Отговорност на въздушните превозвачи в ЕС | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 889/2002, това съобщение обобщава отговорността на Qatar Airways към пътниците и техния багаж. За по-подробна информация относно приложимите правила вижте Общите условия за превоз на Qatar Airways, които се предоставят при поискване от офисите на Qatar Airways и може да бъдат разгледани на уебсайта на Qatar Airways на адрес www.qatarairways.com.

Разгледайте нашите условия за превоз

Съобщение съгласно Регламент (ЕО) 889/2002

Връщане в горната част на страницата