Опазване на околната среда | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Цялостен подход към екологичната устойчивост

Qatar Airways остава напълно отдадена на опазването на околната среда, точно колкото е отдадена и на своите пътници.

Ние притежаваме една от най-ефективните флотилии и предлагаме възможност за компенсиране на въглеродните емисии от Вашия полет. Това е израз на нашата амбиция да бъдем лидери в областта на опазването на околната среда във всички дейности, които развиваме, както и да изградим път към по-добро бъдеще.

Подкрепете усилията ни да оставяме по-малък въглероден отпечатък и да направим летенето със самолет по-устойчиво.

Нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

Като член на oneworld, нашата авиокомпания се стреми към нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г. – първото световно обединение, което застава зад такава амбициозна обща цел.

Програма за компенсиране на въглеродните емисии

В момента на резервацията нашите пътници имат възможността да компенсират въглеродните емисии от своя полет.

Помагайте на околната среда, докато пътувате

Помагайте на околната среда и поддържайте устойчиви политики и решения за пътуване с помощта на следните програми и съвети.

Когато резервирате чрез Qatar Airways, чрез падащото меню в „Дарете и намалете емисиите“ можете да изберете да компенсирате емисиите, които генерирате по време на полетите.

Можете да управлявате тази опция чрез своя профил в нашия уебсайт или мобилното приложение.

Постъпленията по програмата се инвестират в проекта India Wind Farm, който допринася пряко за развиването на съоръжения за възобновяема енергия в Индия и за намаляване на зависимостта ѝ от изкопаеми горива.

Към 2021 г. всяка година турбините на India Wind Farm изместват 210 000 тона въглеродни емисии от Индийската електрическа мрежа.

Разгледайте често задаваните въпроси

Leaf of approval

Продуктите и услугите, които отговарят на амбициозните стандарти за социална и екологична отговорност, ще бъдат обозначавани с логото на „Leaf of Approval“.

Нашите доклади за устойчивото развитие

Нашият годишен доклад за устойчивото развитие предоставя информация за нашите екологични резултати и за най-важните проблеми за нас и нашите заинтересовани лица.

content block picture
Връщане в горната част на страницата