Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Възрастта на децата Ви към датата на заминаване за всеки полет от пътуването определя дали те имат право на тарифа за бебета или деца. Проверете в таблицата по-долу приложимата тарифа в зависимост от възрастта на децата Ви.

Бебета на възраст под 8 дни

Бебета на възраст под 8 дни се допускат да пътуват при следните условия:

  • Когато пътуването се налага поради медицински причини, при условие че е получено одобрение от Qatar Airways Medical Centre с използване на MEDIF.
  • Когато от майката се изисква да пътува поради състрадателни съображения, при условие че е получен сертификат от квалифициран педиатър, посочващ, че бебето може да пътува и са налични необходимите документи за пътуване за бебето.

Бебета на възраст под 2 години*

Брой бебета Допълнителни критерии за приемливост Пригодност за вид тарифа
Едно бебе с един възрастен Няма допълнителни критерии за приемливост.

Тарифа за бебета, ако пътуват в скута на родител.

Тарифа за деца, ако пътуват на отделна седалка или в детско столче за кола**

Две бебета с един възрастен

Второто бебе трябва да е на възраст над 12 месеца и да може да седи на седалка с колан.

Ако и двете деца са на възраст под 12 месеца, те трябва да се придружават от втори възрастен пътник (на възраст най-малко 16 години).

Тарифа за деца, ако второто бебе е на възраст над 12 месеца и пътува на отделна седалка или в детско столче за кола.
Три бебета с двама възрастни***

Третото бебе трябва да е на възраст над 12 месеца и да може да седи на седалка с колан.

Ако и трите деца са на възраст под 12 месеца, те трябва да се придружават от трети възрастен пътник (на възраст най-малко 16 години).

Тарифа за деца, ако третото бебе е на възраст над 12 месеца и пътува на отделна седалка или в детско столче за кола.

* Приемливата възраст на бебе е 8 дни до втория рожден ден.

** Детски столчета за кола може да се използват за бебета и деца на възраст от 6 до 36 месеца и с тегло до 20 кг (44 фунта).

*** При пътуване с 3 бебета или повече:

1) Всеки възрастен ще е отговорен за едно бебе по време на целия полет.

2) Всяко допълнително бебе (напр. 4 бебета и 3 възрастни) трябва да се придружава от допълнителен пътник (на възраст най-малко 16 години).

В момента на резервация трябва да се предоставят данните на придружаващите пътници.

Деца на възраст 2 години и повече

Възрастов диапазон Критерии за приемливост Пригодност за вид тарифа
2 – 4 години Трябва да се придружават от възрастен на възраст над 16 години, когато пътуват. Тарифа за деца
5 – 11 години Може да пътува като непълнолетно лице без придружител, но трябва да има потвърдена услуга за непълнолетно лице без придружител. Тарифа за възрастни
12 години и повече Може да пътува самостоятелно по тарифа за възрастни. Тарифа за възрастни

* Научете повече за пътуване на непълнолетни лица без придружител.

Семейства с деца в друга класа

В някои случаи родителите или настойниците може да искат да пътуват със същия полет, но в друга класа.

Деца на възраст от 5 до 11 години могат да пътуват в друга класа на същия полет, с който пътува техния родител или настойник. Деца на възраст под 5 години трябва да се придружават от възрастен на възраст най-малко 16 години, който пътува в същата класа като тази на детето.

Регистрирана норма багаж за тарифа за бебета

Концепция за багаж Разрешена норма багаж
Концепция за брой 1 брой (23 кг/50 фунта) за всички класи на пътуване
Концепция за тегло 10 кг (22 фунта) за всички класи на пътуване

Безплатно се приема по една количка, сгъваема количка или детска количка за всяко дете.

Разрешена норма багаж за тарифа за деца

Деца и бебета, пътуващи по тарифата за деца, имат право на същата разрешена норма багаж като тази за възрастни.

Вижте допустимото количество багаж

Деца, пътуващи самостоятелно

Детето Ви ще лети само? Резервирайте някоя от нашите специални услуги, за да сте сигурни, че ще се насладите на пътуване без проблеми.

Млад самостоятелен пътешественик

Услугата за млад самостоятелен пътник трябва да бъде резервирана за всички пътници на възраст между 5 и 11 години, които не летят с друг пътник на възраст най-малко 16 години.

След като бъде посрещнато на летището на заминаване, за Вашето дете ще се грижи представител на Qatar Airways на борда на самолета и по време на транзитния престой, ако е приложимо. То ще бъде предадено на избраното лице, което ще го наблюдава на летището на пристигане.

Ескортиране на деца

Като алтернатива на услугата за млад самостоятелен пътник можете да изберете Вашето дете да бъде придружавано. Представител на Qatar Airways ще придружава Вашето дете по време на цялото му пътуване. Моля, свържете се с нас поне 72 часа преди заминаването, за да заявите тази услуга.

Пригодност

За да използва услугата за млад самостоятелен пътник или да бъде ескортирано, детето Ви трябва:

Да е на възраст от 5 до 15 години

Да има номер на билет, започващ със „157“

Да пътува с изпълняван(и) от Qatar Airways полет(и), което означава, че не може да пътува с други авиокомпании

Цена

За детето Ви ще се прилага цена за възрастен, ако резервирате услугата за млад самостоятелен пътник или искате то да бъде ескортирано.*

Как да резервирате

Услугата за млад самостоятелен пътник може да бъде резервирана чрез попълване на онлайн формуляра, след като бъде направена резервация за полета на детето.

Услугата за млад самостоятелен пътник може да бъде резервирана само ако са избрани определени видове оферти.

За да бъде детето Ви ескортирано, трябва да бъде закупен двупосочен билет за представител на Qatar Airways, който ще се грижи за детето Ви. Моля, свържете се с нас, за да направите резервация и да научите повече за услугите.

Връщане в горната част на страницата