Dodatni prtljag - do 20% popusta na dodatni prtljag | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Doplatite za dodatni dozvoljeni prtljag preko veb-sajta qatarairways.com, na punktovima Qatar Airways-a za prodaju karata i u korisničkim centrima za kontakt, i uštedite do 70% standardne cene uz novu opciju doplate za dodatni prtljag unapred.

Tarife i uslovi navedeni u nastavku važe samo za letove na kojima saobraća Qatar Airways. Ako vaš plan putovanja obuhvata letove na kojima saobraćaju druge aviokompanije, mogu se primenjivati drugačija pravila o prtljagu. Obratite se najbližem punktu Qatar Airways-a za prodaju karata ili našem pozivnom centru kako biste potvrdili pravila i cene koji važe za dozvoljeni prtljag.

Za letove na kojima saobraća Qatar Airways, naknade za dodatni i prtljag čija je težina veća od dozvoljene zavise od regiona koje obuhvata vaše putovanje.

Ako ste već rezervisali let sa Qatar Airways-om, za dodatni prtljag možete da doplatite putem stranice za upravljanje rezervacijama.

Doplatite za dodatni prtljag

Nagrade u vidu dodatnog prtljaga

Nagrade u vidu dodatnog prtljaga omogućavaju vam da qmilje ili qkredit* iskoristite za plaćanje dodatnog prtljaga za sebe, porodicu ili prijatelje, na letovima Qatar Airways-a.

 

Saznajte više

Putujete sa našim partnerima?

Ako vaše putovanje obuhvata let sa nekim od naših partnera, ovde ćete naći više informacija.

Kupite dodatni prtljag i uštedite do 20% preko qatarairways.com, u kancelariji Qatar Airways-a ili preko našeg kontakt centra.

Ponesite više od vašeg dozvoljenog prtljaga doplatom za dodatni prtljag na qatarairways.com, u Qatar Airways poslovnicama, punktovima za prodaju karata, pozivnim centrima, ili prilikom prijavljivanja.

Dole navedene tarife i uslovi važe samo za letove kojima saobraća Qatar Airways. Ako vaša tura uključuje letove kojima saobraćaju druge avio-kompanije, možda će se primenjivati drugačija pravila o prtljagu. Kontaktirajte najblliži punkt za prodaju karata Qatar Airways-a ili naš kol centar kako biste potvrdili pravila i cene koji važe za vaš dozvoljeni prtljag.

Za letove na kojima saobraća Qatar Airways, troškovi za višak prtljaga i prekomerni prtljag zavise od regiona koje pokriva vaše putovanje.

Ako ste već rezervisali let sa kompanijom Qatar Airways, možete uvek da upravljate rezervacijom i upotrebite "Manage Booking" za kupovinu viška prtljaga.

Manage Booking
Skoči na vrh