Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Zaštitite svoje planove za putovanje i budite spokojni

Putno osiguranje za svoje putovanje možete da kupite prilikom rezervacije karte na qatarairways.com ili pomoću opcije „Manage Booking“ (Upravljanje rezervacijom) nakon što ste već obavili rezervaciju.

Putno osiguranje se trenutno nudi stanovnicima sledećih zemalja: Francuska, Italija, Katar, Kuvajt, Liban, Nemačka, Norveška, Oman, Španija, Švedska, Ujedinjeni Arapski Emirati i Velika Britanija.

Program Travel Guard® za Qatar Airways osmišljen je da biste bili osigurani od troškova i neugodnosti izazvanih vanrednim situacijama i nepredviđenim okolnostima.

Pogledajte dokument sa tekstom pravlla za vašu zemlju prebivališta.

Bliski Istok: Liban, Kuvajt, Oman, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati.

Evropa: Francuska, Italija, Nemačka, Norveška, Španija, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Podaci za kontakt u vezi sa putnim osiguranjem
Bliski istok

*Dostavljanje zahteva se može obaviti samo tokom lokalnog radnog vremena ekspoziture kojoj dostavljate zahtev.
Država Služba za zahteve* 24-časovna hitna medicinska pomoć
Kuvajt

GIG Kuwait

GIRI HO Building Ahmad Al Jaber Street, Sharq, Kuvajt

E-pošta: travel@gig.com.kw

Tel: 1802080

Lokalno radno vreme: 07:30 do 15:00, od nedelje do četvrtka

Tel: +1 817 826 7276

E-pošta: medicalhou@aig.com

 

Liban

Fajr Al Gulf Insurance

Center GGF, Bloc C, 2nd Floor, Sin El Fil

E-pošta: msaad@gig.com.lb

Otvoreno od ponedeljka do petka

Tel: +1 817 826 7276

E-pošta: medicalhou@aig.com

Oman

Oman Insurance Company (ekspozitura za Oman)

P.C. 114, Hai Al Mina P.O. Box 1201, Muscat, Sultanat Oman

Tel: +96824562256 lok 205

E-pošta: hamid.albalushi@omaninsurance.ae

Tel: +1 817 826 7276

E-pošta: medicalhou@aig.com

Katar

Qatar General Insurance & Reinsurance Co. Q.P.S.C

P.O. Box: Al Areeq Street 880, Musherieb (Area 4), Building No. 23, P.O. Box 4500, Doha - Katar

E-pošta: myClaim@qgirco.com

Lokalno radno vreme: 07:30 do 14:30, od nedelje do četvrtka

Tel: +1 817 826 7276

E-pošta: medicalhou@aig.com

Ujedinjeni Arapski Emirati

American Home Assurance Company (ekspozitura u Dubaiju)

One Sheikh Zayed Road, Trade Center First, Floor 27The H Hotel Complex, PO Box 40569, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati

Tel: +971 4509 6111

E-pošta: myClaim@aig.com

Lokalno radno vreme: 08:00 do 17:00, od ponedeljka do petka

Tel: +1 817 826 7276
Evropa

*Dostavljanje zahteva se može obaviti samo tokom lokalnog radnog vremena ekspoziture kojoj dostavljate zahtev.
Država Služba za zahteve 24-časovna hitna medicinska pomoć
Francuska

AIG Europe Limited

Service Sinistre Assurance de Personnes
Tour CB21
16 Place de l’Iris
92040 Paris la Défense Cedex

Tel: +33 1 49 02 42 22

E-pošta: declarations.pa@aig.com

Lokalno radno vreme: 09:00 do 17:00, od ponedeljka do petka

Tel: +33 1 49 02 46 70

E-pošta: fr.assistance@aig.com

Nemačka

AIG Europe Limited

Podaci za kontakt u vezi sa zahtevima

AIG Europe S.A., Direction fur Deutschland Neue Mainzer Str. 46-50, 60311 Frankfurt am Main

Tel: +49 (0) 69 97 113 998

E-pošta: DE.Travelclaims@aig.com

Lokalno radno vreme: 09:00 do 17:00, od ponedeljka do petka

Podaci za kontakt za pomoć
AIG Travel

Tel: +49 (0) 69 97 114 999

E-pošta: DE.Assistance@aig.com

Korisnička služba za AIG pravila

Tel: +49 (0) 69 97 113 998

E-pošta: DE.Reiseversicherung@aig.com

Tel: +49 (0) 69 97 114 999

E-pošta: DE.Assistance@aig.com

Italija

IG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
2, Via della Chiusa, 20123 Milano - Italija

Veb-sajt: http://www.sinistriviaggi.it

Lokalno radno vreme: 09:00 do 17:00 sati, od ponedeljka do petka

Tel: +39 039 6554 6635
Norveška

AIG Europe Limited Norway Branch

Rosenkrantz gt 22 P.O. Box: 1588 Vika, 0118 Oslo

Tel: +47 22 00 20 80

E-pošta: skadekontoret@aig.com

Lokalno radno vreme: 08:30 do 16:00, od ponedeljka do petka

Tel: +45 38 48 92 50

E-pošta: sos@sos.eu

Španija

AIG Europe Limited Sucursal en España

Apartado Postal
28080 Madrid, Španija

Tel: 900-931615

E-pošta: siniestrosespana@aig.com

Lokalno radno vreme: 09:00 do 17:00, od ponedeljka do petka

Tel: +34 91 275 4683

E-pošta: medicalba@aig.com

Švedska

AIG Europe Limited UK filial i Sverige

Västra Järnvägsgatan 7, BOX 3506, 103 69 Stockholm,

Švedska

Tel: +46 8 506 920 70

E-pošta: bti@aig.com

Lokalno radno vreme: 09:00 do 17:00, od ponedeljka do petka

Tel: +45 38 489338

E-pošta: sos@sos.eu

Velika Britanija

American International Group UK Limited

The AIG Building, 58, Fenchurch Street
London, EC3M 4AB

Tel: +44 (0)330 123 3126

E-pošta: uk.claims@aig.com

Tel: +44 (0) 1273 747 602

E-pošta: uk.assistance@aig.com

Putnici koji govore arapski

Tel: +971 4 5096111

E-pošta: servicecenter-me@aig.com

Lokalno radno vreme: 08:00 do 17:00, od nedelje do četvrtka

Tel: +971 4 5096111

E-pošta: servicecenter-me@aig.com

 

Važne informacije
Uslovi i odredbe osiguranja

Naša usluga rezervacije putnog osiguranja obezbeđuje se preko trećih lica uz mogućnost kupovine osiguranja na našem veb-sajtu. Uplate obrađuje Qatar Airways nakon izbora proizvoda putnog osiguranja u valuti naznačenoj na sajtu.

Ovo osiguranje ne pokriva destinacije u Avganistanu, Iraku, Kubi, Iranu, Siriji, Sudanu, Severnoj Koreji i Krimu.

Svi putnici moraju biti rezidenti zemlje iz koje putuju.

U vezi sa specijalnim zahtevima, kao što je dodatno pokriće itd, obratite se direktno dobavljačju osiguranja.

U vezi sa svim izmenama ili otkazivanjima, pročitajte Uslove i odredbe navedene u dokumentu polise osiguranja i obratite se direktno dobavljaču osiguranja. To važi i za izmene ili otkazivanja izazvana izmenama ili poremećajima rasporeda letova (ili sličnim nepredviđenim okolnostima).

Qatar Airways nema uticaj na tarife i uslove koji se primenjuju, a koje nudi pružalac putnog osiguranja.

Otkrivanje podataka

Sklapanjem oog ugovora o osiguranju, imenovani osiguranik pristaje da osiguravatelj obrađuje podatke koji se odnose na navedenog osiguranika radi pružanja proizvoda i usluga osiguranja, u zakonske, administrativne i svrhe upravljanja, a pogotovo na obradu svih osetljivih ličnih podataka u vezi sa navedenim osiguranikom.

Navedeni osiguranik pristaje da Osiguravatelj te informacije učini dostupnim trećim stranama, između ostalih svakoj kompaniji iz sklopa grupacije, onima koji obezbeđuju proizvode ili usluge Osiguravatelju ili bilo kojoj kompaniji iz sklopa grupacije, kao i regulatornim organima, unutar i izvan domovine osiguranog lica.

Pogledajte politiku privatnosti za: Francusku, Nemačku, Italiju, Norvešku, Španiju, Švedsku, Ujedinjene Arapske Emirate i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Pravila osiguranja Travelcare Plus navode niz povlastica koje obezbeđuju mirano putovanje bez zbrke.

Osiguranje za putovanje možete kupiti pomoću opcije „Manage Booking“ (Upravljanje rezervacijom) nakon što završite rezervaciju.

Travelcare Plus se trenutno nudi stanovnicima Katara.

Pogledajte uslove koji se primenjuju ovde a pokriće za COVID-19 ovde.