Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Kraje objęte Gwarancją Najlepszej Ceny

Aby przesłać wniosek dotyczący Gwarancji Najlepszej Ceny, postępuj zgodnie z tą prostą instrukcją:

1. Porównaj cenę biletu kupionego na qatarairways.com z ceną za lot Qatar Airways opublikowaną na jakiejkolwiek innej stronie. Upewnij się, że ceny dotyczą tego samego lotu, daty, planu podróży, kabiny*, klasy rezerwacji*, zasad i ograniczeń taryf.
Zapoznaj się z naszymi Warunkami oraz zasadami Gwarancji Najlepszej Ceny, aby dowiedzieć się więcej.

2. Wykonaj zrzut ekranu niższej ceny z ostatniego etapu zakupu przed finalizacją transakcji na innej stronie w ciągu jednej (1) godziny od zakupu biletu na qatarairways.com. Zrzut ekranu powinien zawierać numery i daty lotów, kabinę* i klasę rezerwacji*, zasady taryfy, sumę końcową niższej ceny, w tym wszystkie podatki, opłaty i dopłaty za tę samą metodę płatności, adres strony oraz datę i godzinę, kiedy dostępna była niższa cena. Aby zgłosić wniosek, konieczne będzie przesłanie tych zrzutów ekranu.

3. Zgłoś wniosek, wypełniając i przesyłając poniższy formularz, nie później niż w ciągu dnia kalendarzowego następującego po zarezerwowaniu biletu na qatarairways.com

*Przez kabinę należy rozumieć Klasę Ekonomiczną lub Klasę Biznes.  Klasa rezerwacji jest określona literą (np. N, T, O, R), która wskazuje rodzaj klasy Ekonomicznej lub Biznes, w której zakupiono bilet. 

Przeskocz do góry