Спонсорство | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Разширяваме нашето глобално общество, стъпка по стъпка

Qatar Airways с гордост подкрепя широк спектър от спортни дейности и инициативи по целия свят, разширявайки разпознаваемостта на нашата марка и установявайки трайни лоялни отношения с нашите клиенти.

Критерии за спонсорство

  1. Осезаемо въздействие върху общността Социално отговорни събития, фокусирани върху местната общност
  2. Надграждане на марката Дългосрочни партньорства с други престижни марки
  3. Ясно определени ползи Възвращаемост на инвестициите, медийно присъствие и публичност
  4. Потенциал за генериране на приходи Присъствие на целевите пазари и сегменти на Qatar Airways

Изпратете предложение

Изпратете предложението си за спонсорство най-късно 12 седмици преди да се състои предложеното събитие или дейност, за да ни дадете достатъчно време да оценим, договорим и планираме участието си.

Процес на разглеждане на постъпило предложение и срокове

При получаване на предложение за спонсорство, ще го разгледаме, като следваме описания по-долу процес:
  • Ще разгледаме предложението за спонсорство, за да проверим дали то отговаря на нашите критерии за спонсорство.
  • Ако предложението отговаря на нашите изисквания, то ще бъде представено на други вътрешни заинтересовани страни;
  • След внимателно разглеждане и оценка на предложението, ще бъде взето решение. Следва отговор от наша страна към подателя на предложението;
  • Ако се изисква допълнителна информация, ще се свържем с компанията, искаща спонсорство;
  • Ще се свържем с компанията, искаща спонсорство, в рамките на четири до шест седмици от изпращане на предложението, само ако то бъде одобрено. 

Поради големия брой постъпващи предложения за спонсорство, можем да одобрим ограничен брой предложения. В резултат на това, понякога отхвърляме възможности, дори ако отговарят на нашите насоки за спонсорство.

Qatar Airways няма да разглежда възможности за асоцииране с или спонсорство на дейности, свързани с политика, религиозни дела, екстремни спортове (т.е. борба и бокс), нелоялна конкуренция, нецензурно съдържание или изображения, негативно поведение или всяко събитие или дейност, които предстои да се състоят след по-малко от 12 седмици от момента на подаване на предложението.

Връзки с общността

Екологичната и социалната отговорност са основен фокус на всяко спонсорство от страна на Qatar Airways.

Научете как постигаме значително въздействие в глобален мащаб
Връщане в горната част на страницата