Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value)

Verifikacija kreditne kartice

Qatar Airways zahteva verifikaciju plaćanja samo za odabranu rezervaciju. Ako je vaša transakcija označena za verifikaciju, primićete e-poruku na adresu koju ste koristili prilikom plaćanja. Ova e-poruka sadrži prilagođeni link za verifikaciju preko koga možete da potvrdite uplatu.

Skoči na vrh