Забранени за превоз предмети | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

За Ваша безопасност и в съответствие с международните разпоредби, ние налагаме някои ограничения за предмети, които можете да пренасяте във Вашия ръчен багаж.

За да предотвратим забавяне на полета за Вас и останалите пътници, Ви молим предмети от ръчния багаж, които могат да доведат до нараняване или не отговарят на правилата за безопасност и сигурност на полета, да бъдат поставени в регистрирания багаж. Тези предмети следва да бъдат подходящо опаковани за превоз като регистриран багаж в съответствие с Правилника за превоз на опасни товари по въздуха на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и съответните местни разпоредби.

Image of British Airways logo

Does your trip include a British Airways flight?

Find out more
Връщане в горната част на страницата