Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Qatar Airways (наричана по-долу за краткост „Qatar Airways“, „ние“ или „нас“) е поела ангажимент за опазване на Вашите лични данни и на Вашето право на личен живот.

1.2 Тази Политика за поверителност на информацията (заедно с нашите Общи условия, Политиката по отношение на бисквитките и всички други цитирани тук документи) постановява основите, по които ние обработваме лични данни („Политика за поверителност на информацията“). Под „Лични данни“ имаме предвид всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.

1.3 Най-актуалната версия на нашата Политика за поверителност на информацията може да бъде намерена на нашия уебсайт www.qatarairways.com (наричан по-долу за краткост „уебсайтът“). Ако променим тази Политика за поверителност на информацията, ще Ви уведомим за промените, като публикуваме актуализирана версия на нашия уебсайт. Съгласно действащото законодателство, английският вариант на тази Политика за поверителност на информацията ще има превес над всеки преведен на друг език вариант.

1.4 Администраторът на лични данни е Qatar Airways Group, Q.C.S.C. – катарско затворено акционерно дружество със седалище и адрес на управление Qatar Airways Tower, PO Box 22550, Doha, State of Qatar (наричано по-долу за краткост „Qatar Airways“, „ние“ или „нас“).

Декларация за защита на личните данни

В допълнение към Политиката за поверителност на информацията, Qatar Airways е приела преразгледан подход за защита на данните, който осигурява глобална и опростена законова основа за всички бази данни и приложения, споделящи лични данни в и извън рамките на групата фирми на Qatar Airways.

Научете повече за нашия подход за опазване на данните

Последна актуализация: юли 2022 г.

Връщане в горната част на страницата