Şart ve koşullar

Telif hakkı ve ticari marka bilgileri

Bu Web sayfasındaki tüm bilgiler telif hakkı, ticari haklar ve/veya diğer fikri haklar tarafından korunmaktadır. Bu malzemeler QATAR AIRWAYS'ın malıdır veya sahipleri veya kanunun izin verdiği şekilde izinle kullanılmıştır. Korunan malzemeler, yazıları, ticari markaları, logoları, fotoğrafları, resimleri, video klipleri, ses kliplerini, tasarımları, ticari takdim şekli ve bu Web sayfasında bulunan diğer malzemeleri içerip bunlarla sınırlı değildir. Tüm hakları dünya çapında saklıdır.

Kullanıcılar, kişisel, ticari olmayan kullanım ve eğlence amacıyla QATAR AIRWAYS malzemelerinin belli kısımlarını indirebilir, yazdırabilir veya yeniden üretebilir. Bu web sayfasındaki herhangi bir malzemenin tüm diğer kullanımları (fotoğraflar, yazılar, basın bültenleri, yazılım, yorumlar, tablolar, video klipler, logolar içerir) kesinlikle yasaktır. Örnek vermek gerekirse, bu gibi yasak kullanım, çıkarım, yeniden dağıtım, çoğaltım, modifikasyon, yayın, satış veya bu web sayfasındaki herhangi bir bilgi veya malzemenin üçüncü kişilere verilmesini (herhangi bir formatta) içerebilir. Bu kısıtlamalara ilave olarak, bu web sayfası aracılığıyla erişilen herhangi bir malzemenin içerdiği tüm telif hakkı bildirim, bilgi veya sınırlandırmalarla uyumlu olmayı kabul etmektesiniz. Bu web sayfası ve bu Web sayfasında bulunan herhangi bir bilgi ve malzemenin izinsiz kullanımı yasa dışı olup bu gibi eylemler hasar tazminat talebine neden olabilir ve ceza gerektiren bir suç olabilir.

Yetkisiz eylem veya kullanımlar

Bu web sayfasını sadece amaçlanan amaçlar için kullanacağınızı kabul etmiş bulunmaktasınız. Özellikle, herhangi bir yetkisiz, yanlış ve sahte bir rezervasyon yapmayacağınızı ve bu web sayfasının operasyonlarına karışmaya çalışmayacağınızı veya herhangi bir bilgi veya yazılımı değiştirmeyeceğinizi veya bozmayacağınızı kabul etmiş bulunmaktasınız.

Bu Koşul ve Şartlara göre ve bu web sayfasında öngörülen tüm talimat ve usullere uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz. Tüm talimat ve usullere uymamanın sizin istenmeyen mal veya hizmet satın alma yükümlülüğüne, ürün veya hizmet hakkını kaybetmenize, bu web sayfası, ürün veya hizmetlere erişiminizin engellenmesine ve muhtemelen size karşı açılmış bir yasal davayla sonuçlanabileceğini anlamış sayılırsınız.

Ürün bilgileri

Bu Web Sayfası, QATAR AIRWAYS'in (veya diğer üçüncü kişilerin) sunduğu (Ürün Bilgileri olarak adlandırılan) ürün ve hizmetler hakkında bilgi içermektedir. Ürün bilgisi, QATAR AIRWAYS 'in gelecek planları hakkında detaylar (örneğin, hizmet sağlamayı planladığı varış yerinin bilgiler veya piyasaya sunmayı planladığı diğer ürün/hizmetler) ve mevcut ürünleri hakkında bilgileri (örneğin, uçuş zamanları, uçuş elverişliği, bilet fiyatları, yarışmalar, ödül çekilişi vb.) içerebilir. Ürün Bilgisi sağlama amacı sizin QATAR AIRWAYS'in hizmetleri hakkında daha daha fazla bilgi edinmenize ve bu hizmetleri elde etmenize yardımcı olur.

Kredi kartıyla ödeme

Biletinizi qatarairways.com'dan kredi kartınızı kullanarak alıyorsanız, işler esnasında QATAR AIRWAYS kart sahibinden, ya online form doldurarak ya en yakın QATAR AIRWAYS ofisine giderek ya da havalimanında check-in esnasında ek bir ödeme doğrulaması talep edebilir. QATAR AIRWAYS satın alınan kart, kart sahibi tarafından check-in asnasında ibraz edilmezse ya da biletler alınırken ya da kartın ait olduğu banka tarafından esas ödeme alıkoyulmuş ya da rededilmişse yolcuyu uçağa almama ya da bir garanti ödemesi yapma (peşin ya da kredi kartı ile) hakkını saklı tutar. Kredi kart bilgileri gizli bir ortamda tutulmakta ve uluslararası kabul gören bir sistem vasıtasıyla aktarılmaktadır. Beş ana kredi kartını kabul ediyoruz: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club ve UATP.

Bağışlar

Qatar Airways, önceden seçilmiş kar amacı gütmeyen hayır organizasyonlarına parasal olarak bağış yapılabilmesi için bu internet sitesinin kullanıcılarına fırsat verebilir. Bağışlar bu internet sitesi aracılığı ile toplanır ve doğrudan hayır kurumuna transfer edilir, dolayısıyla uçak bileti değiştirilse ya da biletin geri ödemesi yapılsa bile, bağış geri ödenemez.

Biletleme süre opsiyonları

qatarairways.com'da rezerve edilen biletlerin otomatik iptali önlemek için rezervasyon yapılmasından sonraki 48 saat içerisinde alınmak zorundadır.

Yükümlülük feragatnamesi ve sınırlandırılmaları

  1. Ürün bilgisi ve diğer tüm web sayfası malzemesi iyi niyetle sağlanmış olmasına rağmen, bu web sayfasını kullanarak, QATAR AIRWAYS'in bu web sayfasındaki Ürün bilgisi veya diğer bilgilerin doğruluğuna dair hiç bir temsil, garanti veya iddiada bulunmadığını bilip ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, Ürün bilgisi ve Web sayfası malzemesinin size herhangi bir şekilde tavsiye veya öneri içermediğini kabul edersiniz.
  2. QATAR AIRWAYS bu web sayfası, bu web sayfasında bulunan bilgi, ürün ve hizmetleri kullanımınız ile ilgili olarak tüm zımni garantileri tekzip eder. Kanunun izin verdiği maksimum ölçüde, bu web sayfasındaki tüm bilgiler, yeterli garanti veya yeterli kalitenin zımni garantileri, özel bir amaç için uygunluğu veya üçüncü kişi haklarını ihmal etmeme dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, herhangi bir garanti (açık veya kanunda ifade edilmeyen veya diğer şekilde), veya herhangi bir zımni şart olmadan sağlanır.
  3. Bu web sayfasını kullanarak, QATAR AIRWAYS'in bu web sayfasında bulunan bilgilerin, ürünlerin ve hizmetlerin kullanımından (veya kullanılmamasından) veya sizin bu web sayfasındaki bağlantılar aracılığıyla diğer malzemelere erişiminizden dolayı ortaya çıkan herhangi bir doğrudan, dolaylı, bağlı veya diğer sonuçlardan size karşı yükümlü olmayacağını kabul edersiniz. Bu Koşul ve Şartların içerdiği maruziyet ve sınırlamalar kanun tarafından izin verilen maksimum kapsamda uygulanır.
  4. QATAR AIRWAYS, bu web sayfasının kullanımının siteye ziyaretçiler tarafından kullanılan tüm donanım ve yazılımlarla uyumlu olacağını garanti etmez.
  5. Madde 6'da belirtilenler dışında, QATAR AIRWAYS, bu web sayfasının kullanımı sonucu veya kullanımına bağlı olarak veya bu web sayfasının içerdiği, bilgisayar virüsü sonucu dahil ve bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir bilgiye veya diğer malzemelere erişim, indirme sonucunda meydana gelen herhangi bir sakatlık, ölüm, hasar veya doğrudan, dolaylı ve bağlı kayıp (bu üç terim herhangi bir sınırlama olmaksızın sadece ekonomik kaybı, kar kaybı, iş kaybı, iyi niyetin azalması ve benzer zararları içerir) için sözleşme, tazminat yükümlülüğü (ihmal dahil), yasal yükümlülüğün ihmali, zararı karşılama veya herhangi, diğer bir şekilde size karşı herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır.
  6. Bu Koşul ve Şartlar, Qatar Airways'in ihmali sonucu kişisel sakarlık veya ölüm sonucunda, QATAR AIRWAYS'in size olan yükümlülüklerini (varsa) ve QATAR AIRWAYS'in yükümlülükleri hariç tutması veya hariç tutmaya çalışması için QATAR AIRWAYS için yasa dışı dolandırıcılık veya diğer konular için hariç tutmaz.
  7. Madde 6'ya bağlı olarak, QATAR AIRWAYS'ın bu web sayfasındaki hükümleriyle bağlı veya bundan kaynaklanan herhangi bir konu, QATAR AIRWAYS tarafından sunulan hizmet durumunda QATAR AIRWAYS'in tüm yükümlülüğü her bir olay veya bağlantı olay serisi için toplamda 1.000 USD ile sınırlı olacaktır.
  8. QATAR AIRWAYS ve lisans verenlerin zararını geri ödeme teminat edeceksiniz ve bu Koşul ve Şartların herhangi birisinin tarafınızdan ihlali sonucunda QATAR AIRWAYS ve/veya lisans sahiplerinin uğradığı veya maruz kaldığı tüm zarar, hasar, talep ve masraflara (yasal masraflar dahil) karşı QATAR AIRWAYS ve lisans sahiplerinin zararını ödeyeceksiniz.

Şartların değiştirilmesi

Bu Koşul ve Şartlar ve/veya bu web sayfasında sağlanan diğer bilgiler, herhangi bir zaman ve size herhangi bir bilgi verilmeden QATAR AIRWAYS tarafından güncellenebilir, tadil edilebilir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Web sayfasını ziyaret ettiğiniz her sefer bu Koşul ve Şartları yeniden okumalı ve bu web sayfasını her kullanımınızda tüm ilgili evrakları incelediğinizden emin olmalısınız. Bu web sayfasını kullanarak, bu belgelerin son versiyonuna bağlı olduğunuzu kabul edersiniz.

Genel taşıma şartları

Bu Koşul ve Şartlar bu web sayfasının kullanımını yönetmektedir. Taşıma ve ulaşım şartlarına diğer şartlar uygulanabilir. Bagaj sınırlamaları ve diğer sınırlamalar dahil olmak üzere, yolcuların taşınma Koşul ve Şartlarıyla ilgili bilgi almak için lütfen Genel Taşıma Şartlarımıza bakınız.

Diğer koşullar

Bu Koşul ve Şartlar (Gizlilik Politikası dahil bu web sayfasının kullanıma dair tüm şartları içerir. Bu Koşul ve Şartlar, tüm geçmiş anlaşma, düzenleme, temsil (dolandırıcı yalan beyan dışında), kanun tarafından ima edilen şartlar, gelenek, sözlü veya diğer şekilde olan taraflar arasındaki uzlaşmaları hükümsüz kılar. Bu Koşul ve Şartlar İngilizce dilinde yazılmıştır. İngilizce bilmiyorsanız, bu Koşul ve Şartları anlamanız için gerekli olduğundan, bu Web sayfasını kullanırsanız bu Şart ve Koşulları anlayıp kabul ettiğiniz kabul edileceğinden dolayı, lütfen yardım isteyin.

Eğer bu Koşul ve Şartların herhangi bir kısmı, herhangi bir mahkeme, idare kurul veya yetkili yargı kurumu tarafından yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, bu hüküm gereken kapsamda bu Koşul ve Şartlardan ayrılacak ve mümkün olduğu ölçüde bu Koşul ve Şartların diğer kısımlarını değiştirmeden hükümsüz olacak ve bu tam etki ve hükümde kalacak tadil edilen Koşul ve Şartların diğer tüm hükümlerini etkilemeyecektir.

Bu Koşul ve Şartlardaki herhangi bir terim, hüküm veya şartının feragatı, bu gibi feragat yazılı olarak kanıtlanmamış ve bu feragatı sağlayan kişi tarafından imzalanmamışsa, bulunmayacaktır.

Bu web sayfasının ve içinde bulunan malzemelerin Şart ve Koşulları İngiltere ve Galler kanunlarına göre yapılmış ve yönetilmektedir. İngiliz mahkemeleri, ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafın hükme bağlanması için münhasır olmayan yargı yetkisine sahiptir. QATAR AIRWAYS'in uygun gördüğü herhangi bir ülkede size dava hakkını saklı tuttuğunu kabul etmiş sayılırsınız.

QATAR AIRWAYS web sayfası veya Kullanım Koşullarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize yazın:

Qatar Airways Group
Qatar Airways Tower
P.O. Box: 22550
Doha, Katar

 

SSS'ler