Специални категории багаж | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Спортна екипировка

Qatar Airways приема спортната екипировка като регистриран багаж, част от безплатната норма за разрешен регистриран багаж, спомената във вашия билет.

Към всяка спортна екипировка, която превишава нормата за разрешен безплатен багаж, се прилагат цените за свръхбагаж.

  • Когато е закупен предварително, се прилагат цените за конкретна спортна екипировка (с изключение на закупуване на свръхбагаж онлайн);
  • Когато е закупен на летището, се прилагат редовните цени за свръхбагаж.

Цени за свръхбагаж
content block picture

Инвалидни колички

Image of a wheelchair

Qatar Airways предоставя инвалидни колички на борда на всичките си широкофюзелажни самолети (A330, A340 и B777). Инвалидните колички на пътниците се превозват безплатно и не се добавят към нормата за позволен багаж.

Научете още за помощта за придвижване

Музикални инструменти

Image of an acoustic guitar

Чупливите музикални инструменти могат да се превозват в салона за пътници, но трябва да се купи билет за седалката, която заемат. Максимално разрешеното тегло е 75 кг, а максималната дължина е 120 см.

Спортни оръжия и муниции

Изисква се известие и разрешение от авиокомпанията преди превоза на спортни оръжия и муниции - като товар или регистриран багаж - да бъде разрешен. Преди пътуването трябва да се представят на авиокомпанията съответните лицензи за внос и износ. Моля, направете така, че всички оръжия да не са заредени, да са сигурно и подходящо опаковани. Спортните муниции (само в раздели 1.4S, UN 0012 или UN 0014) са ограничени до максимум 5 кг на пътник.

 

Image of British Airways logo

Does your trip include a British Airways flight?

Find out more
Връщане в горната част на страницата