Zabranjeni predmeti u prtljazi | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Radi vaše sigurnosti i sukladno međunarodnim odredbama, postavili smo neka ograničenja za predmete koje možete nositi u ručnoj prtljazi.

Kako bismo spriječili kašnjenja za vas i druge putnike, molimo vas da predmete koji mogu izazvati ozljede ili nisu u skladu sa zaštitnim ili sigurnosnim smjernicama za prijevoz u ručnoj prtljazi spremite u predanu prtljagu. Ti se predmeti moraju prikladno zapakirati za prijevoz u predanoj prtljazi u skladu s Propisima o opasnoj robi Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA) i relevantnim lokalnim propisima.

Uključuje li vaše putovanje let jednom od naših partnerskih zrakoplovnih kompanija?

Saznajte više o uslugama zrakoplovne kompanije British Airways.

 

 

Saznajte više o uslugama zrakoplovne kompanije Royal Air Maroc.

Vrati se na vrh