Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Počev od 1. juna 2015. godine, deca koja putuju u ili iz Južne Afrike moraju nositi sa sobom izvod iz matične knjige rođenih* i važeći pasoš. Propisi važe za sve putnike mlađe od 18 godina, bez obzira na nacionalnost. 

*Izvod iz matične knjige rođenih je zvanični, potpisani i pečatirani sertifikat sa svim podacima oba roditelja. *Ako je izvod iz matične knjige rođenih na jeziku koji nije engleski, mora da se priloži i overeni engleski prevod.

Za više informacija posetite http://www.home-affairs.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf 

Dete koje putuje sa oba roditelja

Image of a logo of a child with both parents

Roditelji moraju imati izvod iz matične knjige rođenih i važeći pasoš.

Dete koje putuje sa jednim roditeljem

Image of a logo of a child with one parent

Roditelj mora imati izvod iz matične knjige rođenih, važeći pasoš i sudski nalog kojim se daje puna nadležnost / zakonsko starateljstvo nad detetom ili iskaz odsutnog roditelja sa odobrenjem za putovanje deteta. U slučaju kada je drugi roditelj koji je registrovan na izvodu iz matične knjige rođenih deteta preminuo, potrebna je potvrda o smrti.

Dete koje putuje samo sa pratiocem

Image of a logo of a child with a guardian

Pratilac mora imati izvod iz matične knjige rođenih deteta, važeći pasoš i sudski nalog ili iskaz roditelja ili zakonskih staratelja deteta kojim daju dozvolu za putovanje. Potrebne su kopije pasoša ili identifikacionih dokumenta roditelja ili zakonskih staratelja. U slučajevima gde je to potrebno traži se potvrda o smrti.

Dete bez pratnje

Image of a logo of a child

Dete mora imati izvod iz matične knjige rođenih, važeći pasoš i iskaz jednog ili oba roditelja ili zakonskih staratelja, zavisno od slučaja, kojim daju dozvolu za putovanje. Takođe je potrebno pismo od osobe koja će primiti dete u Južnoj Africi, uključujući sve kontakt podatke i overenu kopiju pasoša ili identifikacionih dokumenata. Potrebni su i kontakt podaci roditelja ili zakonskih staratelja deteta.

Savetujemo vam da pripremite svu potrebnu dokumentaciju pre puta da biste izbegli moguća zadržavanja i izmene u planovima. Za više informacija posetite Odeljenja za unutrašnje poslove Južne Afrike ili kontaktirajte najbližu ambasadu ili konzulat Južne Afrike.

Skoči na vrh