Alternatif yakıtlar geliştirmek

Daha parlak ve daha yeşil bir gelecek için aktif olarak çalışıyoruz.

Cleaner alternative fuels for commercial flights

Qatar Airways uçakların hava kalitesi üzerindeki etkilerini azaltmak için daha temiz yanan alternatif yakıtlar geliştirilmesine ön ayak olmaktadır.

Alternatif yakıtların ticari uçuşlarda kullanılmasını arttırmak adına Qatar Petroleum, Shell, Airbus, Rolls-Royce, Qatar Bilim & Teknoloji Parkı ve Woqod ile ortak çalışıyoruz.

Hep birlikte, sektördeki standart yakıtların yerini alacak Gazdan Sıvı (GTL) kerosen karışımıyla daha temiz yanan jet yakıtları yapmayı çabalıyoruz.

Gazdan Sıvı (GTL) yakıt

Gazdan Sıvı (GTL) yakıt

GTL jet yakıtı yarı sentetik ve 50-50 GTL ve geleneksel jet yakıtları karışım olup mevcut uçak ve motorlarda herhangi bir değişikliğe gerek olmadan kullanılabilir.

Bu yakıt sülfür ve aromatik içermemektedir. Sonuç olarak, uçak motoru daha az sülfür oksit ve diğer kirleticileri yayar. Bu yakıtın çevresel yararlarına havalimanları etrafında iyileşmiş hava kalitesi örnek olarak gösterilebilir.

GTL jet yakıtı daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olup geleneksel jet yakıtlarından daha hafiftir. Aynı zamanda motorların daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi için geliştirilmiş termal stabilite sağlar. Bu, spesifik uçak/rota kombinasyonları için daha iyi yakıt ekonomisine, azalmış uçak ağırlığına, gelişmiş menzil performansı ve azalmış karbondioksit emisyonuna neden olabilir.

Daha temiz yanan yakıtlar, tüm havayolu sektörü için gelecekteki hava kalitesinin iyileşmesinde önemli bir faktör olabilir.

Bu amaç doğrultusunda, dünyanın en büyük GTL üretim tesisinin yapımı şu anda Katar'da gerçekleştirilmektedir. Ancak yaptıklarımız bunlarla da sınırlı değil. Aynı zamanda bioyakıt kullanımı hakkında da araştırmalar yapıyoruz.

FAQs