Предварителна информация за пътуващите | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

За да гарантираме Вашата безопасност и сигурност и в съответствите с разпоредбите в световната авиацията, е необходимо да събираме информация за пътниците, пътуващи в определени държави. Моля, имайте предвид и че сме задължени да предоставяме на определени правителства директен достъп до резервациите на пътуващите. Във връзка с това гарантираме, че предоставяме само информацията, която се изисква от митническите и имиграционните власти.

Предоставянето на коректна информация преди полет е важно за осигуряването на безпроблемно и без забавяне преминаване през имиграционния контрол.

Държави, изискващи предварителна информация за пътниците

Близък Изток и АфрикаАзияЕвропаСеверна Америка
Катар и Южна АфрикаАвстралия, Китай, Индия, Индонезия, Япония и Южна КореяИталия, Испания, Румъния и Обединеното кралствоКанада и Съединените американски щати

Пътуване до САЩ


Електронна система за издаване на предварително разрешение за пътуване до САЩ (ESTA) и VWP

Съгласно програмата за безвизов режим (VWP), гражданите на определени държави могат да пътуват до дестинации в САЩ по работа или за удоволствие с престой до 90 дни без виза. Въпреки това, ако пътувате по VWP, трябва да получите предварително разрешение за пътуване чрез електронната система ESTA  възможно най-скоро, но не по-късно от 72 часа преди часа на излитане. 

Поради промени в обработката на заявленията чрез ESTA, вече няма да се предлагат одобрения в реално време. Лицата, които подават заявления в деня на техния полет, рискуват да не получат одобрение от ESTA преди планирания час на излитане, в резултат на което няма да бъдат допуснати до борда на самолета и няма да могат да осъществят планираното пътуване.

Промяна на изискванията за влизане в САЩ за притежатели на ESTA

Моля, имайте предвид, че следните категории пътуващи вече нямат право да пътуват или да бъдат допуснати в САЩ по Програмата за безвизов режим (VWP) като използват Електронната система за оторизации на пътувания (ESTA). 

  • Граждани на държави, включени в VWP, които са пътували или пребивавали в Иран, Ирак, Судан или Сирия след 1 март 2011г. (с определени изключения).
  • Граждани на държави, включени в VWP, които са и граждани на Иран, Ирак, Судан или Сирия.

Освен това всички пътуващи от държави, включени в VWP трябва да използват електронен паспорт за пътуване до САЩ.

Сайт на Американската Агенция Митници и гранична контрол

Американската програмата Global Entry 

Членовете на програмата „Global Entry“ имат право да влизат на територията на САЩ, като използват автоматизирани пропусквателни пунктове, налични на някои летища в САЩ. Системата използва биометрична технология за проверка на самоличността на регистрираните членове. 

За членство в програмата „Global Entry“ могат да кандидатстват само граждани и лица със статут на постоянно пребиваващи в САЩ, както и граждани на следните държави: Катар, Колумбия, Германия, Индия, Мексико, Панама, Сингапур, Южна Корея, Швейцария и Обединеното кралство.

Програма Global Entry

Декларация за поверителност на TSA

Администрацията по транспортна безопасност (TSA) изисква да предоставите пълното си име, дата на раждане и пол с цел проверка в списъците за наблюдение. Това е задължително според текста на раздел 49, глава 114 на Кодекса на САЩ (USC), Закона за реформа в разузнаването и предотвратяване на тероризма от 2004 г. и раздел 49 от Сборника на федералните закони на САЩ (CFR), чл 1540 и 1560. 

Можете също да предоставите Вашия защитен контролен номер (Redress number), ако имате такъв. Ако не предоставите имената си, датата на раждане и пола, това може да доведе до отказ от превоз или отказ от страна на органите да бъдете допуснати в зоната за отвеждане към самолета. TSA може да споделя информацията, предоставена от Вас, с правоприлагащи или разузнавателни агенции, или други, по силата на своята официална състема за наблюдение на данни.

Уебсайт на TSA

Пътуване до Канада

Гражданите на държавите, които нямат нужда от виза за влизане в Канада (с изключение на гражданите на САЩ), трябва да получат Електронна оторизация за пътуване (eTA) преди да предприемат пътуване до Канада или транзитен престой в Канада.

Разрешението е електронно свързано с паспорта на пътуващия и е валидно за период от пет години или до изтичане на срока на паспорта, което настъпи първо. За повече информация, за да кандидатствате за eTA или да прегледате списъка на държави, чиито граждани трябва да получат eTA, моля изберете бутона по-долу.

Уебсайт на eTA
Връщане в горната част на страницата