Условия и документи | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Приложими условия

Всички материали на този уебсайт, мобилната версия на сайта и приложенията за мобилни устройства са защитени от закона и са предмет на авторско право, търговски марки и/или други форми на права върху интелектуалната собственост. Тези материали са собственост на QATAR AIRWAYS или са използвани с позволението на техните собственици, или както позволява законът. Защитените материали включват, но не се ограничават до текстове, търговски марки, първични кодове, база данни, лога, снимки, изображения, видеоклипове, аудиоклипове, дизайн, търговски вид и други материали, съдържащи се в този уебсайт, мобилната версия на сайта и приложенията за мобилни устройства. Всички права запазени за цял свят.

Потребителите могат да изтеглят, отпечатват или възпроизвеждат части от материалите на QATAR AIRWAYS за лично нетърговско ползване и за развлечение. Всяко друго използване на който и да било материал (включително, но не само, снимки, статии, съобщения до пресата, софтуер, коментари, таблици или графики, видеоклипове, лога) на този уебсайт мобилната версия на сайта и приложенията за мобилни устройства е строго забранено. Например, такова забранено използване може да включва изтеглянето, повторното разпространение, повторното публикуване, модифицирането, продажбата или разпространяването по друг начин на каквато и да било информация или материал на този уебсайт, мобилната версия на сайта и приложенията за мобилни устройства (в какъвто и да било формат) на трети страни. В допълнение към това ограничение, Вие се съгласявате да се съобразявате с всички забележки за авторско право, информация или ограничения, съдържащи се в който и да е материал в този уебсайт, мобилната версия на сайта и приложенията за мобилни устройства. Неразрешената употреба на този уебсайт, мобилната версия на сайта и приложенията за мобилни устройства или на която и да било част от информацията или материалите, съдържащи се в този уебсайт, мобилната версия на сайта и приложенията за мобилни устройства е незаконна и може да доведе, освен всичко друго, до иск за нанесени вреди и може да съставлява престъпление.

Връщане в горната част на страницата