาะคนไทยที่เดินทางเข้ารับการกักตัวปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศในโปรแกรมภูเก็ตแซนบอกซ์และสมุยพลัส) ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดก่อนเดินทาง

นอกจากนี้ในการเช็คอิน ตรวจคนเข้าเมือง และแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนั้น ผู้โดยสารทุกคนจะยังคงต้องแสดง Certificate of Entry (COE) หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย ไปที่เว็บไซด์ระบบลงทะเบียนขอรับ COE

ในวันเดินทาง ผู้โดยสารทุกคนจะต้องแสดงเอกสารยืนยันสถานที่กักตัว เช่น โรงแรม (หรือโรงพยาบาลสำหรับการเดินทางเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์) ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ที่ผู้กักตัวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกได้ที่ hsscovid.com

พิเศษสำหรับผู้โดยสารกาตาร์ แอร์เวย์ส! เราได้ร่วมกับโรงแรมชั้นนำในประเทศไทย มอบแพ็กเกจราคาพิเศษสำหรับสถานที่กักตัวทางเลือก ASQ โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อโรงแรมโดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงหลักฐานการจองเที่ยวบิน ทั้งนี้ โรงแรมที่มอบแพ็กเกจราคาพิเศษสำหรับผู้โดยสารกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้แก่

 

กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ผู้โดยสารชาวต่างชาติทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพหรือจดหมายยืนยันจากนายจ้างว่าบริษัทประกันหรือนายจ้างจะดูแลเรื่องประกันสุขภาพสำหรับผู้โดยทาง ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เดินทางถูกตรวจพบว่าได้รับเชื้อโควิด-19 วงเงินอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ) ทั้งนี้ ประกันจะต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ประเทศไทยกรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและประเภทของผู้เดินทางและข้อกำหนดต่างๆได้ที่หน้า Travel Requirement

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆที่รวบรวมโดยกาตาร์ แอร์เวย์ส ซึ่งแม้ว่าจะได้รับการอัพเดตสม่ำเสมอ แต่ไม่สามารถยืนยันความแม่นยำของข้อมูลได้ ณ เวลาที่เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ เนื่องจากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพิจารณาเดินทางอาจขึ้นอยู่กับการตรวจรับรองสุขภาพ การบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกัน PPE การอนุญาตเดินทางเข้า-ออก และข้อกำหนดในการกักตัว (ชำระค่าใช้จ่ายเอง) ทั้งนี้ สายการบินฯจึงไม่สามารถยืนยันความถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนของข้อมูลได้ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สมีสิทธิ์เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนออกเดินทาง

ส่วนลดค่าตรวจ COVID-19 สำหรับเดินทางออกจากประเทศไทย

ผู้โดยสารสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส สามารถรับส่วนลดบริการตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ PCR Test สำหรับเดินทางต่างประเทศ (ระยะเวลาในการตรวจก่อนเดินทางขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประเทศปลายทาง)

ดูรายชื่อโรงพยาบาล

รับรองตั๋วยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้

เปลี่ยนวันเดินทางหรือจุดหมายปลายทาง หรือขอเงินคืนได้ มั่นใจได้กับความยืดหยุ่นและความปลอดภัย เมื่อเดินทางก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

 

อ่านเพิ่มเติม

ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญ

เราปฏิบัติงานเพื่อให้คุณมั่นใจว่ามาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของเรานั้น ตรงกับมาตรฐานขั้นสูงสุดตลอดการเดินทางของคุณตั้งแต่การเช็คอินจนถึงจุดหมายปลายทางของคุณ

ข้อกำหนดการเดินทาง

โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อจำกัดการเดินทางของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค รวมถึงข้อกำหนดของวีซ่าและหนังสือเดินทางก่อนเดินทาง

ข้ามไปยังด้านบน