Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Sportska oprema

Qatar Airways prihvata bilo kakvu sportsku opremu kao predati prtljag, kao deo dozvoljenog besplatnog predatog prtljaga pomenutog na karti.

Bilo kakva sportska oprema koja premašuje besplatno dozvoljeni prtljag biće podložna tarifama za višak prtljaga.

  • Pri kupovini unapred primenjuju se posebne tarife za sportsku opremu (ne obuhvata onlajn kupovinu viška prtljaga);
  • Pri kupovini na aerodromu, primenjuju se regularne tarife za višak prtljaga.

Pogledajte tarife za višak prtljaga
content block picture

Invalidska kolica

Image of a wheelchair

Qatar Airways u svim širokotrupnim avionima (A330, A340 i B777) obezbeđuje invalidska kolica za upotrebu tokom leta. Invalidska kolica putnika prevoze se bez nadoknade i ne računaju se u dozvoljeni prtljag.

Saznajte više o pomoći za mobilnost

Muzički instrumenti

Image of an acoustic guitar

Lomljivi muzički instrumenti mogu se prevoziti u kabini, ali moraćete da kupite kartu za sedište koje zauzimaju. Maksimalna dozvoljena težina je 75 kg, a maksimalna dužina 120 cm.

Sportska oružja i municija

Pre nego što se dozvoli transport sportskih oružja i municije - kao kargo ili predati prtljag - neophodno je obaveštenje i dozvola avio-kompanije. Pre putovanja avio-kompaniji morate pokazati odgovarajuće dozvole za uvoz i izvoz. Molimo vas, uverite se da je svo oružje ispražnjeno i bezbedno i adekvatno spakovano. Sportska municija (samo divizije 1.4S, UN 0012 ili UN 0014) ograničena je na 5 kg po putniku.

 

Image of British Airways logo

Does your trip include a British Airways flight?

Find out more
Skoči na vrh