Expectant mothers | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Naš prioritet je uvek vaša bezbednost i bezbednost vašeg nerođenog deteta.

Da bismo izbegli bespotrebne rizike za vas i vašu bebu, savetujemo da sve trudnice pre rezervisanja karte konsultuju svog lekara i raspitaju se o svojoj sposobnosti za let tokom trajanja puta na koji nameravaju da odu.

Zavisno od faze i okolnosti vaše trudnoće, možda ćete morati da pokažete određene medicinske formulare pre leta. Radi vaše bezbednosti i dobrobiti vašeg deteta, Qatar Airways ne prevozi trudnice u 36. nedelji trudnoće i nadalje.

Za medicinsku dokumentaciju koja vam može biti potrebna pogledajte naše smernice ispod.

Letenje sa Qatar Airways-om u toku trudnoće

Faza trudnoćeDetalji trudnoćePotrebno lekarsko uverenjePotreban MEDIF formular
Do i uključujući 28. nedelju

(28. nedelja je  27 nedelja i 7 dana)
Bez komplikacija

Preporučuje se kako bi se izbegla kašnjenja na aerodromu

Ne

Početak 29. nedelje do kraja 32. nedelje

(28 nedelja + 1 dan je početak 29 nedelja)

(32 nedelje su 31 nedelja i 7 dana)

Jednoplodna trudnoćaDaNe

Početak 29. nedelje do kraja 32. nedelje

(28 nedelja + 1 dan je početak 29 nedelja)

(32 nedelje su 31 nedelja i 7 dana)

Višeplodna trudnoća ili trudnoća sa komplikacijamaDaDa

Početak 33. nedelje do kraja 35. nedelje

(32 nedelje + 1 dan je početak 33 nedelje)

(35 nedelja su 34 nedelje i 7 dana)

Jednoplodna trudnoća bez komplikacijaDaDa

Početak 33. nedelje do kraja 35. nedelje

(32 nedelje + 1 dan je početak 33 nedelje)

(35 nedelja su 34 nedelje i 7 dana)

Višeplodna trudnoća ili trudnoća sa komplikacijama

Qatar Airways ne može da prevozi trudnice sa višeplodnim ili komplikovanim trudnoćama tokom ili nakon 33-će nedelje trudnoće.

Qatar Airways ne može da prevozi trudnice sa višeplodnim ili komplikovanim trudnoćama tokom ili nakon 33-će nedelje trudnoće.

Početak 36-te nedelje i nadalje

(35 nedelja + 1 dan i nadalje)

 

Qatar Airways ne može da prevozi trudnice u 36-oj nedelji trudnoće ili nadalje

Qatar Airways ne može da prevozi trudnice u 36-oj nedelji trudnoće ili nadalje

Lekarska uverenja

Lekarska uverenja moraju biti na engleskom jeziku i uključivati sledeće informacije:

  • Ime i datum rođenja pacijenta
  • Očekivani datum porođaja
  • Planirani datum putovanja
  • Potvrda o jednoplodnoj trudnoći bez komplikacija, višeplodnoj ili komplikovanoj trudnoći
  • Potvrda da je pacijent „sposoban/a da putuje“ tokom čitavom trajanja puta, uključujući povratno putovanje (kada ono postoji)
  • Datum, pečat i detalji za kontakt kvalifikovanog lekara

Lekarsko uverenje mora da bude datirano u roku od 10 dana pre polaznog leta putnika i da važi tokom čitavog trajanja putovanja.

Preuzmite lekarsko uverenje

MEDIF formulari

MEDIF formulari moraju biti na engleskom jeziku, i popunjeni i predati Qatar Airways-u najmanje 48 sati i najviše 7 dana pre odlaska na svakom letu (i odlaznom i dolaznom). Ukoliko novi MEDIF formular nije potreban na povratnom letu, ovo će biti naznačeno u okviru Dela 2 ovog formulara kao "Odobreno (celo putovanje)."

Molimo imajte u vidu različite vremenske zone i radno vreme kancelarija u svakoj zemlji, kako biste uspeli da izvršite prijavu na vreme.

 

Preuzmite formular

Saveti za putovanje

  • Radi vaše udobnosti zatražite sedište sa kolevkom iza pregrade ili sedište do prolaza u blizini toaleta.
  • Tokom prijave za let zatražite sedište sa naslonom za noge, kako bi vam noge tokom leta bile u podignutom položaju.

 

Image of British Airways logo

Does your trip include a British Airways flight?

Find out more
Skoči na vrh