Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Ostvaruje li vaše dijete pravo na cijenu za bebe ili za dijete ovisi o dobi djeteta na dan polaska za svaki let na vašem putovanju. U tablici u nastavku provjerite cijenu ovisno o dobi vašeg djeteta. 

Cijene za bebe u pravilu iznose 10% cijene za odrasle, a cijene za djecu dostupne su isključivo na odabranim rutama.

Cijene za bebe i djecu

Uzrast Kriteriji prihvatljivosti Dostupna cijena
Od 8 dana do navršene 2 godine Jedna beba s jednom odraslom osobom

Cijena za bebe ako dijete putuje u krilu roditelja.

Cijena za djecu* ako dijete putuje u odvojenom sjedalu ili sjedalici za automobil**.

Od 8 dana do navršene 2 godine

Dvije bebe s jednom odraslom osobom:

Druga beba mora biti starija od 12 mjeseci te mora biti sposobna sjediti na sjedalu sa sigurnosnim pojasom.

Ako su obje bebe mlađe od 12 mjeseci, moraju biti u pratnji drugog odraslog putnika (u dobi od najmanje 18 godina).

Cijena za dijete* vrijedi ako je druga beba starija od 12 mjeseci te putuje u zasebnom sjedalu ili sjadalici za automobil**.
Od 8 dana do navršene 2 godine

Tri bebe s dvije odrasle osobe:

Treća beba mora biti starija od 12 mjeseci te mora biti sposobna sjediti na sjedalu sa sigurnosnim pojasom.

Ako su sve tri bebe mlađe od 12 mjeseci, moraju biti u pratnji trećeg odraslog putnika (u dobi od najmanje 18 godina).

Napomena: Dodatna beba (npr. 4 bebe i 3 odrasle osobe) mora biti u pratnji dodatnog putnika (u dobi od najmanje 18 godina). Podaci o putnicima u pratnji moraju se navesti prilikom rezervacije.

Cijena za dijete* vrijedi ako je treća beba starija od 12 mjeseci te putuje u zasebnom sjedalu ili sjedalici za automobil**.
Od 2 do 11 godina Djeca u dobi od 2 do 5 godina na putovanju moraju biti u pratnji odrasle osobe starije od 16 godina. Cijena za djecu*.
Od 2 do 11 godina Djeca u dobi od 5 do 12 godina mogu putovati kao maloljetne osobe bez pratnje. Za više informacija o maloljetnim osobama bez pratnje kliknite ovdje Cijena za odrasle osobe.
Navršenih 12 godina Nije dostupno. Cijena za odrasle osobe.

* Cijene za djecu dostupne su na odabranim rutama. Na svim ostalim rutama djeca moraju putovati po cijeni za odrasle.
** Sjedalice za automobile mogu se upotrebljavati isključivo za bebe i djecu u dobi od 6 do 36 mjeseci.

  • Djeca mlađa od 8 dana mogu putovati pod sljedećim uvjetima:

a. Kada je putovanje nužno iz zdravstvenih razloga uz odobrenje Medicinskog centra Qatar Airwaysa dobiveno putem obrasca MEDIF.

b. Kada majka mora putovati iz obiteljskih razloga pod uvjetom da je kvalificirani pedijatar izdao potvrdu da je beba sposobna za putovanje te da su dostupne potrebne putne isprave za bebu.

Dopuštena predana prtljaga u okviru cijene za bebe

Rute Dopuštena prtljaga
Letovi u/iz Argentine, Brazila i Sjedinjenih Država Jedan komad koji ne smije biti teži od 23 kg ili imati dimenzije veće od 115 cm.
Sve druge rute 10 kg i dimenzija od najviše 115 cm

Moguće je ponijeti jedna dječja kolica, sklopivu nosiljku ili sportska kolica bez naknade.

Dopuštena prtljaga u okviru cijene za djecu

Djeca i bebe koji putuju po cijeni za djecu imaju na raspolaganju istu količinu prtljage kao odrasle osobe.

Pogledajte dozvoljenu prtljagu
Vrati se na vrh