Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Условия за превоз

Настоящите условия са изготвени на английски, арабски и други езици. Ако има някакъв конфликт или несъответствие между дадена клауза в английската езикова версия на тези условия и дадена клауза във версията на тези условия на всеки друг език, тогава английската езикова версия ще има превес до степента на конфликта или несъответствието.

Щракнете по-долу, за да изтеглите нашите Условия за превоз в PDF формат.

Изтегли

Щракнете по-долу, за да изтеглите в PDF формат Условията за превоз, които важат за клиенти, заминаващи от Канада и САЩ. 

Изтегли
Image of British Airways logo

Does your trip include a British Airways flight?

Find out more
Връщане в горната част на страницата