Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

За да гарантираме Вашата безопасност и за да отговорим на международните разпоредби, имайте предвид, че има наложени ограничения върху опасните товари и други предмети, ограничени от съображения за сигурност, които се допускат в багажа на пътниците. Опасните товари са такива, които крият риск за здравето, безопасността, имуществото или околната среда.

Вижте информацията по-долу, за да разберете кои опасни товари се допускат и кои не, както и дали можете да пренасяте допустимите стоки със себе си в ръчния или в регистрирания багаж. Ако Ви е необходимо предварително разрешение от Qatar Airways за пренасяне на опасни товари, моля, свържете се с нас най-малко 96 часа преди полета Ви.

Опасните товари, които не са посочени по-долу, са забранени за превоз както в регистрирания, така и в ръчния багаж или у самия пътник.

Освен това, вижте раздел „Визови и други изисквания“ тук, за да се уверите, че спазвате всички ограничения на отделните държави по Вашия маршрут.

Restricted items and dangerous goods

Боеприпаси и огнестрелни оръжия

Боеприпаси и огнестрелни оръжия

Боеприпаси

Регистриран багаж
Необходимо е одобрение

Пътниците могат да пренасят боеприпаси в регистрирания си багаж по време на полет на Qatar Airways, ако са декларирани пред авиокомпанията при регистрацията за полета. Необходимите лицензи и документи за боеприпасите трябва да бъдат предоставени на съответните местни власти в държавите до и от които пътуват.

Разрешени за превоз в багаж на пътниците са само боеприпаси, класифицирани като UN0012 и UN0014, в количества, които не превишават брутно тегло от 5 кг на пътник.

Забележка: Какво представлява UN номерът? Това е четирицифрен номер, зададен от Експертния комитет на ООН по превоз на опасни товари (UNCOE), който идентифицира дадена субстанция или конкретна група от субстанции или артикули. Информационният лист за безопасност (SDS) на боеприпаса ще предоставя тази информация, обикновено в раздел 14 на документа.

Боеприпасите трябва да бъдат опаковани отделно от багажа, в който е поставено огнестрелното оръжие, в здрав, сигурен контейнер (напр. стабилна дървена, метална или талашитена кутия или друга опаковка), предназначена специално за пренасяне на малки количества боеприпаси, която може да се заключва.

Могат да бъдат пренасяни само боеприпаси за лична употреба. Боеприпаси за използване от повече от един пътник не могат да бъдат комбинирани в един или повече пакети и пренасяни от един пътник по резервацията.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Огнестрелни оръжия

Регистриран багаж
Необходимо е одобрение

Пътниците могат да пренасят едно или повече огнестрелни оръжия в своя регистриран багаж за полет на Qatar Airways, ако те са декларирани пред авиокомпанията при регистрация за полета. Трябва да бъде подписана Декларация за предаване на огнестрелните оръжия и на съответните местни власти в държавите до и от които пътуват трябва да бъдат предоставени изискуемите лицензи и документи за огнестрелните оръжия.

Огнестрелните оръжия трябва да бъдат изпразнени и опаковани по подходящ начин в твърд контейнер, който се заключва. Багажът, съдържащ огнестрелните оръжия, трябва да бъде заключен, преди да бъде приет за превоз.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Батерии и устройства, захранвани с батерии

Батерии и устройства, захранвани с батерии

Моля, изключете всички устройства, захранвани с батерии, ако ги пренасяте в регистрирания си багаж. Не ги поставяйте в режим на заспиване или хибернация и вземете мерки за предотвратяване на неволното им включване или повреждане.

Освен това, моля, предпазете клемите от късо съединение, като поставите батериите в оригиналната им търговска опаковка или като изолирате клемите. Можете да изолирате клемите, като поставите лепенки върху оголените клеми или като опаковате всяка батерия в отделно найлоново пликче или предпазна торбичка. Допълнителни батерии се допускат само в ръчния багаж. Ако основната цел на някое оборудване е да захранва друго оборудване, то то се смята за батерия и важат ограниченията за отделните батерии. Примери за такова оборудване: външни батерии (дори когато включват други дребни функции, като например фенерче), стартери (дори когато са с вградени въздушни помпи или имат фенерчета и др.)

Съгласно международните разпоредби по отношение на въздушния транспорт всички видове литиеви батерии (резервни, в оборудване, вградени в оборудване) трябва да бъдат от тип, който отговаря на изискванията на Раздел III, подраздел 38.3 на Ръководството на ООН за тестове и критерии.

Щракнете тук за допълнителна информация за литиевите батерии.

Дронове (летателни системи, управлявани от разстояние (RPAS)

Ръчен багаж

Можете да пренасяте дронове с или без батерии в ръчния си багаж.

Батерии в дронове и/или резервни батерии с мощност над 100 ватчаса (Wh) до 160 Wh, трябва да бъдат одобрявани от Qatar Airways преди да можете да ги пренасяте в ръчния си багаж. Не можете да пренасяте батерии в дронове и/или резервни батерии с мощност над 160 Wh в ръчния или регистрирания си багаж.

Можете да пренасяте дронове без батерии в регистрирания си багаж. Извадената/ите батерия/и могат да бъдат пренасяни в ръчния Ви багаж, ако отговарят на разпоредбите за резервните батерии. Батерията на дрона не може да бъде зареждана по време на полета.

В много страни има ограничения, които могат да окажат влияние върху превозването и внасянето на дронове. Преди да тръгнете на път се запознайте с местните правила и разпоредби във Вашата дестинация.

Електронни цигари

Ръчен багаж

В ръчния си багаж можете да пренасяте електронни цигари, включително електронни пури, електронни лули и други лични вапорайзери, съдържащи батерии. Презареждането на устройството или батерията на борда на самолета е забранено.

Запалки за електронни цигари

*Този предмет се допуска, само когато се пренася от самото лице

Можете да пренасяте у себе си една запалка за електронна цигара, като например лазерна плазмена запалка, запалка с бобина Tesla, запалка Flux, дъгова запалка, запалка с две дъги, захранвана с литиеви батерии. Уверете се, че запалката е с поставен предпазен капак. Тя не може да бъде поставяна в ръчния или регистрирания багаж. Презареждането на изделието или батерията на борда на самолета е забранено.

Портативни електронни устройства

Регистриран багаж
Ръчен багаж

Можете да пренасяте портативни електронни устройства, включително портативни медицински електронни устройства в ръчния или регистрирания си багаж. Примери за портативни електронни устройства са фотоапарати, мобилни телефони, лаптопи, таблети и всяко друго оборудване, съдържащо батерии, осигуряващи електрическо захранване за неговата работа.*

Вашите устройства може да съдържат следните типове батерии: обикновени AA, AAA, C, D, 9-волтови, батерии тип копче, акумулаторни литиеви батерии и такива за еднократна употреба, никел-металхидридни (NiMH), никел-кадмиеви (NiCad) и др.

Ако пренасяте портативни електронни устройства в регистрирания си багаж, моля, изключете ги. Не ги поставяйте в режим на заспиване или хибернация и вземете мерки за предотвратяване на неволното им включване или повреждане.

* Можете да пренасяте не повече от 15 портативни електронни устройства.

Когато те са захранвани с литиеви батерии, мощността във ватчасове не трябва да надхвърля 100 за литиево-йонните батерии и съдържанието на литий не трябва да надхвърля 2 г за литиево-металните батерии.

Портативни електронни устройства с литиеви батерии

Регистриран багаж
Ръчен багаж
Необходимо е одобрение

В ръчния или регистрирания си багаж можете да пренасяте портативни електронни устройства, съдържащи литиево-йонни батерии, включително портативни медицински електронни устройства, съдържащи литиево-метални или литиево-йонни батерии.

Примери за портативни електронни устройства и портативни медицински електронни устройства, съдържащи литиеви батерии, са потребителска електроника, видеокамери, ръчни електроинструменти, преносими концентратори на кислород, автоматични външни дефибрилатори, апарати за постоянно положително въздушно налягане (CPAP) и всяко друго оборудване, съдържащо литиеви клетки или батерии, които осигуряват електрическо захранване за тяхната работа.

Само портативните медицински електронни устройства могат да съдържат литиево-метални батерии със съдържание на литий над 2 г, но не повече от 8 г.

Портативните електронни устройства и портативните медицински електронни устройства могат да съдържат литиево-йонни батерии с мощност във ватчасове (Wh) над 100 Wh, но не повече от 160 Wh.

Ако пренасяте портативни електронни устройства в регистрирания си багаж, моля, изключете ги. Не ги поставяйте в режим на заспиване или хибернация и вземете мерки за предотвратяване на неволното им включване или повреждане.

Допълнителни батерии за такива устройства:

Портативни електронни устройства/портативни медицински електронни устройства – Допускат се само общо 2 (две) резервни литиево-йонни батерии.

Портативни медицински електронни устройства – Допускат се само общо 2 (две) резервни литиево-метални батерии.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Смарт багаж

Qatar Airways има специфични ограничения по отношение на превозването на „смарт багаж“.

Устройствата от смарт багажа често имат:

- Литиево-йонна външна батерия, която зарежда електронни устройства, като например мобилни телефони и лаптопи

- Литиево-йонна батерия, използвана за тротинетки или превозни средства със седалка

- Bluetooth, радиочестотна идентификация и възможност за безжична връзка

- GPS проследяване с или без поддържане на GSM

- Електронни етикети за багаж

- Електронни ключалки

- Самозадвижващ се багаж

Смарт багаж, снабден с постоянна (несменяема) литиева батерия, не се допуска като ръчен или като регистриран багаж.

Смарт багаж, снабден с подвижна литиева батерия, може да бъде приет като регистриран багаж, само ако батерията е отстранена. Отстранената литиева батерия трябва да бъде пренасяна на борда от пътника и трябва да остане в ръчния му багаж.

Ако Вашият смарт багаж бъде внесен на борда като ръчен, литиевата батерия трябва да остане в багажа. По време на транспортирането трябва да бъдат взети мерки за предотвратяване на неволно включване и за предпазване на устройството от повреда. То трябва да бъде напълно изключено (а не в режим на заспиване или хибернация.

Горните правила не важат за смарт багаж, оборудван с литиеви батерии тип копче.

Резервни или отделни батерии - Всички типове, включително малки литиеви батерии

Ръчен багаж

Можете да пренасяте резервни или отделни батерии за портативни електронни устройства и портативни медицински електронни устройства.*

Всяка литиево-метална батерия може да съдържа не повече от 2 г литий. Освен това, всяка литиево-йонна батерия може да има мощност не повече от 100 ватчаса (Wh).

Останалите типове батерии включват: сухи, никел-кадмиеви, алкални и др.

*Можете да пренасяте не повече от 20 резервни батерии.

 

 

 

Превозни средства, захранвани с литиеви батерии

Не се разрешава

Не можете да пренасяте малки превозни средства, захранвани с литиеви батерии в ръчния или регистрирания си багаж, дори ако батериите са отстранени. Това правило важи независимо от мощността на батериите във ват-часове. Освен това, не можете да пренасяте смарт превозни средства.

Примери: въздушни велосипеди, едноколесни велосипеди, ховърбордове, мини сегуеи, електрически тротинетки и балансиращи колела.

Газ под налягане

Газ под налягане

Лавинни раници

Регистриран багаж
Ръчен багаж
Необходимо е одобрение

Можете да пренасяте една лавинна раница, съдържаща патрони с компресиран газ от разред 2.2, без да крият допълнителен риск. Раницата може да бъде снабдена и с пиротехнически пусков механизъм, съдържащ не повече от нето 200 мг експлозиви от разред 1.4S.

Моля, опаковайте раницата си по такъв начин, че да не може да бъде активирана неволно. Въздушните възглавници в нея трябва да бъдат снабдени с клапани за освобождаване на налягането.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Бутилки с незапалим нетоксичен с газ за механични крайници

Регистриран багаж
Ръчен багаж

В ръчния и регистрирания си багаж можете да пренасяте малки флакони с незапалим нетоксичен газ от разред 2.2, носени за работата на механични крайници. Можете също така да пренасяте резервни флакони с подобен размер, ако е необходимо, за да сте сигурни, че разполагате с необходимото за цялото пътуване количество газ.

Малки флакони с незапалим газ

Регистриран багаж
Ръчен багаж
Необходимо е одобрение

Можете да пренасяте малки флакони с незапалим газ, съдържащи въглероден диоксид или друг подходящ газ от разред 2.2, който не крие допълнителен риск, поставени в самонадуващо се предпазно устройство (например спасителна жилетка).

Уверете се, че:

- В самонадуващото се предпазно средство, като например спасителна жилетка, са поставени не повече от две малки патрончета

- Пренасяте по не повече от две предпазни средства на човек

- Във всяко животоспасяващо средство са поставени не повече от две малки резервни патрончета

- Всяко от Вашите устройства е опаковано така, че да не може да бъде случайно задействано

Ако планирате да пренасяте малки патрончета незапалим нетоксичен газ за други устройства, като например помпи за велосипедни гуми с CO2, допустимото количество е по 4 (четири) патрончета на човек, а максималната вместимост на всяко от тях не трябва да надхвърля 28 г (50 мл воден капацитет).

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Маши за коса, съдържащи въглеводороден газ

Регистриран багаж
Ръчен багаж

В ръчния или регистрирания си багаж можете да пренасяте една маша за коса, съдържаща въглероден газ. Уверете се, че предпазният капак е добре поставен върху нагревателния елемент.

Машата за коса не може да бъде използвана на борда на самолета. Освен това не можете да пренасяте резервни газови патрончета за машата в ръчния или регистрирания си багаж.

Оборудване с газ под налягане

Регистриран багаж
Ръчен багаж

Оборудване, като например малки хладилници, портативни климатици, дозатори за вода, машини за сладолед, машини за лед, по принцип съдържа компресиран газ, необходим за неговата работа.

Имайки предвид разпоредбите на ИАТА за превоз на опасни товари, следните продукти са изключени от разпоредбите, стига да не са повредени.

  • Машини, съдържащи незапалим нетоксичен втечнен газ под налягане – не се смятат за опасен товар, ако количеството газ не надвишава 12 кг
  • Машини, съдържащи запалим нетоксичен втечнен газ под налягане - не се смятат за опасен товар, ако отговарят на следните изисквания:
    • Съдържащи по-малко от 100 г възпламеним нетоксичен втечнен газ.
    • Машинните компоненти трябва да бъдат проектирани и тествани при поне три пъти работното налягане на машината.

Проектирани и конструирани да задържат газа и да предотвратяват риска от избухване или пропукване на компонентите, задържащи налягането, при нормални условия на въздушен транспорт.

Гориво

Гориво

Котлони за къмпинг

Регистриран багаж
Необходимо е одобрение

Можете да пренасяте котлон за къмпинг с празен резервоар за гориво, в който по-рано е имало запалимо течно гориво. Можете също така да пренасяте празен резервоар за гориво, в който по-рано е имало запалимо течно гориво.

Уверете се, че:

- Резервоарите за гориво на котлоните за къмпинг и контейнерите с гориво са напълно изпразнени от течно гориво. За да сведете опасността до нула, изпразвайте резервоара или контейнера за гориво в продължение на поне един час, след това го оставяйте със свалена капачка за най-малко шест часа, за да позволите на остатъчното гориво да се изпари. Алтернативни методи, като например сипване на олио за готвене в резервоара или контейнера за гориво, за да повишите пламната температура на остатъчната течност над пламната температура на запалима течност и след това изпразване на резервоара и/или контейнера за гориво, също са приемливи.

- Капачките на резервоарите за гориво за котлони за къмпинг и контейнерите с гориво са добре затворени.

- Котлоните за къмпинг с празен резервоар за гориво и контейнерите с гориво са опаковани в абсорбиращ материал, като например кухненска хартия, и поставени в полиетиленова или подобна торба. След това горната част на торбата трябва да бъде залепена, завързана или затворена с ластик или канап.

Чисто новите котлони за къмпинг или чисто новите контейнери с гориво за такива котлони за къмпинг, в които никога не е имало никакво запалимо течно гориво, не се смятат за опасни товари и могат да бъдат пренасяни без ограничения. Препоръчително е обаче предварително да се свържете с Qatar Airways, за да получите потвърждение.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Горивни клетки

Ръчен багаж

В ръчния си багаж можете да пренасяте горивни клетки, съдържащи портативни електронни устройства, захранвани с гориво, като например фотоапарати, мобилни телефони, лаптопи и видеокамери.

Освен това в ръчния си багаж можете да пренасяте не повече от две резервни касети за горивни клетки.

По отношение на горивните клетки има допълнителни ограничения. Свържете се с нас за повече информация.

Течности

Течности

Алкохолни напитки

Регистриран багаж
Ръчен багаж

Можете да пренасяте алкохолни напитки в ръчния и регистрирания си багаж. Когато са в търговска опаковка, напитките могат да съдържат повече от 24%, но не повече от 70 обемни процента алкохол, в съдове с обем не повече от 5 л. Максимално допустимото нетно количество алкохолни напитки на пътник е 5 л. Алкохолни напитки с не повече от 24 обемни процента алкохол не се смятат за опасни товари съгласно приложимите разпоредби.

Когато се пренасят в ръчния багаж, е възможно количествата да бъдат ограничени допълнително заради други разпоредби, като например тези по отношение на течностите, аерозолите и геловете. Моля, проверете и държавните/митническите разпоредби.

Течности и гелове

Ръчен багаж

Можете да пренасяте течности, гелове, пасти и аерозоли в контейнери с обем до 100 мл (3,4 oz) в ръчния си багаж. Контейнери с обем над 100 мл не могат да бъдат приемани, дори ако са пълни само отчасти.

Вашите контейнери трябва да бъдат пренасяни в прозрачни пликове с многократно затваряне и обем четвърт или един литър, но не по-големи от 20 x 20 см (8 x 8 инча). Моля, уверете се, че всички продукти влизат добре в найлоновия плик.

При проверката на сигурността ще бъдете помолени да поставите прозрачния плик с течности отделно за проверка.

Когато пътувате с бебета или имате специални хранителни нужди, се разрешава да носите приемливи количества храна, необходими за времетраенето на полета.

За да научите повече за превоза на бебешки храни, лекарства или специалните хранителни изисквания, разгледайте нашите ЧЗВ.

 

Медицински изделия

Медицински изделия

Течен азот в изолирана опаковка (криоконтейнер)

Регистриран багаж
Ръчен багаж

В ръчния или регистрирания си багаж можете да пренасяте изолирана опаковка със замразен втечнен азот (криоконтейнер), поставен изцяло в порьозен материал на ниска температура. Опаковката може да съдържа само неопасни товари.

Кислородни или въздушни бутилки за медицинска употреба

Регистриран багаж
Ръчен багаж
Необходимо е одобрение

Можете да пренасяте кислородни или въздушни бутилки за медицинска употреба. Брутното тегло на всеки цилиндър не трябва да надхвърля 5 кг.

Не можете да пренасяте със себе си, в ръчния или регистрирания си багаж лични медицински кислородни средства, които използват течен кислород.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Радиоизотопни сърдечни пейсмейкъри

Можете да пътувате с радиоизотопни сърдечни пейсмейкъри или други устройства, включително такива, захранвани с литиеви батерии, имплантирани в тялото или поставени външно

Неинфекциозни проби със запалими течности

Регистриран багаж
Ръчен багаж

В ръчния или регистрирания си багаж можете да пренасяте неинфекциозни проби, опаковани с малки количества запалима течност. Неинфекциозните проби включват такива от бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, насекоми и други безгръбначни, и запалими течности, категоризирани по UN 1170, UN 1198, UN 1987 и UN 1219.

Уверете се, че:

(a) Пробите са:

- Опаковани в кухненска хартия и/или тензух, навлажнен с алкохол или алкохолен разтвор, преди да бъдат поставени в термозапечатан найлонов плик, който съдържа свободна течност с обем не повече от 30 мл, или:

- Поставени във флакончета или други твърди контейнери с не повече от 30 мл алкохол или алкохолен разтвор;

(b) Подготвените проби след това се поставят в термозапечатан найлонов плик;

(c) След това поставените в пликове проби се слагат в друг термозапечатан найлонов плик, изработен от абсорбиращ материал;

(d) Готовият плик след това се поставя в здрава външна опаковка с подходящ опаковъчен материал;

(e) Общото количество запалима течност на външна опаковка не надхвърля 1 л, и

(f) Готовата опаковка се обозначава „Проби за научни изследвания, неограничени съгласно специална разпоредба A180“.

Термометри (медицински или клинични)

Регистриран багаж

В регистрирания си багаж можете да пренасяте един живачен термометър за лична употреба. Моля, опаковайте го в предпазен калъф.

Не можете да пренасяте живачни термометри в ръчния си багаж.

Термометри или барометри

Ръчен багаж
Необходимо е одобрение

Ако сте представител на правителствена метеорологична служба или подобна държавна институция и получите одобрение, можете да пренасяте в ръчния си багаж един живачен термометър или барометър.

Барометърът или термометърът трябва да бъде опакован в здрава външна опаковка със запечатана вътрешна подплата или в плик, изработен от устойчив на протичане и пробиване материал, който не се влияе от живак и който да предотвратява изтичането на живак от опаковката, независимо от нейното положение.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Помощни средства за осигуряване на мобилност

Помощни средства за осигуряване на мобилност

Помощните средства за осигуряване на мобилност са допустими, когато подвижността на пътника е ограничена било от инвалидност, било от неговото здраве или възраст или от временен проблем с подвижността (например, счупен крак).

Захранвани с батерии средства за мобилност, работещи с неразливащи се батерии

Регистриран багаж
Необходимо е одобрение

Можете да пренасяте захранвани с батерии инвалидни колички или други подобни средства за мобилност, работещи с батерии с електролит, който не може да се разтече, никел-металхидридни или сухи батерии. Вземете мерки, за да предотвратите неволно включване на Вашето помощно средство за осигуряване на мобилност.

Батериите електролит, който не може да се разтече, не могат да съдържат никаква свободна или неабсорбирана течност. Освен това, ако отстраните батериите от своето средство за мобилност, те, заедно с всички резервни батерии, трябва да бъдат пренасяни в здрава твърда опаковка, която да бъде съхранявана в товарния отсек.

Можете да пренасяте не повече от една резервна батерия с електролит, който не може да се разтече, или две никел-металхидридни или сухи батерии.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Помощни средства за осигуряване на мобилност, задвижвани с литиеви батерии

Регистриран багаж
Необходимо е одобрение

Можете да пренасяте захранвани с батерии инвалидни колички или други подобни средства за мобилност, работещи с литиево-йонни батерии.

Ако батерията е прикачена към Вашето помощно средство за осигуряване на мобилност, няма ограничения по отношение на нейната мощност във ватчасове (Wh). Ако я обаче отстраните от средството за мобилност, мощността на батерията не трябва да надхвърля 300 Wh. Ако Вашето помощно средство за осигуряване на мобилност е оборудвано с две батерии, които отстраните, всяка една от тях не трябва да има мощност, не по-голяма от 160 Wh.

Отстранените батерии заедно с всички останали резервни батерии трябва да бъдат поставени в предпазна торбичка и да бъдат пренасяни в пътническия салон. Що се отнася до резервните батерии, можете да пренасяте не повече от една литиево-йонна батерия с мощност не повече от 300 Wh, или не повече от две резервни литиево-йонни батерии, всяка от които с мощност не повече от 160 Wh. Опаковайте добре отстранените батерии, за да предотвратите късо съединение или повреда.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Помощни средства за осигуряване на мобилност, задвижвани с батерии с електролит, който може да се разтече

Регистриран багаж
Необходимо е одобрение

Можете да пренасяте захранвани с батерии инвалидни колички или други подобни средства за мобилност с електролит, който може да се разтече.

Уверете се, че батерията на Вашето помощно средство за осигуряване на мобилност е снабдена, когато е възможно, с устойчиви на разтичане капачки на вентилите. Ако Вашето средство за мобилност не може винаги да бъде натоварено, сгънато, обезопасено и разтоварено в изправено положение или ако то не предпазва добре батерията си, тя трябва да бъде отстранена.

Отстранената батерия трябва да бъде пренасяна в здрава твърда опаковка, която е устойчива на протичане и който не се влияе от течността в батерията. Също така, отстранената батерия трябва да бъде предпазена от късо съединение, да бъде фиксирана в изправено положение в своята опаковка и да бъде заобиколена от съвместим абсорбиращ материал, който да може да поеме цялото ѝ течно съдържание.

Опаковката трябва да бъде обозначена с „БАТЕРИЯ С ЕЛЕКТРОЛИТ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ РАЗТЕЧЕ, С ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА“ или „БАТЕРИЯ С ЕЛЕКТРОЛИТ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ РАЗТЕЧЕ, С ПОМОЩНО СРЕДСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТ“ и трябва да бъдат поставени етикетите „Корозивно“ и „Ориентация на опаковката“. Този завършен пакет ще бъде натоварен в товарния отсек. Допълнителна информация ще получите, когато се свържете с нас, за да получите одобрението на авиокомпанията.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Лични и с научна цел

Лични и с научна цел

Оборудване за мониторинг на химични вещества

Регистриран багаж
Ръчен багаж
Необходимо е одобрение

Ако сте член на персонала на Организацията за забрана на химическите оръжия, пътувате по работа и получите одобрение, можете да пренасяте оборудване за мониторинг на химични вещества. Това включва монитор за химически агенти (CAM) и/или монитор на устройство за бързо известяване и идентификация (RAID-M), който няма литиеви батерии.

Уверете се, че оборудването за мониторинг на химични вещества е добре опаковано. Инструментите, съдържащи радиоактивен материал, не трябва да надхвърлят ограниченията за активност, посочени в таблица Table 10.3.C на разпоредбите на ИАТА за превоз на опасни товари.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Използване на сух лед (въглероден диоксид в твърдо състояние) с бързоразвалящи се стоки

Регистриран багаж
Ръчен багаж
Необходимо е одобрение

В ръчния или регистрирания си багаж можете да пренасяте не повече от 2,5 кг сух лед с бързоразвалящи се стоки, които не са класифицирани като опасни товари, в опаковки, позволяващи отделянето на въглероден диоксид.

Опаковките в регистрирания багаж, съдържащи сух лед, трябва да бъдат обозначени с нетното тегло на сухия лед и с надпис „СУХ ЛЕД“.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Предмети, отделящи топлина

Регистриран багаж
Ръчен багаж
Необходимо е одобрение

Можете да пренасяте предмети, отделящи топлина, като например подводни факли (водолазни лампи) и поялници.

Ако пренасяте оборудване, захранвано с батерии, способно да генерира екстремна топлина, която може да причини пожар, ако бъде включено, като например подводни лампи с висок интензитет, генериращият топлина елемент и батерията трябва да бъдат отелени едни от други.

Това може да бъде направено чрез отстраняване на генериращия топлина елемент, батерията или друг компонент, като например бушона. Всяка батерия, която е била отстранена, трябва да бъде предпазена от късо съединение. Отстранените батерии трябва да бъдат вземани в ръчния багаж.

Свържете се с нас за допълнителна информация.

Двигатели с вътрешно горене или горивни клетки

Регистриран багаж

Двигатели и оборудване, съдържащо двигатели с вътрешно горене или горивни клетки, се приемат, само когато отговарят на изброените по-долу изисквания.

Двигателят или оборудването не трябва да съдържа никакви други опасни товари и батерии.

Двигателят се захранва с гориво, което не отговаря на критериите за класификация на никакъв клас или подкатегория от разпоредбите за опасни товари, или

В резервоара за гориво на превозното средство, машината или друг апарат никога не е имало гориво или резервоарът за гориво е бил промит и прочистен от изпарения и са били взети подходящи мерки за свеждане на риска до нула.

Пътникът трябва да предостави писмени или електронни документи, показващи, че са били следвани процедурите за промиване и прочистване.

В цялата горивна система на двигателя няма свободни течности и всички горивни линии са запечатани или затапени, или сигурно свързани към машината или апарата.

Кибрит и запалки за цигари

Този предмет се допуска, само когато се пренася от самото лице

Със себе си и за лична употреба можете да пренасяте кутия кибрит или малка запалка, която не съдържа неабсорбирано течно гориво, различно от втечнен газ. Вашата запалка трябва да изисква да извършвате две независими действия, за да предизвикате запалване. Също така не можете да пренасяте кибрит или запалки за цигари в регистрирания или ръчния си багаж.

Освен това не можете да пренасяте със себе си, в регистрирания или ръчния си багаж гориво за запалки и пълнители за запалки. Нещо повече, не можете да пренасяте кибрит, който може да бъде запален чрез триене във всякакви повърхности, както и запалки със син пламък или такива за пури.

Запалки, захранвани с литиева батерия, като например лазерни плазмени запалки, запалки с бобина Tesla, запалки Flux, дъгови запалки и такива с две дъги без предпазна капачка или други средства за предпазване от неволно запалване, също са забранени.

Нерадиоактивни медицински и тоалетни принадлежности

Регистриран багаж
Ръчен багаж

В ръчния или регистрирания си багаж можете да пренасяте нерадиоактивни медицински и тоалетни принадлежности. Такива са аерозоли, като например лакове за коса, парфюми и одеколони и лекарства, съдържащи алкохол. Можете също така да пренасяте незапалими нетоксични аерозоли от разред 2.2, които не крият допълнителен риск, с цел спорт или за домашна употреба.

Общото количество нерадиоактивни медицински и тоалетни принадлежности и незапалими нетоксични аерозоли от разред 2.2 не трябва да надхвърля 2 кг или 2 л. Освен това нетното количество на всеки артикул не трябва да надхвърля 0,5 кг или 0,5 л.

Изпускателните клапани на аерозолите трябва да бъдат предпазени с капачка или други подходящи средства за предотвратяване на непреднамерено изпускане на съдържанието. Обърнете внимание, че може да важат допълнителни ограничения.

Когато се пренасят в ръчния багаж, е възможно количествата да бъдат ограничени допълнително заради други разпоредби, като например тези по отношение на течностите, аерозолите и геловете.

Устройства за получаване на газови смеси

Регистриран багаж

В регистрирания си багаж можете да пренасяте устройства за получаване на газови смеси за калибриране на оборудване за мониторинг на качеството на въздуха. Уверете се, че устройствата отговарят на изискванията на специална разпоредба A41 от разпоредбите на ИАТА за превоз на опасни товари.

Има допълнителни ограничения. Свържете се с нас за допълнителна информация.

Оборудване за сигурност

Регистриран багаж
Ръчен багаж
Необходимо е одобрение

Не можете да пренасяте оборудване за сигурност, като например дипломатически куфарчета, сейфове, чували за пари и др., които съдържат опасни товари, като например пиротехнически материали и литиеви батерии.

Можете обаче да пренасяте определени типове оборудване за сигурност в своя регистриран багаж, ако то отговаря на конкретни изисквания.

Има допълнителни ограничения. Свържете се с нас за допълнителна информация.

Прах

Прах

Прахообразни вещества

Регистриран багаж
Ръчен багаж

Не можете да пренасяте прахообразни субстанции в контейнери с обем по-голям от 350 мл в ръчния си багаж и всички такива субстанции ще бъдат предмет на допълнителна проверка. В регистрирания си багаж обаче можете да пренасяте прахообразни субстанции в контейнери с обем над 350 мл.

Ограниченията по-горе не важат за прахообразни вещества по медицинско предписание, бебешки храни и човешки останки.

Прахообразните вещества, закупени от безмитните магазини, трябва да бъдат поставени в плътно затворени специални, позволяващи проверка на целостта пликове (STEB).

Ограниченията по отношение на прахообразните вещества важат за пътниците, пътуващи от/до изброените по-долу страни:

Австралия

Пътници, заминаващи от международно летище в Австралия. Пътниците, летящи до Канбера през Сидни, когато пътуват с Qatar Airways, ще трябва да преминат през международна транзитна проверка на сигурността в Сидни.

Нова Зеландия

Пътниците, заминаващи от международно летище в Нова Зеландия, включително трансферни пътници, преминаващи през международни пунктове за проверка в Нова Зеландия.

Катар

Пътници, пътуващи с директни полети от Катар до Съединените американски щати.

Предмети, ограничени от съображения за сигурност

Предмети, ограничени от съображения за сигурност

Тъпи инструменти

Регистриран багаж
Ръчен багаж

Не можете да пренасяте тъпи инструменти, които биха могли да причинят сериозно нараняване, когато бъдат използвани за удряне в кабината на самолета. Те могат да бъдат пренасяни във Вашия регистриран багаж. Примери за такива инструменти са:

- Бухалки за бейзбол и софтбол

- Екипировка за бойни изкуства

- Стикове или палки, например полицейски палки и др.

Експлозиви и запалителни вещества и устройства

Необходимо е одобрение

Не можете да пренасяте следните експлозиви и устройства със запалителни вещества, включително модели, които биха могли да причинят сериозни наранявания или да съставляват заплаха за безопасността на въздухоплавателното средство, като например:

- Боеприпаси (могат да бъдат пренасяни във Вашия регистриран багаж с разрешение).

- Капсул-детонатори

- Детонатори и фитили

- Мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери

- Фойерверки и други пиротехнически средства

- Димни бомби и патрони, съдържащи динамит, барут и пластични взривни вещества

Пушки и огнестрелни оръжия

Регистриран багаж
Ръчен багаж

В салона на самолета не можете да пренасяте пушки, огнестрелни оръжия и други устройства, изстрелващи твърди предмети, причиняващи сериозни наранявания, или предмети, които могат да бъдат объркани с такива устройства, включително играчки, антики и модели. Следните предмети обаче могат да бъдат поставяни във Вашия регистриран багаж:

- Всички видове огнестрелни оръжия, като пистолети, револвери, пушки, гладкоцевни пушки (могат да бъдат пренасяни с разрешение във Вашия регистриран багаж).

- Огнестрелни оръжия играчки, модели и имитации на огнестрелни оръжия, които могат да бъдат объркани с истински оръжия

- Съставни части на огнестрелни оръжия с изключение на телескопични мерници

- Оръжия със сгъстен въздух и с въглероден диоксид, като въздушни пистолети и пушки, пистолети и пушки за стрелба със сачми, както и пистолети и пушки с топчета

- Сигнални и стартови пистолети

- Лъкове, арбалети и стрели

- Харпуни и копиевидни оръжия

- Прашки и катапулти

Електрошокови оръжия и увреждащи предмети

Регистриран багаж
Ръчен багаж

В кабината на самолета не можете да пренасяте парализиращи средства. Тези артикули могат да бъдат пренасяни във Вашия регистриран багаж с разрешение:

- Устройства, които причиняват шок, като пистолети за зашеметяване, оръжия с куршуми с освобождаване на електрически заряд (тейзъри) и палки за зашеметяване

- Средства за зашеметяване и за убиване на животни

- Всякакви химични вещества, газове и спрейове, които причиняват обездвижване или зашеметяване, например газ „Мейс“, лютиви спрейове, сълзотворен газ, киселинни спрейове и спрейове против животни

Остри предмети

Регистриран багаж
Ръчен багаж

В салона на самолета не можете да пренасяте предмети с остри върхове или ръбове. Тези предмети могат да бъдат пренасяни във Вашия регистриран багаж:

- Предназначени за кълцане предмети, като брадви, брадвички и сатъри

- Пикели и чукчета за лед

- Бръснарски ножчета и резци

- Ножове с остриета с дължина над 6 см

- Ножици с остриета с дължина над 6 см, измерена от точката на свързване на остриетата

- Предмети от екипировка за бойни изкуства с остър връх или остър ръб, като например шпаги и саби

Тези предмети могат да бъдат поставени във Вашия регистриран багаж.

Работни инструменти

Регистриран багаж
Ръчен багаж

В кабината на самолета не можете да пренасяте работни инструменти, които биха могли да причинят сериозно нараняване. Тези предмети могат да бъдат пренасяни във Вашия регистриран багаж:

- Железни лостове

- Бормашини и свредла, включително преносими безшнурови акумулаторни бормашини

- Инструменти с острие или ос с дължина над 6 см, които могат да бъдат използвани като оръжие, например отвертки и длета

- Триони, включително преносими безшнурови акумулаторни триони

- Поялни лампи

- Пистолети за болтове и пистолети за пирони

Тези предмети могат да бъдат поставени във Вашия регистриран багаж.

Показаните по-горе количества могат да бъдат предмет на допълнителни ограничения и/или разпоредби в зависимост от продукта или физическото състояние на веществото, като например разпоредбите по отношение на течностите, аерозолите и геловете и местните разпоредби.

Когато опаковате опасни товари, спазвайте разпоредбите на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА) и съответните местни власти.

Връщане в горната част на страницата