Taşıma şartları

Madde 1: Tanımlar

İçeriğin aksi halini gerektirdiği yerler veya aksi hali açıkça söylendiği haller dışındaki koşullarda, aşağıdaki ifadeler sırasıyla karşısında olan anlamlara sahip olacaktır, yani:

Terim Tanımlar
Biz, Bizim ve Bizlerin Qatar Airways anlamına gelir.
Siz, Sizin, ve Sizlerin Kabin ekibi dışında Biletin alınması sonrası bir uçak içinde taşınan veya taşınacak herhangi bir kişi anlamına gelecektir. (Aynı zamanda bkz. "Yolcu" tanımları).
Mutabık kalınan Duraklar Gidiş ve varış noktası dışında, bilette belirtilen veya takvimimizde rotanız üzerinde planlanmış durak yeri olarak gösterilen yerler anlamına gelecektir.
Havayolu Şirketi Tanıtma Kodu Belirli havayolu şirketleri tanımlayan iki karakter veya üç harf anlamına gelecektir:
Yetkili Acente Hizmetlerimizi ve yetkili olduğunda, diğer havayolu şirketlerinin hizmetleri için yolculara uçak bileti satışında bizi temsil etmek için görevlendirilmiş bir Yolcu satış acentesi anlamına gelecektir.
Bagaj Yolculuğunuza bağlı olarak yanınızda bulunan kişisel eşyanız anlamına gelecektir. Tarafımızdan aksi belirtilmediği takdirde, hem check-in yapılan hem de yapılmayan bagajları içerir.
Bagaj Kontrolü Check-in yapılan bagajın taşınmasıyla ilgili olarak Biletin bu kısımları anlamına gelecektir.
Bagaj Künyesi Her bir check-in yapılan bagajın tanımlanması için basılan bir doküman anlamına gelecektir.
Taşıma Şirketi Havayolu Tanımlama kodu biletiniz veya bağlantı uçuş biletiniz üzerinde bulunan bizim dışımızdaki havayolu şirketi anlamına gelecektir
Taşıma Şirketinin Yönetmeliği Bu Şartlar dışında bizim tarafımızdan yayınlanan ve Biletin basım tarihinde yürürlükte olan ve siz ve/veya bagajınızın taşınmasını yönetecek ve yürürlükteki tüm tarifeleri içeren kurallar anlamına gelecektir.
Son Check-in zamanı Tüm check-in formalitelerini tamamlamanız ve uçağa biniş kartını almanız gereken tarafımızdan belirlenmiş süre zarfı anlamına gelecektir.
Kontrol Edilen Bagaj Gözetim altında olan ve bagaj künyesi verdiğimiz bagaj anlamına gelecektir.
Birleştirilmiş Bilet Beraber tek bir taşıma sözleşmesi oluşturan başka Biletle birlikte size verilen bilet anlamına gelecektir.
Sözleşme Şartları Biletinizin veya seyahat planı/fişinizin içerdiği veya bunlarla verilen ve bu taşıma şartları ve duyuruları referans olarak içeren beyanlar anlamına gelecektir.
Varşova Anlaşması

Aşağıdaki belgelerden hangisi taşıma sözleşmesine uygunsa onun anlamına gelecektir:

 • 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımacılığına dair Belirli Kuralların Birleştirilmesi hakkındaki Anlaşma (bundan sonra Varşova Anlaşması olarak adlandırılacaktır);
 • 28 Eylül 1955 tarihinde Hague'da tadil edildiği şekliyle Varşova Anlaşması;
 • 1955 senesinde Hague'da ve 1975 senesinde ek protokol no. 2 ile Montreal'de tadil edildiği şekliyle Varşova Anlaşması;
 • Hague'da ve 1975 senesinde ek protokol no. 4 ile Montreal'de tadil edildiği şekliyle Varşova Anlaşması;
 • Guadalahara Ek Anlaşması (1961).
Montreal Anlaşması 28 Mayıs 1999 tarihinde Montreal'de imzalanan Uluslararası Hava Taşımacılığına dair Belirli Kuralların Birleştirilmesi hakkındaki Anlaşma anlamına gelecektir.
Anlaşmalar Yürürlükte Varşova Anlaşması ve 1999 seneli Montreal Anlaşması anlamına gelecektir.
Kupon Üzerinde belirtilen uçuşta seyahat edecek yolcu adına verilen bir kağıt uçuş kuponu ve bir elektronik kupon anlamına gelecektir.
Hasar Taşımadan kaynaklanan ve tarafımızca gerçekleştirilen diğer hizmetlerden kaynaklanan yolcunun ölümü, yaralanması veya bedensel sakatlığı, kısmi soygun veya diğer hasarlar, bagajın zarar görmesini içerir.
Günler Haftanın yedi gününde içerecek şekilde takvim günleri anlamına gelecektir. Bildirim amacı için bildirimin gönderildiği tarih sayılmayacak ve biletin geçerlilik süresini belirlemek amacıyla, Biletin basıldığı veya uçuşun başladığı gün sayılmayacaktır.
Uçağa alınmasının reddi Yolcuların geçerli bir bileti, o uçuşta onaylı rezervasyonu ve gerekli süre zarfında check-in'de bulunmalarına rağmen bir uçuşa alınmasının reddedilmesi anlamına gelecektir.
Elektronik Kupon  Veri tabanımızda bulunan elektronik bir uçuş kuponu veya diğer değerli doküman anlamına gelecektir.
Elektronik Bilet Bizim tarafımızda veya bizim adımıza verilen seyahat planı/belgesi, Elektronik Kuponlar ve uygunsa uçağa binme belgesi demektir.
Uçuş Kuponu "Yolculuk için uygun" işaretini taşıyan Bilet kısmı, veya elektronik bilet halinde, elektronik kupon anlamına gelip uçuş yapacağınız yerlerin gösterir.
Mücbir Sebepler Tüm gerekli önlemler alınmış olsa bile sonuçları önlenemeyen ve kontrolünüz dışındaki olağandışı ve öngörülemeyen durumlar anlamına gelir.
Seyahat Plan Fişi Yolcunun adı, uçuş bilgileri ve duyuruları içeren Elektronik Biletle seyahat eden yolculara Tarafımızca veya tarafımız adına verilen doküman veya dokümanlar anlamına gelecektir.
Normal Bilet Ücreti Havayolunun verilmiş olan sınıfında havayolu tarafından onaylanmış en yüksek fiyat demektir.
Yolcu Kabin ekibi dışında Biletin alınması sonrası bir uçak içinde taşınan veya taşınacak herhangi bir kişi demektir.
Yolcu Kuponu veya Yolcu Fişi Bizim tarafımızdan veya bizim adımıza verilen Biletin kısmı, bu şekilde işaretlenmiş olan ve sonunda sizde kalacak anlamına gelir.
SDR Uluslararası Para Fonu tarafından tanımlandığı gibi özel bir çekme hattı anlamına gelir.
Özel Bilet Ücreti Normal bilet ücretinden daha ucuz olan bir tarife demektir.
Kısa Süreli Duraklama Gidiş ve varış noktanız arasındaki bir noktada planlanan kısa süreli duraklama anlamına gelecektir.
Tarife Uygun mercilerce doldurulan, gerektiğinde, bir havayolu şirketinin yayımlanan fiyatları, ücretler ve/ veya ilgili Taşıma Şartları anlamına gelecektir.
Bilet Ya "Yolcu bileti ve Bagaj Kontrolü" adında basılan doküman veya Elektronik bilet demek olacaktır. Her iki durumda da bilet tarafımız ve bizim adımıza basılacak olup Taşıma Şartları, duyurular ve biletin içerisindeki kuponları içerecektir.
Kontrol Edilmemiş Bagaj Kontrol edilmiş bagajlar dışındaki bagajlarınız anlamına gelir.

Madde 2: Yürürlük

1. Genel

1.1 Bu Şartlar, bu Maddenin bent 2, 3, 4 ve 5'te belirtilenler dışında ve bilette belirtilen Taşıma Şartları olup, bu Şartlar sadece adımız veya Uçuş Tanımlayıcı kodunun o uçuş veya uçuş kısmı için biletinizin havayolu şirketi kutusunda belirtilen uçuşa uygulanır.

1.2 Bu şartlar aynı zamanda Tüzük ve ilgili sözleşme veya Biletlerimizde aksi belirtilmediği durumlar dışında karşılıksız ve azaltmış bilet ücret taşımasına uygulanacaktır.

2. Kanada ve ABD'ye ve bu ülkelerden taşıma

2.1 Bu şartlar Kanada içindeki yerler arasında veya Kanada'da bir yerle Kanada dışındaki bir yer arasında taşımalara, Kanada'da yürürlükte olan tarifeleri içermesi halinde uygulanacaktır.

2.2 Taşımanın ABD'ye veya ABD'den olması halinde, bu şartlar 1958 yılındaki ABD Federal Uçuş Kanunu'nda tanımlanan hava ulaşımına, eyaletler arası, kıtalar arası veya yabancı hava ulaşımı veya uçak kargo ulaşımına uygulanmaz. Bu gibi hava ulaşımları Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlükte olan tariflerle yönetilecektir. Bu şartlar aynı zamanda Tüzük ve ilgili sözleşme veya Biletlerimizde aksi belirtilmediği durumlar dışında karşılıksız ve azaltmış bilet ücret taşımasına uygulanacaktır.

3. Kiralama

Yolculuk kiralık uçak sözleşmesini takiben gerçekleşirse, bu Taşıma Şartları, referans olarak kiralık uçak anlaşması veya biletin şartlarına uygun olduğu sürece uygulanır. Taşıma, herhangi bir üçünü kişiyle yapılan paket tur tatil sözleşmesini takiben gerçekleştirilirse, bu Taşıma Şartları, iade hakkında hükümler dışında hava taşınmasına uygulanır.

4. Fesheden Kanun

Bu Taşıma Şartları, tarife veya yürürlükteki kanunlar, devlet düzenlemeleri ve mevzuatlarına uygunsa, bu durumda bu tarife, kanun, devlet düzenlemeleri ve kanunları hüküm sürecek ve uygulanacaktır. Bu Taşıma Şartlarının herhangi bir hükmü yürürlükte olan kanun altında geçersiz ise, bu diğer hükümlerin geçerliliği etkilemeyecektir.

5. Ortak Uçuşlar

Bazı hizmetlerde, diğer havayolu şirketleriyle "Ortak Uçuş" olarak bilinen sözleşmelerimiz bulunmaktadır. Bu, bizden rezervasyon sahibiyseniz ve adımız veya Havayolu Şirketi Tanımlama Kodumuzu havayolu şirketi olarak belirten bilete sahipseniz bile, bu durum başka bir havayolu uçuşu gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir. Bu Taşıma Şartları bu ulaşımlara da uygulanmaktadır. Böyle bir durum söz konusuysa, rezervasyon yaptığınız zaman uçuşu gerçekleştirecek havayolu şirketini size bildireceğiz.

6. Tüzükten geçerli şartlar

Burada belirtilenler dışında, bu Taşıma Şartları ve Qatar Airways'in diğer tüzükleri arasında uyuşmazlık olması durumunda, ABD ve Kanada'da yürürlükte olan tarifler dışında bu şartlar hüküm sürecektir.

Madde 3: Biletler

1. Biletler

1.1 Sözleşmenin aksi kanıtlanmadıkça doğru sayılan kanıtı
Bilet değerlidir ve bileti korumak ve kaybolmamasını veya çalınmamasını sağlamak için gerekli önlemleri almanız gerekir. Bilet, havayolu şirketi olarak bizim ve Bilet üstünde ismi yazan yolcu olarak sizin aramızda taşıma sözleşmesinin aksi kanıtlanmadıkça kabul edilen kanıtını oluşturmakta olup uygun tanımlayıcı bilgileri sunmanız gerekli olabilir. Biletin içerdiği Sözleşme Şartları bu Taşıma şartlarının bazılarının bir özetidir. Sadece bileti olan veya elinde ödeme veya kısmi ödeme dekontu bulunan, diğer bir havayolu şirketi veya yetkili acentesi tarafından verilen herhangi bir diğer havayolu şirketinin dokümanına sahip olan Yolcuların taşınmasını sağlayacağız. Bilet her zaman veren havayolu şirketinin mülkünde kalacaktır.

1.2 Bilet gereksinimleri
Geçerli ve tüzüğümüze uygun olarak basılmış ve o uçuş için kupon ve tüm kullanılmamış uçuş kuponları ve Yolcu Kuponunu içeren bir Bilet sunmadığınız takdirde, uçağa alınmayacaksınız. Ayrıca, sunulan Bilet bozulmuş veya tarafımız veya yetkili acentemiz dışındaki bir kişi tarafından değiştirilmişse uçağa alınmayacaksınız. Elektronik bilet durumunda, uygun bir kimlik ve adınıza basılmış geçerli bir Elektronik Bilet sunmadığınız takdirde uçağa alınmayacaksınız.

1.3 Biletin kaybedilmesi vb. durumlar
Biletin veya herhangi bir kısmının kaybolması ve bozulması veya Yolcu Kuponu ve tüm kullanılmamış uçuş kuponlarının sunulmaması halinde, talebiniz üzerine, söz konusu uçuşlar için geçerli bir biletin uygun şekilde basıldığı ve biletin yanlış kullanılması için zorunlu olarak tarafımızın veya başka bir havayolu şirketinin maruz kaldığı masraf ve kayıpların bize ödemeniz hakkında bir anlaşma imzalayacağınızı gösteren bir kanıt olduğunu yeni bir bilet basarak bu Bileti veya biletin kısmını yenileyebiliriz. Kendi ihmalimiz sonucu ortaya çıkan herhangi bir kayıptan dolayı sizden herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Bileti basan havayolu şirketi bu hizmet için makul bir hizmet ücreti talep edebilir (bu durumda ücret 50,00 USD'den az (veya denk yerel para biriminden) olmayacaktır).

1.4 Devredilemez bilet
Özellikle paket tatilleriyle ilgili Avrupa Komisyon kanunları olmak üzere yürürlükteki herhangi bir yerel kanunun gerektirdiği şekil dışında, Bilet devredilemez. Bilet, uçağa alınma hakkı olarak buna bağlı olarak iadeye hak kazanan kişiler dışındaki bir kişi tarafından sunulursa, Bileti sunan kişiye iade yapar veya bu kişinin uçağa alınmasını sağlarsak hak eden kişiye karşı yükümlü olmayacağız.

1.5 İndirimli ücrette satılan biletler
Kısmen ve tamamen devredilemez olan bazı biletler indirimli fiyata satılır. İhtiyacınıza en uygun olan bileti seçeceğiz. Biletinizi iptal etmeniz gereken durumları kapsayan uygun sigortalara sahip olmak isteyebilirsiniz. Birçok özel biletler, bilet üzerinde gösterilen uçuşlar ve tarihler için geçerli olup hiçbir şekilde değiştirilemez veya sadece ekstra bir ücret ödenmesi üzerine değiştirilebilir.

2. Geçerlilik

2.1 Geçerlilik süresi
Bilet, Bilette, bu Şartlarda veya Tüzüğümüzde aksi belirtilmedikçe seyahat başlangıç tarihinden itibaren, veya biletin herhangi bir kısmı kullanılmamışsa, basım tarihinden itibaren bir sene geçerlidir.

2.2 Geçerliliğin uzatılması
Aşağıdaki nedenlerden dolayı Biletin geçerlilik süresi içerisinde seyahatiniz engellenirse:(i) Rezervasyonunuz olan uçuşu iptal etmemiz; veya(ii) Gidiş noktanız, varış veya kısa süreli duraklama noktanız olan planlamış bir molayı yapmamamız, veya(iii) Bir uçuşu takvimimize göre makul şekilde gerçekleştirmemiz; veya(iv) Bağlantı uçuşunu kaçırmanıza neden olmamız; veya(v) Farklı bir hizmet sınıfıyla değiştirmemiz; veya(vi) Önceden onaylı yeri size sunamamamız.Biletinizin geçerliliği, bilet ücretin ödendiği hizmet sınıfında yerin mevcut olduğu ilk uçuşumuza kadar uzatılır.

2.3 Yer sağlayamama
Bilete sahip bir Yolcu, Yolcu rezervasyon talebi zamanında uçuşta yer sağlayamamamızdan dolayı seyahat edemez ise, o yolcunun Biletinin geçerliliği Tüzüğümüze uygun olarak uzatılacaktır.

2.4 Yolcunun hasta olması
Yolcu seyahatine başladıktan sonra hastalık nedeniyle Biletin geçerlilik süresi içerisinde seyahat edemez ise, Yolcu Biletinin geçerlilik süresini Yolcu sağlık raporuna göre seyahat etmeye elverişli olacağı zamana kadar veya bilet ücretinin ödendiği hizmet sınıfı için seyahatin devam ettiği noktadan bu tarihten sonra ilk uçuşumuza kadar uzatılacaktır (Yolcu tarafından ödenen bilet ücretine uygulanan Tüzüğümüz tarafından engellenmediği sürece). Bilette kalan uçuş kuponları bir veya daha fazla kısa süreli duraklamayı içerdiği zaman, Tüzüğümüze bağlı olarak bu Biletlerin geçerliliği bu belgede gösterilen tarihten itibaren üç aydan fazla süreyle uzatılmayacaktır. Bu gibi durumlarda, engelli yolcuya eşlik eden Yolcu'nun çekirdek ailesindeki diğer üyelerin biletlerinin geçerlilik sürelerini uzatacağız.

2.5 Yolcunun ölümü
Bir yolcunun uçuş esnasında ölümü durumunda, yolcuya eşlik eden kişilerin biletleri, minimum konaklamadan vazgeçerek veya geçerliliği uzatılarak değiştirilebilir. Seyahate başlayan bir Yolcunun çekirdek ailesinde bir ölüm olması halinde, yolcunun Bileti ve Yolcuya eşlik eden çekirdek ailesinden kişilerin bileti aynı şekilde değiştirilebilir. Tüm bu değişimler, geçerli bir ölüm belgesinin alınması üzerinde yapılacak ve herhangi bir geçerliliği uzatma ölüm tarihinden sonraki 45 günden fazla olmayacaktır.

3. Uçuş kupon sırası

3.1 Sadece Bilette gösterildiği gibi varış yerinden sıralı Uçuş Kuponlarını ödemeyeceğiz.

3.2 Uluslararası seyahat için ilk Uçuş Kuponu kullanılmamış ve herhangi bir kısa süreli duraklama veya mutabık kalınan Mola Yerinde seyahatinize başladıysanız, Bilet geçerli olmayabilir ve Biletinizi ödemeyebiliriz.

3.3 Her bir uçuş Kuponu, yerin rezerve edildiği uçuş ve tarihte belirtilen servis sınıfındaki taşıma için kabul edilecektir. Uçuş Kuponlarının bir rezervasyon olmadan basılması durumunda, koltuk, ilgili bilet şartları ve başvurulan uçuştaki koltuk durumuna bağlı olarak başvuruda rezerve edilecektir.

4. Taşıyıcının isim ve adresi

İsmimiz bilet üzerinde kısaltılmıştır.  Adresimiz, Biletteki "TAŞIYICI" kutusundaki ismimizin ilk kısaltmasının karşısında kalkış havalimanı olarak veya Elektronik biletlerde, rezervasyon dökümündeki ilk uçuş segmentimizde belirtilgiği gibi gösterilmelidir. Yürürlükteki Konvensiyonun amacına uygun olarak, bunun ikamet edilen yer ya da işmerkezi olmaması gerekir.

Madde 4: Kısa süreli duraklama ve mutabık kalınan mola yerleri

1. İzin Verilen Kısa Süreli Duraklamalar

Kısa süreli duraklamalara sadece önceden bizimle düzenlenmiş veya Bilette belirtilmişse izin verilecektir.

2. Mutabık Kalınan Duraklar

Kısa süreli duraklamalara, devlet düzenlemelerine ve Düzenlemelerimize bağlı olarak Mutabık Kalınan Mola Yerlerinde izin verilecektir.

Madde 5: Bilet ücretleri, hizmet bedelleri ve Rota

1. Genel

Bilet ücretleri sadece kalkış havalimanından varış noktasında havalimanına kadar geçerlidir. Bilet ücretleri, havalimanları arasındaki ve havalimanları ve şehir terminalleri arasındaki, tarafımızdan herhangi bir ücret alınmadan gerçekleştirileceği bildirilmemişse, ulaşım hizmetlerini içermez.

2. Uygulanan bilet ücretleri

Uygulanan bilet ücretleri, Tüzüğümüze uygun olarak oluşturulan tarafımızca veya bizim adımıza yayımlanana ücretlerdir. Devlet düzenlemeleri ve Tüzüğümüze bağlı olarak, uygulanan bilet ücretleri ilk Bilet Kuponunun kapsadığı taşımanın başladığı tarihte yürürlükte olan uçuş veya uçuşlar için olan bilet ücretidir. Alınan miktar uygulanan bilet ücreti olmadığı takdirde, aradaki fark Yolcu tarafından ödenecek, veya daha fazlaysa Tüzüğümüze uygun olarak tarafımızca iade edilecektir.

3. Rota

Tüzüğümüzde aksi belirtilmemişse, bilet ücretleri sadece belirtilen rotalara uygulanır. Aynı bilet ücretinde birden fazla rota varsa, Biletinizin basılmasından önce rotayı seçebilirsiniz. Herhangi bir rota seçilmemişse, rotayı biz belirleyeceğiz.

4. Para birimi

Bilet ücretleri, vergiler, ücretler ve hizmet bedelleri tarafımızca kabul edilen herhangi bir para biriminde ödenecektir. Ödeme biletin ücretinin basıldığı para biriminden farklı bir para birimden yapılırsa, bu ödeme tüzüğümüze uygun olarak belirlenmiş döviz kurunda yapılacaktır.

5. Vergiler, ücretler ve hizmet bedelleri

Uygulanan bilet ücretleri, vergileri, ücretler ve devlet veya diğer merciler veya bir havayolu şirketi tarafından uygulanan bedeller tarafınızca ödenecektir. Biletinizi aldığınızda, bilet ücretinin içermediği vergi, ücret ve hizmet bedelleri size bildirilecek olup bunların çoğu bilet üzerinde ayrı olarak gösterilecektir. Uçak seyahatine uygulanan vergileri ücretler ve hizmet bedelleri sürekli değişmekte olup biletin basılmasından sonra uygulanabilir. Biletinizde gösterilen vergi, ücret veya hizmet bedelinde bir artış olursa, bunu ödemeniz gerekecektir. Benzer şekilde, yeni bir vergi, ücret veya hizmet bedeli biletin basımında sonra olsa bile konulmuşsa, bunu ödemeniz gerekecektir. Biletin alımı esnasında bize ödediğiniz herhangi bir vergi, ücret veya hizmet bedeli yürürlükten kaldırılmış veya uygulanmayacak derece düşürülmüşse, para iadesi talep etme hakkına sahip olacaksınız.

Madde 6: Rezervasyonlar

1. Rezervasyon gereksinimleri

1.1 Biz veya Yetkili Acentemiz rezervasyonlarınızı kaydedecektir. Talep halinde rezervasyonunuzun yazılı onayını size sağlayacağız.

1.2 Yönetmeliklerimizde belirtildiği gibi, bazı bilet ücretleri rezervasyonunuzu değiştirmeyi veya iptal etmeyi kısıtlayabilen koşullara sahip olabilir.

2. Biletleme opsiyonları

 Belirlenen biletleme opsiyonuna kadar biletinizin ücretini ödemediyseniz (veya bize kredi düzenlemesi yapmadıysanız), rezervasyonunuzu iptal edebiliriz.

33. Kişisel veriler

 Kişisel verilerinizin rezervasyon yapmak, bilet almak, seyahat ekstra hizmetlerinin elde edilmesi, göçmenlik ve giriş gereksinimlerinin sağlanması ve bu verilerin seyahatinizle ilgili devlet kurumlarına sunulması amacıyla bize verileceğinin farkındasınız. Bu amaçlar için, bu verilerin geri verilmesi ve kullanılması ve nerede bulunursa bulunsun şubelerimize, Yetkili Acentelerimize, devlet kurumlarına, bu hizmetleri sağlayan diğer havayolu şirketlerine iletilmesi için bize yetki vermektesiniz.

4. Koltuk

Gelişmiş koltuk taleplerini karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Ancak, uçakta herhangi bir özel koltuğu sağlamak için size garanti vermiyoruz. Operasyonel, güvenlik veya emniyet nedenlerinden dolayı uçağa alındıktan sonra bile koltukları yeniden düzenleme hakkını saklı tutarız ve Biletin basıldığı hizmet sınıfında herhangi bir koltuğun yeniden düzenlenmesini kabul etmektesiniz.

5. Koltuk boş olduğunda rezervasyonun kullanılmama bedeli

Tüzüğümüze uygun olarak rezervasyonun kullanılmama bedeli, rezervasyon yapılan koltuğu kullanmasanız tarafınızca ödenecektir.

6. Rezervasyonların yeniden onayı

Qatar Airways, Cidde'den hareket eden seyahatler dışında yeniden onaylama istememektedir. Cidde'den kalkan veya Cidde'ye uçan tüm rotalar uçağın kalkmasından 72 saat önce yeniden onaylanmalıdır.

7. Tarafımızca yapılan gidiş rezervasyonların iptali

Herhangi bir rezervasyon kullanmaz ve bizi bu konuda bilgilendirmezseniz, herhangi bir gidiş veya dönüş rezervasyonunuzu iptal edebilir veya iptalini talep edebiliriz.

8. Boş koltukların kullanılması

Rezervasyon yapılan ancak bu rezervasyonun kullanılmadığı yerlerde herhangi bir boş koltuğu kendi takdir yetkimizle kullanma hakkını saklı tutarız. Bu boş koltuğu kullanarak, Madde 11'de belirtilenler dışında bu rezervasyonlar için ödenen bilet ücretini iade etmek gibi bir yükümlülük altına girmeyiz.

Madde 7: Check-in

Herhangi bir devlet formalitesinin ve gidiş işlemlerinin zamanında tamamlanması için check-in yerimiz ve boarding kapısına, hiçbir koşulda belirttiğimiz zamandan daha geç olmamak şartıyla varmalısınız. Check-in yeri veya boarding kapısına zamanında gelmez veya uygun evraklara sahip olmaz veya seyahat etmeye hazır değilseniz, size ayrılan koltuğu iptal edip uçuşu geciktirmeyeceğiz. Bu madde hükümleriyle uyumlu olmamızdan dolayı kayıp veya masraflar için size karşı yükümlülük kabul etmeyeceğiz.

Qatar Airways web sitesinden veya satış ofislerinden alınmış biletlerde, havaalanında check-in işlemi sırasında bilet ödemesini yapmış olduğunuz kredi kartını beyan etmenizi talep edebiliriz.

Madde 8: Taşımanın reddi ve taşıma sınırlamaları

1. Taşımayı reddetme hakkı

 Güvenlik nedenlerinden dolayı veya makul kararımız dahilinde aşağıdakileri hususlarda sizi veya bagajınızı taşımayı reddedebiliriz:

1.1 Bu gibi eylem uçulacak ve uçulan ülkenin kanun, düzenleme veya kurallarına uyumlu olmak için gerekliyse; veya

1.2 Alkol veya uyuşturucu bozukluğunuz dahil, davranışınız, yaşınız veya zihinsel veya fiziksel durumunuz:
(i) Bizden özel yardım gerektirecek durumdaysa, veya
(ii) Diğer yolculara rahatsızlık veriyor veya onları rahatsız ediyorsanız; veya
(iii) Kendiniz veya diğer kişiler veya uçağa herhangi bir tehlike veya risk arz ediyorsa; veya

1.3 Bu gibi eylem talimatlarımızı yerine getirmediğiniz için; veya

1.4 Bir güvenlik kontrolünden geçmeyi reddettiğiniz için; veya

1.5 Bu eylem aşağıdaki durumlarda geçerlidir: Ödenmesi gereken bilet ücreti veya herhangi bir hizmet bedeli veya vergiyi ödenmemiş, veya bizim ve sizin aranızdaki (veya Bileti ödeyen kişi) kredi düzenlemelerine uyulmamış; veya

1.6 Uygun şekilde belgelendirmemişseniz;

1.7 Transit olarak gittiğiniz ülkeye girmek isterseniz; veya

1.8 Uçuş esnasında belgelerinizi yok etmiş veya atmışsanız; veya

1.9 You will not surrender a travel document to be held by the flight crew against receipt, when so requested by us; or

1 .10 Tarafınızdan sunulan bilet:
(i) Yasal olarak elde edilmemiş veya veren Havayolu Şirketi veya yetkili acentesi dışında bir kurumdan alınmış; veya
(ii) ) Kayıp veya çalıntı olarak belirtilmiş; veya
(iii) Sahte Bilet ise; veya
(iv) Herhangi bir Uçuş Kuponu bizim veya herhangi bir Havayolu Şirketi veya yetkili acentelerimiz dışındaki kişilerce değiştirilmiş veya çoğaltılmışsa, bu Bileti geri alma hakkını saklı tutarız; veya

1.11 Bileti sunan kişi olarak, Biletteki "YOLCUNUN ADI" kutusunda adı yazan kişinin siz olduğunuzu kanıtlayamazsanız, bu Bileti geri alma hakkını saklı tutarız.

2. Özel yardım

Refakatçisi olmayan çocukların, engelli kişilerin, hamile kadınların veya hastalığı bulunan insanların uçağa kabulü bizle önceden yapılan anlaşmaya bağlıdır. Biletleme esnasında herhangi bir özel gereksinimini bize bildiren ve gereksinimleri bizim tarafından kabul edilmiş engelli yolcuların, benzer engel veya özel gereksinimlerden dolayı uçağa alınmaması söz konusu değildir.

3. Yolcu taşımayı reddetme veya yolcuyu çıkartma

Kendi takdirimizde olmak üzere, davranış, fiziksel veya akli durumunuzdan dolayı sizi taşımayı reddedebilir veya uçağa almayabiliriz. Bu durumda, Biletin kullanılmamış kısımlarını iptal edebilir ve uçağa alınmama ve çıkartılmaya bağlı olarak sektöre dair veya Biletin kapsadığı sektörler dair, daha sonraki taşıma veya para iadesi hakkına sahip olamayacaksınız. Taşımayı reddetme ve uçaktan çıkarma nedeniyle tüm zarar veya hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmeyeceğiz. Madde 12.2'de belirtildiği gibi taşımanın tüm makul ve uygun ücretlerini sizden talep etme hakkını saklı tutarız.

Madde 9: Bagaj

1. Bagaj olarak kabul edilmeyen kalemler

1.1Bagajınızda aşağıdakiler bulunmamalıdır:
(i) Madde 1'de tanımlanan Bagajın içerdiği kalemler dışındaki kalemler; veya
(ii) ‘Tehlikeli Malların Uçakla Güvenli Taşınması için Uluslararası Sivil Uçuş Kurumunun (ICAO) Teknik Talimatları ’ ve ‘Uluslararası Uçak Ulaşım Birliği (IATA) Tehlikeli Mal Düzenlemeleri’, ve/veya Tüzüğümüzde (talep üzerinde daha fazla bilgiyi bizden elde edebilirsiniz) belirtilenler dışında uçağı veya uçak içerisindeki insanları ve eşyaları tehdit edecek kalemler; veya
(iii) Uçulacak veya uçulan ülkenin yürürlükteki kanun, düzenleme veya kanunları tarafından yasaklanan maddelerin taşınması; veya
(iv) Kırılgan ve dağılabilen kalemler gibi ağırlıkları, büyüklükleri veya karakterlerinden dolayı bizim fikrimize göre taşınması uygun olmayan kalemler; veya
(v) Bu maddenin 10. bendinde belirtilenler dışında Canlı Hayvanlar.

1.2 Avcılık ve spor yapma amaçları dışındaki ateşli silah ve cephanenin Bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silah ve cephane Tüzüğümüze uygun olarak Kontrol Edilmiş Bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar, güvenli bir şekilde boşaltılmalı ve uygun şekilde paketlenmelidir. Cephanenin taşınması yukarıdaki bent 1.1'de belirtilen ICAO IATA Tehlikeli Mal Tüzüğüne bağlıdır.

1.3 Kontrol Edilen Bagajlarda kırılgan veya dağılan öğeler, para, mücevher, değerli metaller, bilgisayar, kişisel elektronik cihazlar, kıymetli evrak, menkul değer veya diğer değerli ve ticari evrakları pasaport ve diğer kimlik evrakları veya örnekler bulunmamalıdır.

1.4 Antik ateşli silah, kılıç, bıçak ve benzer öğeler gibi silahlar Tüzüğümüze uygun olarak Kontrol Edilmiş Bagaj olarak kabul edilebilir, ancak kabine kabul edilmeyecektir.

1.5 Bu Maddenin bent 1.1, 1.2 veya 1.3'ünde belirtilen öğeler taşınırsa, Bagaj olarak taşınmasının yasak olup olmamasından bağımsız olarak, bunların taşınması, Bagajın taşınmasına uygulanan ücretlere, yükümlülük sınırlandırılmaları ve bu koşulları diğer hükümlerine bağlı olacaktır.

1.6 Qatar Airways, vahşi yaşam ve bitki örtüsünde CITES (Uluslararası Soyu tehlikede canlılar pazarına dair Konvansyon ) tarafından tespit edilmiş canlı türlerinin av ganimeti olarak taşınmasını yasaklamıştır. CITES, devletler arasında imzalanmış,vahşi hayvan ve bitkilerin ticaretinin soylarının tükenmesine engel olmasoını hedefleyen uluslararası bir anlaşmadır.

2. Taşımayı reddetme hakkı

2.1 Bagaj olarak taşınması yasaklanan bu Maddenin Bent 1'inde tanımlanan bu gibi öğelerin Bagaj olarak taşınmasını reddedebilir ve bu gibi öğelerin bulunması üzerine taşınmasını reddedebilirsiniz.

2.2 Büyüklük, şekil, ağırlık veya özelliği yüzünden herhangi bir öğenin Bagaj olarak taşınmasını reddedebiliriz.

2.3 Taşınması için bizimle önceden bir düzenleme yapılmadığı takdirde, yürürlükte ücretsiz hadden fazla olan Bagajı daha sonraki uçuşlarda taşıyabiliriz.

2.4 Bagajınızı, güvenli taşımayı sağlayacak bavul veya diğer uygun konteynırlarda paketlenmemişse, Kontrol Edilen Bagaj olarak kabul etmeyebiliriz.

3. Arama hakkı

3.1 Güvenlik ve emniyet nedenlerinden dolayı, Bagajınızı aramayı, görüntülemeyi ve x-rayden geçirmeyi talep edebiliriz. Hazır olduğunuz her zaman bagajınızı aramaya, görüntülemeye ve x-rayden geçirmeye çalışacağız. Ancak müsait değilseniz, siz olmadan da Bagajınızı arayabiliriz. Gerekli güvenlik ve emniyet aramaları, görüntüleme ve x-rayden geçirmememize izin vermezseniz, bagajınız ve sizi taşımayı reddedeceğiz. Böyle bir olayda, Madde 11'e uygun olarak bilet ücretinin iade edilmesi dışında herhangi bir yükümlülük altında olmayacağız.

3.2 Bent 3.1'de belirtilen arama hakkı bize herhangi bir yükümlülük getirmez veya gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmeyen arama hakkının bu maddenin Bent 1 ve 2'si altında taşınması engellenen Bagajınız içindeki herhangi bir öğenin taşınmasını anlaşmamızı açıkça ve zımnen oluşturmaz.

4. Kontrol edilen bagaj

4.1 Kontrol edilecek bagajın tarafımıza verilmesi üzerine, bunun gözetleyecek ve Kontrol edilen her bir bagaj için size Bir Bagaj Künyesi vereceğiz.

4.2 Bagajın üzerinde herhangi bir isim, baş harfler veya diğer kişisel tanımlayıcı yoksa, bagajın kabul edilmesinden önce benzer tanımlayıcı bilgi iliştirebilirsiniz.

4.3 Bagajın kontrol edildiği zaman aksine beyannamenizin olmaması halinde, tüm bagaj ve içeriğinin hakkı sadece sizin olarak kabul edilir.

4.4 Kontrol Edilen Bagajın taşınmasının uygun olmadığına karar vermemiz dışında (ki bu durumda Kontrol Edilmiş Bagajınızı yer olan bir sonraki uçuşumuzda taşıyacağız) Bagajın sizinle aynı uçakta taşınacaktır.

5. Ücretsiz bagaj haddi

Tüzüğümüzdeki sınırlamalar ve koşullarda belirtilenlere bağlı olarak Bagajınızı ücretsiz olarak taşıyabilirsiniz.

6. Aşırı bagaj

Ücretsiz bagaj haddinin üstündeki Bagajı taşımayı reddetme hakkını saklı tutarız. Ücretsiz bagaj haddinin üstündeki bagaj, yer ve ağırlık sınırlamalarına bağlı olarak sadece bizim takdir hakkımızla taşınacaktır. Ücretsiz bagaj haddinin üstündeki Bagajın taşınması için Tüzüğümüzde belirtilen oranda ve şekilde ödeme yapacaksınız.

7. Aşırı değer beyanı ve alınacak ücret

7.1 Tüzüğümüze uygun olarak, bazı yerlerde, aşırı bir değer biçme hizmeti sunarsak, uygulanan limitlerin üstündeki Kontrol Edilen Bagajlarınız için bir değer beyan edebilirsiniz. Böyle bir beyanda bulunursanız, uygulanan tüm ücretleri ödeyeceksiniz.

7.2 Taşımanın herhangi bir kısmı hizmeti sunmayan başka bir havayolu şirketi tarafından sağlanmışsa Kontrol Edilen Bagajın aşırı değer beyanını kabul etmeyeceğiz.

8. Kontrol edilmemiş bagaj

8.1 Yanınıza aldığınız bagajlar için azami boyut ve ağırlıklar belirleriz. Bu bagaj önünüzdeki koltuğun altına veya kabindeki bagaj bölümüne sığmalıdır. Aşırı yük veya büyüklüğünü tespit ettiğimiz bagajların kabine alınmasına izin verilmeyecektir.

8.2 Kargo bölümünde taşınması bize göre uygun olmayan maddeler (özellikle müzik aletleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayanlar) sadece bize önceden bilgi verirseniz ve bizim iznimiz üzerine kabin bölümünde taşınmasına izin verilecektir. Bu hizmet için ayrı bir ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz.

9. Bagajların toplanması ve teslimi

9.1 Kontrol edilmiş bagajınızı varış noktanız veya Kısa Süreli Duraklama Noktanızda toplanmasının elverişli olduğu zaman almanız gerekmektedir.

9.2 Sadece Bagajın toplandığı zaman Yolcuya verilen Bagaj Kontrol ve Bagaj Künyesinin sahibi Bagajın alınmasını talep etme hakkına sahiptir. Bagaj Künyesini sunmama, Bagaj Kontrolünün sağlandığı ve Bagajın diğer yollarla tanımlandığı takdirde teslime engel teşkil etmeyecektir.

9.3 Bagajı talep eden kişi Bagaj Kontrolünü sunamaz ve Bagajın Bagaj Künyesi aracılığıyla tanımlayamaz ise, bagajı sadece bagaj hakkına sahip olduğuna ikna olduğumuz kişiye teslim ederiz ve gerekirse, bu kişi, bu teslim sonucu tarafımızın maruz kalabileceği herhangi bir kayıp, hasar veya masraf için tazminat garanti etmesini talep ederiz.

9.4 Teslim zamanında herhangi bir şikayet olan Bagaj Kontrolünü elinde bulunduran kişi tarafından Bagajın Kabulü, Bagajın iyi durumda ve Sözleşme Şartlarına uygun olarak teslim edildiğinin aksi ispat edilmedikçe kanıtı olacaktır. Şayet müşteri bagajın hasar gördüğünü tesbit ederse, taşıyıcıya hemen, geliş terminalini terk etmeden önce, taşıyıcıya yazarak şikayette bulunmalıdır veya bagajı teslim aldığı andan en geç 7 gün içinde beyanda bulunmalıdır. 

9.5 Gözlem altında ve bizim kontrolümüz altında 90 gün boyunca bulunduktan sonra talep edilmeyen Bagajın hakkın bize geçmiş sayılacaktır. Uygun gördüğümüz yerlerde Bagajın yerleştirilmesini ve satış artışı eylemleri için düzenlemeler yapabiliriz.

10. Hayvanlar

10.1 Köpek, kedi, ev kuşları ve diğer evcil hayvanlar gibi hayvanlar, giriş veya transit ülkeleri tarafından gerekli olan sağlık ve aşı raporları, giriş izinleri ve diğer evraklara sahip olduğunda, Tüzüğümüze bağlı olarak ve önceden yapılan anlaşmayla uçağın içinde taşınması için kabul edilecektir. İstisna olarak uçağın yolcu kabininde sahibine eşlik edilmesi için kabul edilecek doğan ve rehber köpekleri olacaktır. Ancak, doğanlar sadece Economy Class kabinine kabul edilecektir. Rehber köpekleri hakkında detaylar için, bu Taşıma Şartlarının Madde 18 ve Bent 10.3'e bakınız.

10.2 Bagaj olarak kabul edilirse, kafes ve yemek tasıyla birlikte hayvan Yolcunun ücretsiz Bagaj haddinin içinde olmayıp uygulanan ücreti ödemekle yükümlü olduğunuz aşırı Bagaja dahil olacaktır.

10.3 (18.2 maddesinde belirtilmiş ülkere veya ülkelerden yapılan uçuşlarda) kafes ve yemek ve diğer gereksinimlerle (örneğin, köpeğin atığını koymak için), engelli bir yolcuya eşlik eden rehber köpeği bu Taşıma Şartlarının 18. Maddesinde belirtilen şartlara bağlı olarak yolcu kabininde ücretsiz olarak taşınacaktır.

10.4 Hayvanların taşınmasının kabulü bu hayvanlar için tüm sorumluluğu kabul etme şartınıza bağlıdır. Hayvanın herhangi bir ülke, eyalet veya alana girmesi reddedildiği takdirde bu hayvanın sakatlanması, gecikmesi, hastalığı veya ölümünden sorumlu olmayacağız.

10.5 Yukarıdaki Bent 10.4'e halel getirmeksizin, yürürlükte olan Anlaşma veya bu Taşıma Şartlarına uygun olarak hayvanın ağırlığı ve uygulanan Kontrol Edilmiş Bagaj, Uçağa Alınan Bagaj veya kargonun limitine bağlı olarak taşınan hayvanın kaybolması, gecikmesi, hastalığı veya ölümünden dolayı yükümlülük kabul etmeyeceğiz.

10.6 Hayvanınız için gerekli sağlık ve aşı raporları, giriş izinleri, çıkış izinleri veya diğer evraklara sahip olmamanızdan dolayı maruz kalacağınız herhangi bir kayıptan dolayı yükümlülük kabul etmeyeceğiz. Bu evraklara sahip olmadığınızdan dolayı ödediğimiz ve maruz kaldığımız herhangi bir ücret, masraf veya yükümlülüğü sizden talep etme hakkını saklı tutarız.

11. Havalimanı güvenlik personeli tarafından yolculardan alınan maddeler

 Uluslararası veya devlet düzenlemelerine uygun olarak havalimanı güvenlik personeli tarafından Yolcudan alınan öğeler için, bu öğelerin havalimanı güvenlik personeli tarafından tutulması, yok edilmesi veya havalimanı güvenlik personeli tarafından bize verilmesinden bağımsız olarak herhangi bir yükümlülük kabul etmemekteyiz.

12. Kişisel eşyalar

Kişisel eşyalarınız herhangi bir uçak, otel, havalimanı tesisi ve kullandığımız araçta başıboş bırakmanız halinde kaybolur veya hasar görürse herhangi bir yükümlülük kabul etmeyeceğiz.

Madde 10: Uçuş takvimleri, uçuşların iptali

1. Uçuş takvimleri

1.1 Sizi ve Bagajınızı makul gönderiyle taşımak için elimizden geleni yapacağımıza ve seyahat tarihinde yürürlükte olan yayınlanmış takvime bağlı kalacağımıza söz vermekteyiz, ancak taşımanın başlama veya tamamlanması için belirli herhangi bir zaman yoktur, ve takvimde veya herhangi bir yerde gösterilen zamanlar yaklaşık zamanlar olup bu Taşıma Sözleşmesinin bir parçasını oluşturmaz. Takvimler haber vermeksizin değişebilir, ve bağlantı yapma ile ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmemekteyiz.

1.2 Haber vermeksizin alternatif taşıyıcısını veya uçağı yerine koyabiliriz.

2. İptal, takvim değişikliği vb.

2.1 Herhangi bir uçuşu iptal edersek veya uçuş gecikirse, veya önceden onaylı yerinizi sağlayamazsak veya herhangi bir Yolcunun kısa süreli duraklama yeri veya varış noktanızda duramazsak veya rezervasyonunuz olan bir bağlantı uçuşunu kaçırmanıza neden olursak:
(i)Sizi yerin mevcut olduğu planlı Uçuş hizmetlerinden biriyle taşırız; veya
(ii) Biletin veya bunun yürürlükteki kısmı üzerinde belirtilen varış noktasına bizim planlanmış hizmetimiz veya diğer havayolu şirketinin planlanmış hizmeti tarafından veya deniz yoluyla yeniden yönlendirileceksiniz. Yeni rota için bilet ücreti, aşırı Bagaj ücreti ve tüm yürürlükte olan hizmet bedellerinin toplamı Biletin iade bedelinden veya bunun yürürlükteki kısmında fazla ise, sizden ilave bir bilet ücreti veya ücreti talep etmeyeceğiz ve yeni rota için bilet ücreti ve hizmet bedeli daha düşükse bu farkı size iade edeceğiz; veya
(iii) Madde 11'in hükümlerine uygun olarak para iadesi yapacağız ve size karşı hiçbir yükümlülük altında olmayacağız.

2.2 Yürürlükte olan Anlaşmada aksi belirtilmediği takdirde bu olayların meydana gelmesi üzerinde, Madde 10.2.1(i) 'den Madde 10.2.1(iii)'e kadar belirtilen seçenekler mevcut olan tek ve özel çaredir ve size karşı hiçbir ilave yükümlülüğüne sahip olmayacağız.

3. Onaylanmış rezervasyonlar için koltuklar

Yapılan onaylanmış rezervasyonlar için koltuk sağlamak için elimizden geleni yapacağız, ancak "rezervasyon", " onaylanmış", "Statü OK" beyanları veya bunlara eklenen zamanlardan dolayı herhangi bir garanti verilmemektedir.

4. Uçağa alınmanın reddedilmesi halinde tazminat

Önceden onaylı yerinizi sağlayamazsak, yürürlükte olan Anlaşma veya yürürlükteki kanun veya Tüzüğümüzde belirtilen uçağı alınmanın reddedilme tazminat şemasına uygun olarak uçağa alınması reddedilen yolculara tazminat ödeyeceğiz.

5. Hata veya ihmalden dolayı havayolu şirketinin yükümlülüğü

Hasar vermek amacıyla veya hasarın muhtemelen ortaya çıkacağı bilinciyle yapılan eylem veya ihmaller dışındaki durumlarda, uçuş takvimi veya diğer yayınlanan takvim veya çalışanlarımız, acentelerimiz veya temsilcilerimizin gidiş veya varış tarihleri veya zamanları veya herhangi bir uçuşun operasyonuyla ilgili yaptığı beyanlardan dolayı yükümlülük kabul etmemekteyiz.

Madde 11: Para iadeleri

1. Genel

Sözleşme şartlarına uygun olarak taşıma sağlayamamamızı takiben veya planlarınızı gönüllü olarak değiştirmeyi talep ettiğiniz durumlarda, kullanılmamış bir bilet için iade bu Madde ve Tüzüğümüze uygun olarak yapılacaktır.

2. İadenin yapılacağı kişi

2.1 Bu bentte sağlanmayan kişiler dışında, bilet iadesini ya bilette ismi yazan kişiye ya da Biletin ücretini ödeyen kişiye bu ödeme makbuzunu tarafımıza sunması üzerine yapacağız.

2.2 Bilet, bilette adı yazan ve bizim bilette belirttiğimiz kişiden farklı bir kişi tarafından satın alınmışsa, iadede sınırlandırma yapılacak olup iadeyi sadece biletin ödemesini yapan kişiye veya bu kişinin emrine yapacağız.

2.3 Kayıp bilet durumları dışında, iadeler sadece Yolcu Kuponunun veya Yolcu Fişinin ve tüm kullanılmamış Uçuş Kuponlarının tarafımıza teslim edilmesiyle yapılacaktır.

2.4 Yolcu Kuponu veya Yolcu Fişini ve tüm kullanılmamış Uçuş Kuponları sunan ve iadenin bu Maddenin bent 2.1 ve 2.2 sayılı bentlerine göre kendi adına yapılamasını isteyen kişi iadenin yapılacağı uygun kişi olarak kabul edilecek ve bizi daha sonraki iade taleplerine dair yükümlülüklerden azledecektir.

3. İstem dışı İadeler

Herhangi bir uçuşu iptal eder, uçuşu takvimimize uygun olarak gerçekleştirmez, Yolcunun gideceği veya kısa süreli duraklayacağı noktada durmaz, önceden onaylanmış yeri sunamaz veya rezervasyonunuz olan bağlantı uçuşunu kaçırmanıza neden olursak, iade miktarı aşağıdaki gibi olacaktır;

3.1 Biletin herhangi bir kısmı kullanılmadıysa, ödenen ücretin tamamı,

3.2 Biletin bir kısmı kullanılmışsa, iade aşağıdakilerden daha yüksek olacaktır:
(i) Aksaklığın yaşandığı noktadan varış veya bir sonraki duraklama noktasına olan tek yönlü bilet ücreti (uygulanan indirim ve hizmet bedelleri düşüldükten sonra) veya
(ii) Ödenen bilet ücreti ve kullanılan ulaşım ücreti arasındaki fark.

4. Gönüllü iadeler

Bu Maddenin bent 3'ünde belirtilenlerden farklı bir nedenden dolayı Biletinizi iade etmek isterseniz, miktarı aşağıdaki gibi olacak iadeyi belirlemek sadece bizim takdirimizde olacaktır:

4.1 (i) Biletin herhangi bir kısmı kullanılmamış ise, ödenen bilet ücretinin tamamı eksi uygulanan hizmet bedelleri, iptal ücretler, gün değişikliği ücretleri ve no-show(uçuşa 3 saat kala yapılan iptaller) ücretleri; veya
(ii) Biletin herhangi bir kısmı kullanılmış ise, iade, ödenilen bilet ücreti ve Biletin kullanıldığı noktalar arasındaki mevcut seyahat ücreti arasında farka, uygulanan hizmet bedelleri, iptal ücretleri, gün değişikliği ücretleri ve no-show düşüldükten sonra, eşit olacaktır.

5. Kaybedilen bilet bedelinin iadesi

 Bir Bilet veya biletin bir kısmı, veya elektronik biletin verilmesi için kullanılan kart kaybolursa, tatminkar bir kayıp kanıtı ve uygulanan tüm hizmet bedellerinin ödenmesi haline iade yapılır, iade aşağıdaki şartlara bağlıdır:

(a) Kayıp Bilet veya bunun herhangi bir kısmı kullanılmamış, daha önce iade edilmemiş veya değiştirilmemişse ve
(b) İadenin yapıldığı kişi, tarafımızdan belirtilen bir şekilde, kayıp Bilet veya bunun bir kısmının başka bir kişi tarafından kullanılması veya iadenin Bileti elinde bulunduran kişiye yapılması durumunda iade edilen miktarı bize ödemeyi taahhüt ederse.
(c) Biz veya Yetkili Acentemiz bileti veya bir kısmını kaybederse, kayıp bizim sorumluluğumuzda olacaktır.

6. İadeyi reddetme hakkı

6.1 Bilet geçerliliğinin sona ermesinden sonra, başvurunuz tüzüğümüzde belirtilen zamanda daha sonra yapılmış ise iadenizi reddedebiliriz.

6.2 Ülkede kalma izniniz olduğunu veya başka bir havayolu şirketi veya başka ulaşım yoluyla seyahat etmeyeceğinizi bize kanıtlamazsanız bu ülkeden ayrılma isteğiniz ile ilgili olarak bize veya devlet görevlilerine sunduğunuz Biletin iadesini reddedebiliriz.

7. Para birimi

Tüm iadeler, Biletin alındığı ülkenin ve iadenin gerçekleştirildiği ülkenin kanunları, kuralları, düzenlemeleri veya hükümlerine tabidir. Yukarıda bahsedilen hükümlere bağlı olarak, iadeler normal olarak Biletin ödendiği para biriminde yapılacaktır, ancak iade Tüzüğümüze uygun olan farklı bir para biriminde de yapılabilir.

8. Biletin kimin tarafından iade edileceği

Gönüllü iadeler, sadece Bileti basan havayolu şirketi veya yetkiliyse onun acenteleri tarafından yapılacaktır.

9. İade edilemez kiralama biletleri

Her şey dahil tur tatillerinin parçası olarak kullanılan kiralama Biletleri hiçbir koşul altında iade edilmez.

10. Kredi kart hesaplarına iade

Kredi kartıyla ödenen biletlerin iadesi sadece alım yapılan kredi kart hesabına aktarılır. Tarafımızca ödenecek iade miktarı, sadece bilette yazılan miktar ve para miktarı bazında bu maddenin içerdiği kurallara uygun olacaktır. Kredi kart sahibinin kredi kartına aktarılacak iade miktarı döviz kurlarındaki değişimlerden dolayı kredi kart şirketi tarafından bilet için ödenen miktardan farklılık gösterebilir. Bu gibi değişiklikle iade yapılacak kişiye hakkımızda talepte bulunma hakkı tanımaz.

Madde 12: Uçak içinde Davranış

1. Kabul edilmeyen davranışlar

Makul düşüncemize göre, uçak içinde herhangi bir kişi uçaktaki malları tehlikeye sokacak veya filomuzun görevlerini yerine getirmesini engelleyecek veya mürettebatın talimatlarıyla uygun olmayan, sigara içmek, alkol veya uyuşturucu tüketmek veya diğer Yolcuların rahatsız olacağı bir şekilde herhangi bir davranış dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde bir davranışta bulunursa, kısıtlamalar dahil olmak üzere bu gibi eylemlerin devam etmesinin önlemesi için gerekli gördüğümüz önlemleri alabiliriz. Bu durumda uçaktan indirilebilir ve herhangi bir noktadan sonra taşınmanızı reddedilebilir ve uçağın içinde gerçekleştirdiğiniz davranışlardan dolayı yargılanabilirsiniz.

2. Yol değiştirici masrafların ödenmesi

Davranışınız sonucu olarak uçağın planlanmayan bir varış noktasına yönlendirir ve uçaktan indirilirseniz, tüm hava trafik kontrol ücretleri, yol değiştirme yakıt masrafları, havalimanı iniş masrafları ve gerekli uçuş mürettebat masrafları dahil ancak sadece bunlar dahil olmadan, tüm gerekli ve uygun yön değiştirme masrafları sizden talep etme hakkını saklı tutacaktır.

3. Uçak içinde elektronik cihazların kullanımı

Güvenlik nedenleriyle, taşınabilir radyolar, CD çalarlar, elektronik oyunlar veya cep telefonları, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve bebek telsizi dahil aktarım cihazları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan elektronik aletlerin uçak içinde kullanımını yasaklayabilir veya sınırlandırabiliriz. Uçak içinde iznimiz olmadan herhangi diğer bir elektronik cihazın kullanamazsınız, ancak Portatif kaydediciler, işitme cihazı ve kalp pili kullanılabilir.

4. Sigara içilmeyen uçuşlar

Tüm Qatar Airways uçuşları sigara içilmeyen uçuşlardır. Sigara içmek uçağın tüm alanlarında yasaktır.

Madde 13: Havayolu şirketi tarafından yapılan düzenlemeler

Hava taşımacılığı dışında herhangi bir hizmet sağlamak için herhangi bir üçüncü şahısla sizin için bir düzenleme yaparsak veya otel rezervasyonu veya araba kiralaması gibi üçüncü şahıslar tarafından sağlanan ulaşım veya hizmetlere dair (hava taşımacılığı dışında) bilet veya uçuş kartı verirse, bu durumda sadece acente görevini görürüz. Üçüncü şahıs hizmet sağlayıcısının koşul ve şartları uygulanacaktır. Deniz ulaşımı da sağlarsak, deniz ulaşımına uygulanan diğer şartlar da uygulanabilir. Bu gibi şartlar talep üzerine temin edilebilir.

Madde 14: İdari Formaliteler

1. Genel

Uçtuğunuz veya uçacağınız ülkelerin tüm kanunları, düzenlemeleri, kuralları, talepleri ve seyahat gereksinimleri ve bizim Düzenleme ve talimatlarına uygun olmanız sadece sizin sorumluluğunuzdadır. Yazılı veya farklı bir şekilde verilmesinden bağımsız olarak acentelerimiz veya çalışanlarımız tarafından gerekli evrakları veya vizeleri almak veya bu gibi kanun, düzenleme, kural, talep ve gereksinimleriyle ilgili size verdiği herhangi bir yardım ve bilgiden, veya bu evrak vizeleri almamanız veya bu kanun, düzenleme, kural, talep, gereksinimlere uymamanız sonucu olarak tarafınızın maruz kalacağı sonuçlardan dolayı yükümlülük kabul etmeyeceğiz.

2. Seyahat belgeleri

Seyahatinizden önce, ilgili ülkelerin kanun, düzenleme, kural, talep ve gereksinimleri tarafından zorunlu olan tüm çıkış, giriş, sağlık ve diğer evrakları sunma ve bunları almamıza ve kopyalamamıza izin vermeniz gerekmektedir. Yürürlükteki kanun, düzenleme, kural, talep ve gereksinimlerle uyumluluk sağlamadıysanız veya evraklarınız düzenli değil veya bunları kopyalamamıza izin vermezseniz, seyahatinizi reddetme hakkını saklı tutarız.

3. Girişin reddedilmesi

Devletin kararı üzerine o ülkeye kabul edilmememizden dolayı, transit veya giriş olarak, başladığınız noktaya veya başka bir yere götürmemiz halinde uygulanan bilet ücretini ödeyeceğinizi kabul edersiniz. Kullanılmayan Taşıma bize ödenen paranın veya sahip olduğunuz herhangi bir paranın ödenmesini uygulayabiliriz. Ret edildiğiniz giriş veya çıkış noktasına ulaşımınız için alınan bilet ücretini iade etmeyeceğiz.

4. Ceza, tutukluluk masrafları vb.'den sorumlu olan yolcu

İlgili ülkelerin kanun, düzenleme, kural, talep ve gereksinimleriyle uyumlu olmamanız veya gerekli evrakları sağlamamanız durumunda herhangi bir ceza veya ücret ödemek zorunda kalır veya herhangi bir masrafa maruz kalırsak, ödenen tüm miktarları ve maruz kalınan tüm masrafları tarafımıza ödemeniz talep edilecektir. Kullanılmayan Taşıma bize ödenen paranın veya sahip olduğunuz herhangi bir parayı bu masraflara karşı kullanabiliriz.

5. Gümrük kontrolü

Gerekirse, gümrük veya diğer devlet görevlilerinin tarafından Kontrol edilmiş veya Edilmemiş Bagajların kontrolüne katılacaksınız. Bu gereksinime uymamanızdan dolayı maruz kalacağınız herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağız.

6. Güvenlik kontrolü

Devlet veya havalimanı görevlileri veya tarafımızca yapılan herhangi bir güvenlik kontrolünden geçmeniz zorunludur.

Madde 15: Ardışık taşımalar

Tek bir Bilet veya bir Bilet ve Bağlantı Biletleri altında birçok ardışık Havayolu Şirketi tarafından gerçekleştirilecek taşıma tek bir operasyon olarak değerlendirilir.

Madde 16: Hasar yükümlülükleri

I. I. Kişisel hasarlar

1. Aşağıdaki 2. ve 3. bende bağlı olarak, taşıma, yürürlükte Varşova Anlaşması veya Montreal Anlaşması tarafından ortaya konulan yükümlülüklere dair, bu gibi taşımalar hava taşıması ise ve Anlaşmanın uygulandığı uluslararası bir taşımaysa, kural ve sınırlamalara tabidir.

2. (i) Aşağıdaki 2(ii) ve 2(iii) bentlerine bağlı olarak, ölüm, yaralanma veya diğer vücut sakatlıklarınızdan dolay Qatar Airways Şirketinin Sorumluluğu, yürürlükteki Anlaşma veya herhangi bir tüzük, mevzuat veya yasal yorum veya başvuruda belirtilen sınıra bağlı olmayacaktır.

(ii) Aşağıdaki Bent 2(iii) 'ye bağlı olarak, 113,100 SDR'ye kadar olan hasarlar için, biz ve acentelerimizin hasarı önlemek için tüm gerekli önlemleri aldığını veya bu önlemleri almasının olanaksız olduğunu kanıtlayarak yükümlülüğümüzü sınırlamayacağız.

(iii)Yukarıdaki Bent 2(i) ve 2(ii) 'in hükümlerine rağmen, hasarın sakatlanmış veya ölmüş Yolcu ihmali nedeniyle meydana geldiğini kanıtlarsak, yürürlükteki kanuna uygun olarak yükümlülüklerimizden tamamen veya kısmen muaf olabiliriz.

3. (i) Tazminat hakkı olan doğal kişinin kimliğinin belirlenmesinden sonra yirmi bir (21) günden fazla olmamak koşuluyla ve gecikme olmadan, maruz kalınan zorluklarla orantılı olarak ekonomik ihtiyaçları karşılamak için gerekli olduğu şekilde bu ön ödemeleri yapacağız.

(ii) Yukarıdaki bent 3(i)'ye halel getirmeksizin, ölüm halinde ön ödeme Yolcu başına 16,000 SDR'den az olmayacaktır.

(iii) Ön ödeme yükümlülüğünün tanınması anlamına gelmeyecek ve yükümlülüğümüze dayanarak ödenen miktara karşı karşılıklı denkleştirme olabilir, ancak yukarıdaki Bent 2(iii)'de belirtilen durumlar veya ön ödeme alan kişi ihmal sonucu hasara neden olduğu veya katkıda bulunduğu veya tazminata hakkı olmayan kişi olduğu durumlarda geri iade edilmez.

Hava yoluyla olmayan ve Anlaşmanın uygulanmadığı uluslararası taşıma olmayan taşımalarda:
(i) Hasar sadece tarafımızın ihmali sonucu meydan gelmişse, siz ve Kontrol Edilmiş Bagajınıza olan hasardan yükümlü olacağız. Tarafınızca müşterek bir ihmal söz konusuysa, yükümlülüğümüz müşterek ihmalle ilgili yürürlükteki kanuna bağlı olur.

(a)Ölüm, yaralanma veya diğer vücut sakatlıkları için size karşı yükümlülüğümüz, yürürlükteki olan kanuna uygun olarak, farklı yükümlülük sınırlarının uygulanması durumunda 16,600 SDR ile sınırlı olacaktır, ve bu farklı sınırlar uygulanacaktır.
(b)Yürürlükteki Anlaşma, bu Taşıma Şartları ve/veya yürürlükteki kanunda belirtilenler dışındaki gecikmede herhangi bir yükümlülük altında olmayacağız.

II. Genel

Anlaşmanın uygulanıp uygulanmamasından bağımsız olarak ve yukarıdaki belirtilenlerle uyuşmazlık içinde olduğu kadarıyla

(i) Sadece uçuşlarımızda meydana gelen hasardan yükümlü olacağız. Diğer Havayolu Şirketinin hatlarında bir Bilet basar veya Bagaj kontrol edersek, bunu sadece diğer Havayolu Şirketinin acentesi olarak yaparız. Ancak, Kontrol Edilen Bagaja dair, bu şartlara uygun olarak taşımanın tek bir operasyon olarak kabul edildiği birinci veya sonuncu Havayolu Şirketine karşı dava açma hakkına sahipsiniz.

(ii) Herhangi bir kanun veya devlet düzenlemesine uygunluğumuzdan veya bunlara uymamanız sonucu meydana gelen hasardan sorumlu olmayacağız.

(iii) Kendisine herhangi bir tehlike veya risk verecek yaş veya akli veya fiziksel duruma sahip yolcuların taşınmasında, ölüm dahil herhangi bir hastalık, sakatlık ve engelden yükümlü olmayacağız.

(iv) Bulunan herhangi bir yükümlülük muafiyeti veya sınırlandırması çalışanlarımız, acentelerimiz ve temsilcilerimiz ve uçak çalışanlarımız, acentelerimiz ve temsilcilerimiz tarafından kullanılan herhangi bir kişinin yararına olacaktır. Biz, çalışanlarımız ve temsilcilerimiz ve diğer kişiler veya çalışanları, acenteleri ve temsilcilerinden alınacak toplam miktar yükümlülük sınırımızı geçmeyecektir.

(v). Burada açıkça hiçbir şey belirtilmediği takdirde, bunun içerdikleri yürürlükte olan Anlaşmalar veya yürürlükteki kanunlar altında yükümlülüğümüzün sınırından muaf tutacaktır.

(vi) Amerika Birleşik Devletleri'ne veya ABD'den yapılan taşımalar veya ABD'deki kabul edilen Kısa Süreli Duraklama Yerine Özel bir Anlaşma Uygulanır (bkz. yürürlükteki ABD tarifleri.) Qatar Airways, Anlaşmada sağlanan yükümlülük sınırlamalarından yararlanır. Ancak, Anlaşmanın Madde 22 (1)'ine uygun olarak, Qatar Airways Şirketi ve belirli diğer Havayolu Şirketleri, Anlaşmanın uygulandığı ve Taşıma Şartlarına uygun olarak ABD'de kalkış noktası veya Kısa Süreli Duraklama Yeri içeren bir nokta içeren bu Havayolu Şirketleri tarafından tüm uluslararası taşımalar kabul edilmiştir.

(a) Ölüm, yaralanma veya vücut sakatlığına dair her bir Yolcu için yükümlülük sınırı, yasal ücret ve masraflar dahil 75.000 USD ile sınırlı olacak, ve talebin yasal ücret ve masrafların ayrı bir ödülü için ayrı bir hüküm olan bir Devlette ortaya konulması halinde yasal ücret ve masraflar hariç sınır 58.000 ile sınırlı olacaktır.
(b) Bu Havayolu Şirketleri, Yolcunun ölüm, yaralanma veya diğer vücut yaralanmalarından dolayı ortaya çıkan herhangi bir talebe dair, Anlaşmanın Madde 20 (1)'i altında herhangi bir savunmadan yararlanmayacaktır.

Buradaki hiçbir şey, bir Yolcunun ölümü, yaralanması veya diğer vücut sakatlıklarına neden olacak bir hasara isteyerek neden olan herhangi bir kişi adına, buna dair veya bu kişi tarafından ortaya konan herhangi bir talebe dair bu Havayolu Şirketlerinin hak ve yükümlülükleri etkilenmiş kabul edilecektir.

Bu Maddede anlaşmanın tarafı olarak belirtilen Havayolu Şirketlerinin isimleri bu Havayolu Şirketlerinin tüm Bilet Şubelerinde mevcut olup talep üzerine incelenebilir. Her bir Havayolu Şirketi belirtilen anlaşmaya sadece kendi adıyla ve onun tarafından gerçekleştirilen taşımaya dair olarak girmiş olup, diğer Havayolu Şirketi tarafından gerçekleştirilen taşımanın kısmına dair bu şirket üzerine herhangi bir yükümlülük yüklemeyecek veya diğer Havayolu Şirketi tarafından gerçekleştirilen taşımanın kısmına dair yükümlülük kabul etmeyecektir.

(vii) Bu Taşıma Şartları veya yürürlükteki kanunda aksi özel olarak belirtilmediği haller dışında, size karşı sadece ispat edilmiş kayıplar için tahsil edilen tazminattan yükümlü olacağız.

(viii) Bu Taşıma Şartlarındaki hiçbir şey, aksi hali açıkça belirtilmediği takdirde Anlaşma veya yürürlükteki Kanun altında mevcut olan herhangi bir muafiyet veya yükümlülüğümüzün sınırlandırılması veya herhangi bir savunmaya hak tanımayacaktır. (ix) Bu Taşıma Şartlarındaki hiçbir şey, yolcunun ölümü, yaralanması veya diğer sakatlıklarına dair teminat ödemeye yükümlü kişi veya sosyal sigorta kurumuna karşı Anlaşma veya yürürlükteki Kanun altında mevcut olan herhangi bir muafiyet veya yükümlülüğümüzün sınırlandırılması veya herhangi bir savunmaya hak tanımayacaktır.

III. Bagaja hasar

(i) Kontrol Edilmemiş Bagajınıza gelecek zarardan, zarar bizim ihmalimizden kaynaklanmıyorsa, yükümlü olmayacağız.

(ii) Hasar bagajınızın hatası veya zaafı sonucunda meydana gelmişse, bundan yükümlü olmayacağız. Tarafınızca müşterek bir ihmal söz konusuysa, yükümlülüğümüz müşterek ihmalle ilgili yürürlükteki kanuna bağlı olur.

(iii) Bagajın hasarına dair yükümlülüğümüz aşağıdaki gibidir:

(a)Varşova Anlaşmasının uygulandığı yerlerde:

Yükümlülüğümüz kilogram başı 20 USD veya 17 SDR veya yerel para birimindeki eş tutar, Uçakta yanınıza aldığınız Bagajın hasar durumda, 400 USD veya 332 SDR veya yerel para birimindeki eş tutar ile sınırlı olacak, veya yolcu başına, Bagajın ağırlığı Bagaj Kontrolüne kayıtlı değilse, Kontrol Edilen Bagajın toplam ağırlığının Havayolu Şirketinin Tüzüğünde sağlanan şekilde ilgili hizmet sınıfı için yürürlükte olan ücretsiz bagaj haddini geçmeyecektir. Havayolu Şirketinin Tüzüğünde bu gibi ücretsiz Bagaj haddi belirtildiği yerde ve herhangi bir ağırlığın kaydedilmediği yerde maksimum 32 kilogram kabul edilecektir. Yolcu Bagajının haddi, bagajların ağırlığıyla değil de toplam Bagaj sayısıyla belirlenirse, herhangi bir ağırlık kaydedilmez, Kontrol Edilen Bagaj başına maksimum 32 kilogramlık ağırlık kabul edilip yetişkin Yolcu ve normal bilet ücretinin %50'sini ödeyen çocuk başına maksimum iki adet bagaj haddi olarak kabul edilir. Ayrı bir koltuğa hakkı olmayan bir bebek durumunda, Bagajın maksimum ağırlığı, Bagajın maksimum bir öğesi için 20 kilogramla sınırlı olacaktır. Kontrol Edilen Bagaj durumunda, Madde 9'un Bent 2'sine uygun olarak daha yüksek bir değer beyan edilmişse, yükümlülüğümüz beyan edilen bu yüksek değerle sınırlı olacaktır.

(b) Montreal Anlaşmasının uygulandığı yerlerde

Azami yükümlülüğümüz yolcu başına kontrol edilen ve uçakta yanınızda bulunan bagaj için 1.131 SDR yerel para birimiyle sınırlıdır. Kilitsiz veya emniyetsiz bagajlarda bulunan maddelerin hasarından dolayı herhangi bir yükümlülük kabul etmeyeceğiz. Taşıma boyunca normal aşınma ve yırtılma sonucu olarak bagajın maruz kalacağı görünüm ile ilgili ve/veya yüzeysel hasarlardan yükümlülük kabul etmeyeceğiz. Montreal Anlaşması altında yapılan tüm iddialar alım fiyatı ve tarihini kanıtlayan dokümanlarla yapılacaktır. Amortisman düşülecektir.

(c) Yürürlükte olan kanuna uygun olarak farklı yükümlülük sınırları varsa, bu farklı sınırlar uygulanabilir.

(iv) Yukarıdaki Madde 16 (iii) a ve b'de belirtilen yükümlülüklerin azami sınırı, hasar vermek amacıyla veya hasarın muhtemelen meydana geleceği bilinciyle tarafımızca yapılan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı hasar durumunda veya kontrol edilmiş bagaj durumunda, havayolu şirketine verildiği zaman yazılı olarak daha yüksek bir değer beyan edilmiş ve Madde 9.7.1'de belirtilen aşırı değere uygun olarak havayolu şirketine ilave bir ücret ödenirse, uygulanmayacaktır.

(v) Yükümlülüğümüz kanıtlanan hasar miktarını geçemeyecektir. Ayrıca, dolaylı veya bağlı hasarlar için yükümlü olmayacağız.

(vii) Kontrol Edilmiş Bagajın içerdiği kırılgan veya dağılan maddeler, para, mücevher, değerli metal, gümüş eşya, değerli kağıt, menkul kıymetler veya diğer tanımlayıcı evrak veya örneklerine gelen zararlardan, bunların bulunduğunu bilmemiz veya bilmememizden bağımsız olarak, yükümlü olmayacağız.

(vii) We are not liable for damage to fragile or perishable items, money, jewellery, precious metal, silverware, negotiable paper, securities, or other identification documents or samples, which are included in your Checked Baggage whether or not we knew of the inclusion of such items.

IV. Yolcuların taşınmasında gecikme

Montreal Anlaşmasının uygulandığı yerlerde, seyahatinizde gecikme sonucu yükümlülük sınırı yolcu başına 4,694 Özel Çekiliş Hakkıdır.

Madde 17: Talep ve eylemlerde süre sınırlamaları

1. Taleplerde süre sınırlamaları

Teslime hakkı olan kişi, hasarı bulmasından sonra, şikayet bagajın alınmasından sonraki yedi gün içerisinde veya gecikme durumunda, Bagajın tarafınıza teslim edildiği tarihten sonraki yirmi bir gün içerisinde yapılmamışsa, herhangi bir eylem gerçekleşmez. Her şikayet yazılı olarak ve yukarıda belirtilen şekilde yapılmalıdır.

2. Eylemlerde süre sınırlamaları

Varış noktasına varış tarihinden, veya uçağın varması gereken tarihten veya taşımanın sona erdiği tarihten sonraki iki yıl içerisinde herhangi bir eylem gerçekleştirilmemişse, herhangi bir hasar talebinde bulunulmayacaktır. Sınırlama süresini hesaplayan yöntem davanın görüldüğü mahkeme tarafından verilecektir.

Madde 18: Diğer Şartlar

18.1 Carriage of you and your Baggage is also provided in accordance with certain other regulations and conditions applying to or adopted by Qatar Airways related to operational safety, punctuality and passenger convenience.  These regulations and conditions as varied from time to time are important.  They concern amongst other things: the carriage of unaccompanied minors, disabled passengers, pregnant women, sick passengers, restrictions on the use of electronic devices and items, transportation of certain dangerous articles and the onboard consumption of alcoholic beverages and smoking materials.

Regulations concerning these matters are available from us upon request.

18.2 Qatar Airways permits free of charge carriage of a service dog to accompany you in the passenger cabin on flights to/from the following countries / regions until the final destination on Qatar Airways:

(a)United States - A customer will be allowed to carry a service dog within the passenger cabin,provided the dog can be accomodated without obstructing an aisle or other area used for emergency evacuations. In case a customer has two or more service dogs then Qatar Airways shall make every reasonable effort to accomodate the service dogs within passenger cabin in accordane with safety requirements ans Qatar Airways policies.
(b)Canada
(c)EU MEmber States
(d)Brazil
(e)Australia
(f)India
(g)Other Countries: Carriage of service dogs will be in accordance with local regulations therein.

N.B. Service dogs will not be accepted in the passenger cabin on any other Qatar Airways flight.

 

The following conditions apply with respect to carriage of the service dog :

 1. You must notify Qatar Airways at least 48 hours before the scheduled departure of your flight that you intend to be accompanied by a service dog

  (this applies only to flight segments scheduled to take eight hours or more) or an emotional support or psychiatric service dog (this applies to flight segments of any length), and you must check in at least one hour prior to our published standard check-in times.

 2. You must provide evidence either at the time of reservation or at the time of check-in at the airport that the accompanying dog is a service dog.  For a service dog other than a dog used as an emotional support or psychiatric service dog, the evidence can be in the form of an identification card, other written documentation, tag or the credible verbal assurance of the owner.

 3. If you will be accompanied by a service dog on a flight segment scheduled to take eight hours or more, you must provide documentation that the dog will not need to relieve itself during the flight or that the dog can relieve itself on the flight in a way that does not create a health or sanitation issue, in which case the documentation should explain the manner in which the dog will relieve itself and how you will manage the dog's waste.  You must bring whatever absorbent or other material is required for this purpose.  We encourage you to obtain a signed certification from the dog’s licensed veterinarian.
 4. If you will be accompanied by an emotional support or psychiatric service dog, you must provide the following two documents:
  1. Relevant documentation that the dog will not need to relieve itself during the flight or that the dog can relieve itself on the flight in a way that does not create a health or sanitation issue, in which case the documentation should explain the manner in which the dog will relieve itself and how you will manage the dog's waste.  You must bring whatever absorbent or other material is required for this purpose.  We encourage you to obtain a signed certification from the dog’s licensed veterinarian.
  2. Signed certification, no older than one year from the date of the scheduled flight, from a licensed mental health professional (such as a psychiatrist, a psychologist, or a licensed clinical social worker), on that professional’s letterhead, stating the following:  (a) you have a mental or emotional disability recognized in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edition); (b) you need the emotional support or psychiatric service dog as an accommodation for your air travel and/or for activity at your destination; (c) the documentation is being provided by a licensed mental heath professional and the passenger is under the care of such professional; and (d) the date and type of the mental health professional’s license and the State or other jurisdiction in which it was issued.
 5. If you fail to provide the required documentation, your dog will not be allowed to be carried in the passenger cabin. We will carry your dog in the cargo compartment on that flight free of charge, provided you furnish a suitable kennel and that there is space available.
 6. We may need to change your seat location if necessary to ensure that your dog does not obstruct an aisle or other area, such as an exit row, that must remain unobstructed to facilitate an emergency evacuation.
 7. We encourage you to prepare the service dog for the flight by exercising the dog and limiting its fluid intake before the flight.
 8. We recommend the use of a safety harness for the dog for use during take-off, landing, or whenever the “fasten seat belt” sign is illuminated.
 9. It is your responsibility to ensure the dog does not engage in any threatening or disruptive behavior at the gate or on the aircraft, such as growling, snarling, lunging at, or attempting to bite another person.  If your dog engages in such behavior, we may need to place the dog in the cargo compartment, at no additional cost to you, provided you furnish a suitable kennel and there is space available.
 10. It is your responsibility to ensure that your service dog or emotional support or psychiatric service dog has all the documentation necessary to enter your country of destination, including documentation with respect to vaccinations, treatments, and tests.
 11. No animal other than a dog is permitted in the passenger cabin as a service animal or emotional support or psychiatric service animal.

Madde 19: Yorumlama

Bu Taşıma Şartlarındaki her bir maddenin başlığı sadece kolaylık için sağlanmış olup metnin yorumlanması için kullanılmayacaktır.

Madde 20: Değişiklikler ve feragat

Havayolu şirketinin hiçbir çalışanı, acentası veya temsilcisi bu Taşıma Şartlarının herhangi bir hükmünü değiştirme, düzenleme veya bunlardan feragat etme yetkisine sahip değildir.

Taşıyıcı tam adı :Qatar Airways Company Q.C.S.C.

Kısaltılmış ismi : QR

 

Son güncelleme tarihi : 26 Ağustos 2015