Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Odaberite željeno sedište putem interneta

 

Sada možete uživati u većoj pogodnosti odabirom željenog sedišta putem interneta, kada putujete u ekonomskoj klasi, * na qatarairways.com

Bilo da želite izdašni prostor za noge, ugodniji radni prostor, sedište pored prozora ili do prolaza, ili hoćete da sedite zajedno sa porodicom i prijateljima, sada svoje željeno sedište možete odabrati klikom na dugme.

* Važe posebni uslovi. Željeno sedište se ne naplaćuje za Economy Comfort. Standardna sedišta se mogu biti odabrana tokom prijavljivanja na let bez novčane naknade.

 

Kupite odmah

 • Naplata je po putniku i po letu
 • Onog trenutka kad su kupljena, željena sedišta se ne mogu refundirati niti preneti na drugo lice
 • Izmene su dozvoljene samo za sedišta sličnih karakteristika.
 • Izmene su dozvoljene za isti let/maršrutu
 • Vrednost doplate željenog sedišta se refundira u slučaju nenamernih izmena vašeg sedišta iz bezbednosnih, sigurnosnih ili operativnih razloga
 • Klijenti ne ispunjavaju uslove za refundiranje željenog sedišta:
  • Kada se dobrovoljno ili nenamerno nadograde na višu klasu kabine
  • Kada odaberu sedište manje vrednosti nakon doplate za sedište više vrednosti.
  • Prilikom dodavanja Qatar Airways Privilege kluba ili informacije o članstvu u oneworld-u na rezervaciju nakon doplate sedišta
  • Kada klijent izvrši dobrovoljnu izmenu leta na svom planu leta, uključujući datume leta na različitim maršrutama, ili izmenu drugog leta kojim saobraća druga aviokompanija
 • Klijenti koji putuju sa novorođenčadima i svim pratećim putnicima na istom kodu rezervacije moći će besplatno da biraju svoja mesta. Izbor sedišta kolevke ne garantuje kolevku za bebu.
 • Za sedišta na izlazu za opasnost, korisnici moraju da:
  • Imaju 18 godina ili više
  • Budu sposobni da razumeju uputstva štampana na kabinskom bezbednosnom listu i da slede uputstva kabinskog osoblja na engleskom jeziku tokom hitne evakuacije
  • Budu fizički spremni i zdravi i bez ikakvih zdravstvenih tegoba, da nisu u drugom stanju da nemaju ograničenja koja se odnose na pokretljivost, sluh, vid ili mentalno zdravlje.
  • Putuju bez novorođenčadi, dece ili psa vodiča
  • Sedišta za hitne slučajeve mogu se ponovo dodeliti pre ili tokom putovanja bez refundiranja ako aviokompanija utvrdi da putnik ne ispunjava nijedan od gore navedenih zahteva.

Learn more
Skoči na vrh