Close

Select Your local website



  
  |  
 • BOOK
  A FLIGHT
 • MANAGE
  A BOOKING
 • CHECK-IN
  ONLINE
 • FLIGHT
  STATUS
 • TIMETABLE
  SEARCH

visa & passport requirements

Wymagania wizowe i paszportowe

Wypełnij i wyślij poniższy formularz, by otrzymać najnowsze informacje dotyczące wymogów wizowych i paszportowych dotyczących twojego planowanego lotu z Qatar Airways.

Przypominamy, że wygania wizowe często ulegają zmianom, bez lub z bardzo krótkim powiadomieniem. Obowiązek otrzymania wizy i spełnienia lokalnych wymogów medycznych spoczywa wyłącznie na podróżnym. Qatar Airways nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku ich niedopełnienia.



Get Results