Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Нашият ангажимент за опазване на околната среда

Бъдейки една от водещите в света авиокомпании, Qatar Airways оперира до над 150 дестинации, управлявайки един от най-младите флотилии в съвременната авиационна индустрия. С поръчка от над 200 нови самолета, Qatar Airways осигурява експлоатирането на флотилия с ефективно управление на горивото и ограничен до минимум еффект върху околната среда. Тази инвестиция подкрепя нашия ангажимент към опазването на околната среда, и едновременно с това гарантира първокласни условия за пътуване на нашите клиенти.

Като член на oneworld, Qatar Airways работи заедно с партньорски авиокомпании, за да постигне още по-добри условия в авиационния транспорт. Това включва оказване на съдействие на органите за контрол на въздушния трафик за по-ефективно управление на въздушното пространство; използването на електронни билети с цел намаляване на отпечатването на хартиени такива.

Политика за опазване на околната среда

Logo of IEnvA.

Нашата политика за опазване на околната среда е сертифицирана на най-високо ниво - от  Програмата за оценка на въздействието върху околната среда на IATA (IEnvA)

 

Нашето постоянно оптимизиране на процесите, влияещи върху околната среда се извършва чрез:

  •  Внедряване на политика за опазване на околната среда, стандарти и процедури в оперативната дейност
  • Задаване и измерване на прогреса в изпълнението на целите, свързани с опазването на околната среда
  • Обвързване с водещи практики в областта на опазване на околната среда и обучение на всички служители да работят за и да поддържат напредъка към постигане на нашите екологични амбиции

Вижте нашата политика за опазване на околната среда

Изменение на климата

Международната авиация ще има все по-съществено влияние върху световното отношение към проблемите с промените на глобалния климат и ние участваме целенасочено и отдадено в намирането на решения на проблемите на местно и международно ниво.

Qatar Airways си сътрудничи с браншовите асоциации IATA ,  AACO  и  SAFUG за разработването на глобална политика за управление на емисиите на парникови газове на авиокомпаниите и напълно отговаря на изискванията на регионални схеми като  Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз.

Qatar Airways подобрява ефективността на въздушния транспорт чрез своята програма за оптимизиране на горивото.  Тя включва тестване и внедряване на нови начини за икономия на гориво и намаляване на въглеродните емисии, като:

  • Търсене на възможности за намаляване на теглото на самолетите и на консумацията на гориво
  • Оптимизиране на ефикасността на маршрутите на полетите
  • Съблюдаване на използваната енергия по време на рулиране.

Против незаконния трафик на диви растения и животни

Qatar Airways спазва стриктна политика на нулева толерантност към незаконното транспортиране на застрашени диви растения и животни. Трафикът на диви растения и животни е четвъртата  по обем нелегална търговия в света, приходите от която се оценяват на 19 милиарда щ.д. годишно.  Търговията със застрашени растителни и животински видове, подхранвана от търсенето на бижута, украшения и недоказани лечебни средства, е ненужна и има трагични последствия върху природата в глобален аспект.

Международният авиационен транспорт може да бъде използван от трафикантите за транспортиране на застрашени видове.  В отговор на тази глобална заплаха Qatar Airways е поела зангажимент за: 

  • Повишаване на осведомеността, свързана с темата
  • Подобрени процедури по разкриване на такъв трафик
  • Обмен на информация и добри практики в бранша с цел минимизиране на подобен трафик

Qatar Airways е сред първите подписали Декларацията на транспортната индустрия Обединени за защита на дивата флора и фауна и партнира с USAID в партньорската програма за намаляване на възможностите за незаконно транспортиране на застрашени видове (ROUTES). 

 

Доклад за устойчивото развитие

Ние в Qatar Airways Group вярваме, че грижата за околната среда е наша отговорност.  Ние сме ангажирани да бъдем начело на борбата за опазване на околната среда чрез работата ни в глобален мащаб като авиокомпания и летищен оператор, доставчик на авиационни и кетъринг услуги, в търговските обекти и хотелите. Ние открито оповестяваме нашите екологични показатели, за да изградим доверието, върху което се гради заеманото лидерско място в опазването на околната среда.

Всяка година изготвяме доклад за устойчивото развитие, в който предоставяме информация за проблемите, свързани с околната среда, които са най-важни за нас и нашите инвеститори.  Докладите очертават напредъка, който отбелязваме към постигане на целите си в областта на околната среда, и дава примери за това какво правим, за да подобряваме постоянно екологичните си показатели.

Изтеглете доклада за устойчиво развитие за 2015-2016 г.
Връщане в горната част на страницата