Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Copiii care călătoresc în şi din Africa de Sud trebuie să aibă asupra lor un certificat de naştere integral*, precum şi un paşaport valabil. Aceste reglementări se vor aplica tuturor călătorilor cu vârsta sub 18 ani, indiferent de naţionalitate. 

*Certificatul de naştere integral este un certificat oficializat de către un notar public, semnat şi ştampilat, cu detalii complete ale ambilor părinţi. Dacă certificatul de naştere integral este întocmit în altă limbă decât limba engleză, va fi însoţit obligatoriu de traducerea legalizată în limba engleză.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.home-affairs.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf 

Copiii care călătoresc cu ambii părinţi

Image of a logo of a child with both parents

Părinţii trebuie să deţină asupra lor certificatul de naştere integral şi paşaportul valabil.

Copiii care călătoresc cu unul dintre părinţi

Image of a logo of a child with one parent

Părintele trebuie să deţină certificatul de naştere integral, paşaportul valabil şi o hotărâre judecătorească prin care i s-a încredinţat custodia deplină/tutela legală a copilului sau o declaraţie de consimţământ din partea celuilalt părinte, prin care se confirmă acordul pentru călătorie. În cazul în care celălalt părinte menţionat în certificatul de naştere al copilului este decedat, este necesar certificatul de deces.

Copiii care călătoresc cu însoţitor

Image of a logo of a child with a guardian

Însoţitorul trebuie să deţină un certificat de naştere integral, un paşaport valabil şi o hotărâre judecătorească sau declaraţie de consimţământ din partea părinţilor sau tutorilor legali ai copilului prin care se confirmă acordul pentru călătorie. Sunt necesare còpii ale paşapoartelor sau ale documentelor de identitate ale părinţilor sau tutorilor legali. Dacă este cazul, vor fi necesare şi certificatele de deces.

Copiii neînsoţiţi

Image of a logo of a child

Copiii trebuie să deţină certificatul de naştere integral, paşaportul valabil şi o declaraţie de consimţământ din partea unuia sau a ambilor părinţi sau tutorilor legali, după caz, prin care se confirmă acordul pentru călătorie. De asemenea, este necesară şi o scrisoare cu toate datele de contact ale persoanei care va prelua copilul în Africa de Sud şi o copie legalizată a paşaportului sau a documentelor sale de identitate. De asemenea, sunt necesare datele de contact ale părinţilor sau tutorilor legali ai copilului.

Vă recomandăm în mod expres să pregătiţi toate documentele necesare înaintea călătoriei, pentru a evita posibilele întârzieri din planurile dumneavoastră de călătorie. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi Ministerului Afacerilor Interne al Africii de Sud' sau adresaţi-vă celei mai apropiate ambasade sau celui mai apropiat consulat al Africii de Sud.

Mergeți la început