Права на пътниците от ЕС | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Когато пътувате по въздух в ЕС имате определени гарантирани права, съгласно Регламент (ЕО) 261/2004.

Вашите права при отказан транспорт, закъснение, анулация на полета и ъпгрейд/даунгрейд на пътуването

Ако Ви бъде отказан достъп до борда на самолета или Вашият полет бъде анулиран или има закъснение с повече от два часа, моля, обърнете се към служителите на гишетата за регистрация за полет или на изхода за отвеждане към самолета, за да се запознаете с Вашите права и особено тези, касаещи компенсации и последваща помощ.

Връщане в горната част на страницата