Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Информацията по-долу ще ви помогне да определите броя и теглото на разрешения багаж,  който имате право да носите по време на пътуването с Qatar Airways. 

Разрешеният багаж може да се различава според маршрута и класата в салона за пътници; моля, проверете конкретните разпоредби за багаж, отпечатани върху билета.

Допълнителни мерки за сигурност за международни полети до/от САЩ

Администрацията за сигурност в транспорта (TSA) проверява пътниците на всички авиокомпании и техния багаж.  За допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Image of British Airways logo

Включва ли вашето пътуване полет с British Airways?

Вижте още информация
Връщане в горната част на страницата