Restricted baggage items | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Radi vaše bezbednosti i saglasno međunarodnim propisima, uveli smo određena ograničenja na artikle koje možete uneti u ruci ili u vašem kabinskom prtljagu.

Da biste sprečili kašnjenja - kako vas, tako i drugih putnika - molimo vas da artikle koji mogu da uzrokuju povrede, ili nisu u skladu sa bezbednosnim i sigurnosnim smernicama za kabinski prtljag, ostavite u predatom prtljagu. Takvi artikli treba da budu adekvatno spakovani za prevoz u predatom prtljagu, u skladu sa relevantnim lokalnim propisima i regulativom Međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz (IATA) za prevoz opasnih materija.

Image of British Airways logo

Does your trip include a British Airways flight?

Find out more
Skoči na vrh