Тарифи за деца и норма на безплатен багаж | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Възрастта на Вашето дете към датата на заминаване за всеки полет от Вашето пътуване определя дали то може да ползва тарифите на авиокомпанията за деца, респективно бебета. Направете справка в таблицата по-долу за вида на приложимата тарифа според възрастта на Вашето дете. 

Цената на тарифите за бебета обикновено е 10 % от тарифата за възрастен; тарифите за деца се предлагат на почти всички полети.

Тарифи за бебета и деца

Възраст Критерии  Особености
8 дни до 2-рия рожден ден Едно бебе, пътуващо с един възрастен

Тарифа за бебе, ако бебето пътува в скута на родителя.

Тарифа за дете*, ако бебето пътува на отделна седалка или в столче за кола**

8 дни до 2-рия рожден ден

Две бебета с един възрастен:

Второто бебе трябва да е на възраст над 12 месеца и да може да седи на седалка с предпазен колан.

Ако и двете бебета са на възраст под 12 месеца, те трябва да са придружени от втори възрастен (над 18 години).

Тарифа за дете*, ако второто бебе е на възраст над 12 месеца и пътува на отделна седалка или в столче за кола**
8 дни до 2-рия рожден ден

Три бебета с двама възрастни:

Третото бебе трябва да е на възраст над 12 месеца и да може да седи на седалка с предпазен колан.

Ако и трите бебета са на възраст под 12 месеца, те трябва да са придружени от трети възрастен (над 18 години).

Забележка: Всяко допълнително бебе (напр. 4 бебета и 3-ма възрастни) трябва да бъде придружено от още един пътник (над 18 години). По време на резервацията трябва да бъдат предоставени данни придружаващите възрастни.

Тарифа за дете*, ако третото бебе е на възраст над 12 месеца и пътува на отделна седалка или в столче за кола**
от 2 до 11 години При пътуване децата на възраст от 2 до 5 години трябва да бъдат придружени от възрастен над 16 години. Тарифа за деца*
от 2 до 11 години Деца на възраст от 5 до 12 години могат да пътуват като непридружени непълнолетни. Изберете, за да прочетете повече относно непридружените малолетни деца. Тарифа за възрастни
навършени 12 години Неприложимо Тарифа за възрастни

* Възможно е да има маршрути, при които да не се предлагат тарифи с намаления за деца. При такива - децата пътуват с тарифа за възрастен.
** Само за бебета и деца на възраст от 6 месеца и 36 месеца може да се използват седалки за коли.

  • Бебета на възраст под 8 дни могат да се приемат за пътуване при следните обстоятелства:

а. Когато пътуването се налага по медицински причини, при условие, че е получено съгласие от Медицинския център на Qatar Airways чрез MEDIF.

б. Когато на майката се налага да пътува и при условие че получи Удостоверение от квалифициран педиатър, в което се посочва, че бебето може да пътува и са налични необходимите документи за пътуване на бебето.

Безплатна норма регистриран багаж за тарифа за бебета

Маршрути Норма
Полети до и от Аржентина, Бразилия и Съединените щати Един брой багаж, ненадвишаващ 23 кг и максимален размер 115 см
Всички останали дестинации 10 кг, и максималния размер 115 см

Разрешено е носенето на една количка, сгъваемо кошче или столче за едно бебе без заплащане.

Тарифа за деца и право на безплатен багаж

Деца и бебета, които пътуват с тарифа за деца имат право на същата норма за безплатен багаж както възрастните.

Разгледайте правото на безплатен багаж
Връщане в горната част на страницата