Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Od 1 czerwca 2015 roku dzieci podróżujące do lub z RPA muszą mieć przy sobie pełny akt urodzenia*, a także ważny paszport. Przepisy te dotyczą wszystkich podróżnych poniżej 18. roku życia bez względu na obywatelstwo. 

*Pełny akt urodzenia to oficjalne, podpisane i podstemplowane świadectwo zawierające wszystkie dane obojga rodziców. Jeżeli pełny akt urodzenia sporządzony został w języku innym niż angielski, musi mu towarzyszyć uwierzytelnione tłumaczenie na język angielski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.home-affairs.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf 

Dziecko podróżujące z obojgiem rodziców

Image of a logo of a child with both parents

Rodzice muszą mieć przy sobie pełny akt urodzenia i ważny paszport.

Dziecko podróżujące z jednym rodzicem

Image of a logo of a child with one parent

Rodzic musi mieć przy sobie pełny akt urodzenia, ważny paszport, orzeczenie sądowe przyznające pełne prawa rodzicielskie/do opieki nad dzieckiem lub pisemne oświadczenie drugiego rodzica złożone pod przysięgą (affidavit), potwierdzające zgodę na podróż dziecka. W przypadku gdy drugi rodzic wymieniony w akcie urodzenia dziecka nie żyje, wymagane jest okazanie aktu zgonu.

Dziecko podróżujące wyłącznie z opiekunem

Image of a logo of a child with a guardian

Opiekun musi mieć przy sobie pełny akt urodzenia, ważny paszport, orzeczenie sądowe lub pisemne oświadczenie rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka złożone pod przysięgą (affidavit) potwierdzające zgodę na jego podróż. Wymagane jest okazanie kopii paszportów albo dokumentów tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych. W stosownych przypadkach konieczne jest okazanie także aktów zgonu.

Dziecko podróżujące samodzielnie

Image of a logo of a child

Opiekun musi mieć przy sobie pełny akt urodzenia, ważny paszport, orzeczenie sądowe lub pisemne oświadczenie rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka złożone pod przysięgą (affidavit) potwierdzające zgodę na jego podróż. Wymagane jest również okazanie pisma zawierającego pełne dane kontaktowe osoby, która odbierze dziecko w Republice Południowej Afryki, wraz z uwierzytelnioną kopią jej paszportu lub dokumentu tożsamości. Niezbędne jest podanie danych kontaktowych rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Zachęcamy do przygotowania całej wymaganej dokumentacji odpowiednio wcześnie, aby uniknąć ewentualnego opóźnienia podróży. Więcej informacji można znaleźć na stronie RPA lub uzyskać, kontaktując się z najbliższą ambasadą albo najbliższym konsulatem Republiki Południowej Afryki.

Przeskocz do góry