Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Kada putujete zrakoplovom u EU zajamčena su vam određena prava u skladu s Uredbom EC 261/2004.

Vaša prava u slučaju uskraćivanja ukrcaja, kašnjenja, otkazivanja i prebacivanja u viši ili niži razred

Ako vam je uskraćen ukrcaj, vaš let je otkazan ili kasni bar dva sata u polasku, zatražite na šalteru za prijavu za let ili na vašem izlazu tekst vaših prava, posebno vezano za kompenzaciju i pomoć.

Vrati se na vrh