Polityka Ochrony Prywatności

Postanowienia ogólne

Prywatność klientów jest dla Qatar Airways bardzo ważna i rozumiemy, jak wielką wagę klienci do owej prywatności przywiązują. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych przez Qatar Airways podczas odwiedzin Użytkownika w witrynie Qatar Airways oraz korzystania przez niego z jakichkolwiek oferowanych przez Qatar Airways usług, w tym członkostwa w klubie Privilege Club. Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać Qatar Airways jakiekolwiek informacje umożliwiające jego identyfikację, Qatar Airways wykorzysta je wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.


Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności. Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych stanowi wyrażenie zgody na postanowienia niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie postanowienia, powinien opuścić Witrynę, witrynę mobilną lub aplikację mobilną. Prosimy pamiętać, że inne linie lotnicze posiadają własne zasady ochrony prywatności. Jeśli Użytkownik planuje podróżować  takimi liniami, Qatar Airways sugeruje zapoznanie się z ich zasadami ochrony prywatności, gdyż mogą one różnić się od zasad obowiązujących w Qatar Airways. Qatar Airways ma siedzibę w Doha (Państwo Kataru). Qatar Airways korzysta z usług wsparcia i innych usług, które mogą niekiedy wymagać przekazywania danych osobowych Użytkownika do innych krajów lub z innych krajów, zarówno leżących na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim. Prosimy pamiętać, że poprzez korzystanie z niniejszej witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie jego danych do innych krajów, w których obowiązują różne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, oraz na przetwarzanie tych danych w takich krajach. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących tych kwestii prosimy o kontakt z Qatar Airways.


Do jakich witryn i aplikacji stosuje się Zasady prywatności?

www.qatarairways.com
m.qatarairways.com
m1. qatarairways.com
aplikacja mobilna na telefony z systemem Android
aplikacja mobilna na telefon Blackberry
aplikacja mobilna na telefon iPhone


Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi Qatar Airways?

 • Qatar Airways może gromadzić następujące dane identyfikujące Użytkowników, którzy korzystają z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych Qatar Airways:
 • Imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres e-mail, preferowana metoda płatności oraz szczegółowe dane na temat rezerwacji rejsu;
 • Dane dotyczące rachunku, transakcji i karty kredytowej – w przypadku dokonywania rezerwacji bądź zamawiania towarów lub usług drogą internetową;
 • Jeśli Użytkownik wystąpi o członkostwo w klubie Privilege Club, Qatar Airways będzie gromadzić dane osobowe żądane we wniosku;
 • Qatar Airways może również poprosić Użytkownika o podanie informacji dotyczących jego zainteresowań osobistych lub zawodowych, danych demograficznych, wrażeń po styczności z produktami Qatar Airways oraz preferowanej metody kontaktu w celu świadczenia na rzecz Użytkownika dodatkowych usług lub przekazywania mu informacji o produktach i usługach Qatar Airways; oraz
 • Niektóre strony w witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych Qatar Airways wykorzystują pliki cookie. Proszę zapoznać się z częścią zatytułowaną „Sposób korzystania z plików cookie” poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje o plikach cookie.
 • Dane statystyczne z monitorowania gromadzone w czasie poruszania się Użytkownika po witrynie, takie jak liczba odwiedzin na poszczególnych stronach. Dane te są przechowywane wyłącznie do celów analitycznych, w postaci całkowicie anonimowej.

Do czego Qatar Airways wykorzystuje dane osobowe?

 • Qatar Airways wykorzystuje zgromadzone dane osobowe Użytkownika do lepszego poznania jego potrzeb i zapewnienia mu lepszej obsługi, a w szczególności do następujących celów:
 • Ustalenie, jakie specjalne oferty połączeń i inne usługi może zaoferować Użytkownikowi;
 • Przetwarzanie wniosków Użytkownika dotyczących zakupu produktów i usług oraz potwierdzenie ustaleń związanych z podróżą;
 • Ulepszanie oferowanych produktów i usług;
 • Prowadzenie klubu Privilege Club, w tym śledzenie liczby pokonanych mil, przekazywanie związanych z tym bonusów i usług, stałe badanie i rozwój programu oraz przekazywanie członkom klubu wiadomości i informacji; oraz
 • Realizacja własnych celów marketingowych, na przykład wysyłanie Użytkownikom aktualnych informacji na temat najnowszych ofert i promocji. Użytkownicy przekazujący dane osobowe drogą internetową mogą wskazać, że nie chcą otrzymywać bezpośrednich materiałów marketingowych od Qatar Airways ani jakiejkolwiek innej firmy.
 • Usługi przypominania o zakończeniu transakcji i pomocy przy rezerwacji. Gdy Użytkownik korzysta z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych do wyszukiwania połączeń, Qatar Airways może gromadzić szczegóły wyszukiwań i adres e-mail Użytkownika, jeśli wypełni on część Dane Pasażera.
  W takich przypadkach Qatar Airways może skontaktować się z Użytkownikiem używając tych danych i przypomnieć mu o dokończeniu procesu rezerwacji i/lub zaoferować pomoc (np. jeśli Użytkownik napotyka na trudności techniczne).
  Usługa ta jest opcjonalna. Użytkownik może zdecydować, że nie chce otrzymywać takich powiadomień mailowych, klikając odnośnik znajdujący się na dole każdej takiej wiadomości e-mail.


Czy Qatar Airways udostępnia dane Użytkowników innym podmiotom?

 • Qatar Airways może przekazywać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika innym osobom lub firmom, jeśli:
 • Użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie tych danych podmiotom powiązanym z Qatar Airways i wybranym partnerom marketingowym, w tym Qatar Airways Holidays, celem umożliwienia im wysyłania Użytkownikowi materiałów promocyjnych dotyczących produktów lub usług;
 • Przekazanie danych jest niezbędne do dostarczenia przez Qatar Airways żądanej przez Użytkownika usługi, produktu lub informacji i/lub korzyści lub ofert wynikających z członkostwa w klubie Privilege Club (jeśli Qatar Airways nie poinformuje Użytkownika inaczej, powyższe firmy nie mają prawa wykorzystywania danych osobowych Użytkownika do celów innych niż dostarczenie usługi, produktu lub informacji żądanej przez Użytkownika od Qatar Airways bądź przywileju lub oferty wynikających z członkostwa w klubie); lub
 • Na Qatar Airways spoczywa prawny obowiązek przekazania danych osobowych i danych dotyczących rezerwacji organom administracji, w tym organom sądowym, celnym i imigracyjnym. Qatar Airways może udostępniać informacje w postaci zagregowanej celem oceny skuteczności działań marketingowych i sprzedażowych. Nowe przepisy prawne w USA i innych krajach wymagają od Qatar Airways i innych linii lotniczych gromadzenia tzw. Zaawansowanych Informacji o Pasażerach (informacji dot. paszportu i innych związanych z tym informacji) od wszystkich pasażerów udających się do tych krajów lub z nich wylatujących. Qatar Airways ma obowiązek przekazywania tych informacji właściwym organom celnym i imigracyjnym.

Poprawianie lub aktualizacja danych osobowych lub preferencji marketingowych Użytkownika

Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek jego dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Qatar Airways są nieprawidłowe lub niepełne bądź jeśli chce zmienić swoje preferencje marketingowe dotyczące otrzymywania promocyjnych przesyłek reklamowych, powinien niezwłocznie skontaktować się z Qatar Airways pod adresem podanym poniżej. Qatar Airways poprawi wszelkie nieprawidłowe dane bądź zaktualizuje lub zmieni dane lub preferencje Użytkownika. Wprowadzenie zmian może potrwać kilka tygodni.

Qatar Airways Group
Qatar Airways Tower
P.O. Box: 22550
Doha
Katar


Osoby małoletnie

Qatar Airways nie jest w stanie ustalić wieku osób korzystających z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych Qatar Airways. Jeśli osoba będąca według stosownych przepisów prawa osobą małoletnią przekazała Qatar Airways Dane Klienta bez zgody rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun powinien skontaktować się z Qatar Airways z żądaniem usunięcia odpowiednich Danych Klienta i wypisania z listy kontaktowej.


Bezpieczeństwo danych

Qatar Airways dba o zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkowników. Aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika lub ich ujawnienie, Qatar Airways stosuje odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych informacji. Do ochrony bezpieczeństwa danych Użytkowników, przy gromadzeniu lub przesyłaniu wrażliwych danych osobowych, takich jak dane kart kredytowych, Qatar Airways stosuje technologię szyfrowania.


Biuletyn

Qatar Airways od czasu do czasu przesyła informacje do Użytkownika o ofertach specjalnych i nowych usługach pod podany przez niego adres e-mail. Użytkownik otrzymuje biuletyny Qatar Airways tylko wtedy, gdy dokona ich subskrypcji. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać biuletynów, może w dowolnym momencie anulować subskrypcję, klikając w biuletynie odnośnik ‘Wypisz’. Po otrzymaniu takiego żądania Qatar Airways nie będzie wysyłać Użytkownikowi kolejnych biuletynów i usunie jego adres e-mail z listy dystrybucyjnej.


Odnośniki do innych witryn, witryn mobilnych i aplikacji mobilnych

Niniejsza witryna, witryna mobilna i aplikacje mobilne mogą zawierać odnośniki pozwalające Użytkownikowi na przejście do innych witryn, witryn mobilnych i aplikacji mobilnych. Prosimy pamiętać, że Qatar Airways nie sprawuje jakiejkolwiek kontroli nad innymi witrynami, witrynami mobilnymi i aplikacjami mobilnymi. Z tego względu Qatar Airways nie odpowiada za ochronę i prywatność jakichkolwiek danych przekazywanych przez Użytkownika podczas odwiedzin w takich witrynach. W witrynach takich obowiązują ich własne zasady ochrony prywatności, a nie Polityka Ochrony Prywatności Qatar Airways.


Sposób korzystania z plików cookie

Plik cookie to krótki plik tekstowy umieszczony na twardym dysku komputera Użytkownika pomagający analizować ruch sieciowy. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym interakcję z Użytkownikiem jako konkretną osobą. Aplikacja internetowa może wtedy dostosować swoje działanie do potrzeb i upodobań Użytkownika, gromadząc i zapamiętując informacje o jego preferencjach.


Qatar Airways wykorzystuje pliki cookie do monitorowania odwiedzin poszczególnych osób na poszczególnych podstronach. Pomaga to Qatar Airways analizować dane o ruchu sieciowym na podstronach i ulepszać niniejszą witrynę, witrynę mobilną i aplikacje mobilne w celu dopasowania ich do potrzeb Użytkownika. Qatar Airways wykorzystuje te informacje wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie usuwa je z systemu. Odmowa przyjęcia pliku cookie monitorującego ruch nie powinna uniemożliwić Użytkownikowi korzystania z niniejszej witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby przyjmowała lub odrzucała pliki cookie albo informowała go o wysłaniu takiego pliku (informacje na temat sposobu zmiany preferencji dotyczących plików cookie znajdują się w menu „Pomoc” przeglądarki).
Jeśli jednak Użytkownik odrzuci pliki cookie, niektóre funkcje niniejszej witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych nie będą dostępne.

Dodatkowe informacje o plikach cookie znajdują się w polityce plików cookie Qatar Airways.

 

Zmiany Zasad prywatności

Qatar Airways może okresowo zmieniać niniejszą Politykę Ochrony Prywatności. Korzystanie z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych po dacie wejścia w życie zmian stanowi akceptację zmienionych warunków. Qatar Airways zastrzega sobie prawo stosowania zmienionych warunków do danych zgromadzonych przez Qatar Airways wcześniej, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych. Użytkownik powinien regularnie przeglądać niniejszą stronę, aby sprawdzić, czy nie zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany.


Ostatnia aktualizacja 6 stycznia 2014