Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Od 1. ledna 2015 děti cestující do a z Jihoafrické republiky musí mít s sebou úplný rodný list* i platný pas. Tento předpis platí pro všechny cestující mladší 18 let bez ohledu na národnost. 

*Úplný rodný list je oficiální, podepsaný a orazítkovaný rodný list s úplnými údaji o obou rodičích. Pokud je úplný rodný list v jiném jazyce než v angličtině, musí být přiložen soudní překlad do angličtiny.

Pro více informací navštivte prosím http://www.home-affairs.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf 

Dítě cestující s oběma rodiči

Image of a logo of a child with both parents

Rodiče musí mít úplný rodný list i platný pas.

Dítě cestující s jedním rodičem

Image of a logo of a child with one parent

Rodič musí mít úplný rodný list, platný pas a soudní příkaz nebo místopřísežné prohlášení od rodičů nebo zákonných opatrovníků dítěte potvrzující svolení s cestou. V případě, kdy je druhý rodič zapsaný v rodném listě zesnulý, je vyžadován úmrtní list.

Dítě cestující pouze s doprovodem

Image of a logo of a child with a guardian

Doprovod musí mít úplný rodný list, platný pas a soudní příkaz nebo místopřísežné prohlášení od rodičů nebo zákonných opatrovníků dítěte potvrzující svolení s cestou. Jsou vyžadovány kopie pasu nebo identifikačních dokladů rodičů nebo zákonných opatrovníků dítěte. Tam, kde je to vhodné, je vyžadován také úmrtní list.

Dítě bez doprovodu

Image of a logo of a child

Dítě musí mít úplný rodný list, platný pas a soudní příkaz nebo místopřísežné prohlášení od rodičů nebo zákonných opatrovníků dítěte potvrzující svolení s cestou. Je také vyžadován dopis od osoby, která převezme dítě v Jihoafrické republice, včetně úplných kontaktních údajů a ověřené kopie jejich pasu nebo identifikačních dokladů. Jsou požadovány také kontaktní údaje rodičů dítěte nebo zákonných opatrovníků.

Naléháme na vás, abyste si připravili všechny požadované doklady před cestou, abyste předešli možnému zpoždění vašich cestovních plánů. Pro více informací navštivte prosím stránky Jihoafrické republiky' nebo kontaktujte nejbližší velvyslanectví nebo konzulát Jihoafrické republiky.

Přeskočit nahoru