Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

 

Nepokolebljiva posvećenost Qatar Airways-a zaštiti životne sredine podjednako je snažna kao i posvećenost aviokompanije njenim putnicima.


Naši napori na polju ekologije obuhvataju sve aspekte našeg poslovanja, od optimizacije flote i letova sa smanjenom emisijom ugljen-dioksida do smanjenog korišćenja plastike za jednokratnu upotrebu, štednje vode i smanjenog otpada od hrane.

Pogledajte našu politiku zaštite životne sredine

Zaštita naše životne sredine zbog održive budućnosti

Qatar Airways uspostavlja ravnotežu između svog poslovanja i dugoročne korporativne politike radi podrške održivosti i politici zaštite životne sredine.

Klima i energija

Neto nulta emisija ugljenika do 2050.

Saznajte više

Upravljanje otpadom i vodom

Nulta količna otpada na deponijama i ispuštanja neobrađene otpadne vode.

Saznajte više

Zaštita divljih životinja

Politika nulte tolerancije prema ilegalnom transportu divljih životinja i proizvoda od njih.

Saznajte više

IATA program ekološke procene (IEnvA)

Qatar Airways je prva aviokompanija na Bliskom Istoku koja je ostvarila najviši nivo programa ekološke procene organizacije IATA. Tom sertifikacijom se priznaje naša posvećenost upravljanju uticajem na životnu sredinu u svim aspektima našeg poslovanja, uključujući operacije u vezi sa letovima, zemaljske usluge, korporativne funkcije, održavanje i popravke aviona, operacije u vezi sa prtljagom, Qatar Aviation Services (QAS), naše operacije u vezi sa keteringom u kompaniji QACC (Qatar Aircraft Catering Company), salona na velikim aerodromima, Al Maha usluge i Mađunarodnu školu Oryx.

Preuzmite naše izveštaje o održivosti

U našim godišnjim izveštajima o održivosti deli se naš napredak prema našim ekološkim ciljevima i ističu naše inicijative u cilju zaštite naše planete.

Izveštaj o održivosti za 2022.

Preuzmi

Izveštaj o održivosti za 2021.

Preuzmi

Izveštaji o održivosti za 2019.

Preuzmi

Izveštaji o održivosti za 2018.

Preuzmi

Izveštaji o održivosti za 2017.

Preuzmi

Izveštaji o održivosti za 2016.

Preuzmi

Pomozite životnoj sredini

Kada kompenzujete emisije ugljenika u kojima ste učestvovali kod Qatar Airways-a, vaš doprinos se koristi za visokoprofilne projekte koji doprinose izbegavanju ili smanjenju emisija CO2. Vaš doprinos Qatar Airways-ovom programu kompenzovanja emisije ugljenika koristiće se za podršku investicijama u projekte čiste i obnovljive energije. Svi naši korporativni putnici takođe mogu da odaberu da na dobrovoljnoj osnovi smanje i kompenzuju emisije povezane sa njihovim letovima putem našeg veb-sajta objedinjeno za prošla i buduća putovanja. Kliknite ovde da biste saznali više.

 

List odobrenja

Proizvodi i usluge koji zadovoljavaju naše stroge standarde u pogledu društvene i ekološke odgovornosti nosiće logotip „lista odobrenja“ – oznaku izuzetnosti.

Naša posvećenost društvenim pitanjima

Dok nastojimo da odigramo svoju ulogu u stvaranju boljeg i inkluzivnijeg sveta za sve, pritom pružamo podršku i za humanitarnu pomoć i podršku koje menjaju živote u Kataru i u svetu.

Saznajte više o našim društvenim inicijativama