Accessibility | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Standardi dostupnosti

Qatar Airways nastoji da pruži odlično online iskustvo klijentima širom sveta, bez obzira na fizičke sposobnosti ili tehnološke barijere. Činimo stalne napore kako bi sproveli najsavremenije međunarodne standarde za pristup veb stranici da bi obezbedili da klijenti sa invaliditetom lako pretražuju qatarairways.com.

Danas je qatarairways.com saglasan sa WCAG 2.0 AA, najnovijim smernicama o dostupnosti veb sadržaja koje je objavila Inicijativa za veb dostupnost World Wide Web konzorcijuma. Veb stranica je takođe usklađena sa smernicama određenim u Odeljku 508 Američkog zakona o invaliditetu.

Asistivne funkcije

 1. Flight bookings All users, including customers using assistive technologies, are able to complete flight bookings and online check-in
 2. Site structure Assistive devices can easily interpet the site structure of qatarairways.com
 3. Keyboard shortcuts Dedicated ‘skip to content’ or ‘skip to booking’ links have been added to the top of web pages, allowing customers to use keyboard shortcuts to browse online content.

Asistivne vizuelne funkcije

Čitači ekrana lako mogu da se prebace na veb stranicu za pomoć korisnicima sa slabim vidom, dok slike prate i alternativan tekst koji objašnjava informacije prikazane na slici.

Naša veb stranica najbolje funkcioniše u sledećim kombinacijama:

Chrome + ChromeVox.

Firefox & Internet Explorer + NVDA.

Funkcije dostupnosti teksta pretraživača

Da biste poboljšali čitljivost teksta, pratite korake ispod kako biste povećali veličinu teksta prikazanog na qatarairways.com na vašem omiljenom pretraživaču. 

Imajte u vidu da gore navedeni koraci mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg operativnog sistema, verzije pretraživača i verzije proizvoda.

Internet Explorer: 

 • Kliknite na karticu „Pregled“ u gornjem meniju > kliknite na „Veličina teksta“> izaberite željene opcije iz raspoloživih fontova
  Napomena: ako gornji meni nije dostupan, kliknite na dugme „Alt“ da biste ga prikazali.
 • Ili, kliknite na karticu „Alati“ iz gornjeg menija ili ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu prozora pretraživača > kliknite na „Internet opcije“> kliknite na „Pristupačnost“ da biste videli opcije fonta
 • Ili koristite prečicu na tastaturi: kontrola (Ctrl) i + ili - da biste povećali ili smanjili veličinu teksta pomoću funkcije zuma na stranici

Firefox

 • Kliknite na karticu „Alati“ u gornjem meniju> kliknite na „Sadržaj“> izaberite „Sadržaj" iz levog menija za navigaciju da biste promenili vrstu i veličinu fonta
  Napomena: ako gornji meni nije dostupan kliknite na dugme „Alt“ da biste ga prikazali.
 • Ili koristite prečicu na tastaturi: kontrola (Ctrl) i + ili - da biste povećali ili smanjili veličinu teksta pomoću funkcije zuma na stranici

Opera

 • Kliknite na „Meni“ u gornjem levom uglu pretraživača> kliknite na „Podešavanja“> kliknite na „Veb lokacije“> odaberite željenu veličinu fonta ili podrazumevani tip fonta iz odeljka „Prikaz“ 

Chrome

 • Kliknite na ikonu sa tri vertikalne tačke u gornjem desnom uglu prozora pretraživača> kliknite na „Podešavanja“> spustite padajući meni do dna stranice i kliknite na „Prikaži napredne postavke“> izaberite svoje postavke fonta iz opcija pronađenih pod „Veb sadržaj“

Safari

 • Kliknite na karticu „Safari“ u vrhu menija> kliknite na „željene opcije“> kliknite na karticu „izgled“ da biste izabrali standardni font i veličinu teksta pretraživača 

Poznati problemi

Korisnici mogu da se suoče sa određenim problemima tokom navigacije na našoj veb stranici. Naš tim radi na rešavanju ovih problema i pružanju boljeg doživljaja za korisnike koji pretražuju qatarairways.com. 

 • Pojedinim stranicama nije lako upravljati preko tastature. Ovakve stranice sadrže delove poput obrazaca.
 • Korisnici koji pregledaju veb stranicu preko Prikaza kompatibilnosti u Internet Exploreru mogu naići na određene probleme; naša preporuka je da se ova opcija izbegava.

Telefonska podrška za dostupnost

Ako naiđete na bilo kakve probleme dok pregledate našu veb stranicu, ili ako vam je potrebna posebna pomoć, molimo da nas kontaktirate na niže navedene podatke:

Rezervacije broj telefona:
+1-877-777-2827 ili +1-954-745-0380

Broj telefona za klijente sa oštećenim sluhom:
+1-877-578-2757

Korisnici sa posebnim potrebama

Qatar Airways nastoji da pruži besprekornu uslugu svojim klijentima sa posebnim potrebama. Da bismo vam ponudili što bolju uslugu, molimo vas da nas kontaktirate i obavestite o vašim posebnim potrebama prilikom rezervacije, najkasnije 48 sati pre vašeg leta.

Kliknite da saznate više o našim posebnim uslugama
Skoči na vrh