services-special | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Qatar Airways brine o svojim klijentima sa posebnim potrebama.

Da bismo vam ponudili što bolju uslugu, molimo vas da nas kontaktirate i obavestite o vašim konkretnim potrebama prilikom rezervacije, i to najkasnije 48 sati pre vašeg leta.

Određene zahteve, kao što su pomoć sa invalidskim kolicima, odlaganje pomoćnog medicinskog sredstva ili izbor sedišta, možete izneti preko opcije "Upravljajte rezervacijom".

content block picture

Maloletnici bez pratnje

content block picture
Skoči na vrh