Close

Select Your local website  
  |  
 • ZAREZERWUJ
  LOT
 • ZARZĄDZAJ REZERWACJĄ
 • ODPRAWA
  ONLINE
 • STATUS
  LOTU
 • ROZKŁAD
  LOTÓW

Polityka Ochrony Prywatności

Postanowienia ogólne

Qatar Airways chroni prywatność swoich klientów, rozumie również wagę, jaką klienci do owej prywatności przywiązują. Niniejsze Zasady prywatności dotyczą wszystkich danych gromadzonych przez Qatar Airways podczas odwiedzin Użytkownika w witrynie Qatar Airways oraz korzystania z oferowanych mu przez Qatar Airways usług, w tym członkostwa w klubie Privilege Club. Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać Qatar Airways informacje pozwalające go zidentyfikować, Qatar Airways wykorzysta je wyłącznie zgodnie z niniejszymi Zasadami prywatności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami prywatności. Korzystanie przez Użytkownika z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych stanowi wyrażenie zgody na postanowienia Zasad prywatności. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na owe postanowienia, powinien opuścić witrynę, witrynę mobilną lub aplikację mobilną. Prosimy pamiętać, że inne linie lotnicze posiadają własne zasady prywatności. Jeśli Użytkownik planuje podróżować tymi liniami, Qatar Airways sugeruje zapoznanie się z ich zasadami prywatności, gdyż mogą one różnić się od zasad Qatar Airways. Qatar Airways ma siedzibę w Ad-Dausze (Katar). Qatar Airways korzysta z funkcji wsparcia i innych funkcji, które mogą wymagać okresowego przekazywania danych osobowych Użytkownika do innych krajów, zarówno leżących na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim. Prosimy pamiętać, że poprzez korzystanie z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie jego danych do innych krajów o różnych regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych i przetwarzanie ich tam. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt z Qatar Airways.


Do jakich witryn i aplikacji stosuje się Zasady prywatności?

www.qatarairways.com
m.qatarairways.com
m1. qatarairways.com
aplikacja mobilna na telefony z systemem Android
aplikacja mobilna na telefon Blackberry
aplikacja mobilna na telefon iPhone


Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi Qatar Airways?

Qatar Airways może gromadzić następujące dane identyfikujące Użytkowników, którzy korzystają z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych Qatar Airways:

 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, preferowana metoda płatności oraz szczegółowe dane na temat rezerwacji rejsu;
 • dane na temat rachunku, transakcji i karty kredytowej – w przypadku dokonywania rezerwacji bądź zakupu towarów lub usług drogą internetową.
 • jeśli Użytkownik złoży wniosek o członkostwo w klubie Privilege Club, Qatar Airways będzie gromadzić dane osobowe podane we wniosku;
 • Qatar Airways może poprosić Użytkownika o podanie informacji dotyczących jego zainteresowań osobistych lub zawodowych, danych demograficznych, styczności z produktami Qatar Airways oraz preferowanej metody kontaktu w celu przekazywania mu dodatkowych usług lub informacji i produktach i usługach; oraz
 • Niektóre strony w witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych Qatar Airways wykorzystują pliki cookie. Patrz część zatytułowana „Sposób korzystania z plików cookie” poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje o plikach cookie.
 • Analizowanie danych statystycznych gromadzonych w związku z poruszaniem się Użytkownika po witrynie, takich jak liczba odwiedzin poszczególnych stron. Dane te są przechowywane wyłącznie do celów statystycznych i w postaci całkowicie anonimowej.

Do czego Qatar Airways wykorzystuje dane osobowe?

Qatar Airways wykorzystuje zgromadzone dane osobowe Użytkownika do lepszego poznania jego potrzeb i zapewnienia mu lepszej obsługi, a w szczególności do następujących celów:

 • ustalenie, jakie specjalne oferty połączeń i inne usługi może zaoferować Użytkownikowi;
 • przetwarzanie wniosków Użytkownika o zakup produktów i usług oraz potwierdzenie ustaleń związanych z podróżą;
 • ulepszanie oferowanych produktów i usług;
 • prowadzenie klubu Privilege, w tym śledzenie liczby mil, przekazywanie związanych z tym bonusów i usług, stałe badanie i rozwój programu oraz przekazywanie członkom klubu wiadomości i informacji; oraz
 • realizacja własnych celów marketingowych, na przykład wysyłanie Użytkownikom najnowszych ofert i promocji. Użytkownicy przekazujący dane osobowe drogą internetową mogą wskazać, że nie chcą otrzymywać bezpośrednich materiałów marketingowych od Qatar Airways ani dowolnej innej firmy.
 • Usługi przypominania i pomocy przy rezerwacji. Gdy Użytkownik korzysta z Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych do wyszukiwania połączeń, Qatar Airways może gromadzić szczegóły wyszukiwań i adres e-mail Użytkownika, jeśli wypełni on część Dane pasażera.

W takich przypadkach Qatar Airways może skontaktować się z Użytkownikiem i przypomnieć mu o konieczności uzupełnienia rezerwacji i/lub zaoferować pomoc (np. jeśli Użytkownik napotyka na trudności techniczne).

Usługa ta jest opcjonalna. Użytkownik może zdecydować, że nie chce otrzymywać takich powiadomień, klikając łącze znajdujące się na dole wiadomości.


Czy Qatar Airways udostępnia dane Użytkowników innym podmiotom?

Qatar Airways może przekazywać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika innym osobom lub podmiotom, jeśli:

 • Użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie tych danych podmiotom powiązanym z Qatar Airways i wybranym partnerom marketingowym, w tym Qatar Airways Holidays, celem umożliwienia im wysyłania Użytkownikowi materiałów promocyjnych dotyczących produktów lub usług;
 • przekazanie danych jest niezbędne do zapewnienia przez Qatar Airways wybranej przez Użytkownika usługi, produktu lub informacji, jak również bonusów i ofert wynikających z członkostwa w klubie Privilege (jeśli Qatar Airways nie poinformuje inaczej, osoby trzecie nie mają prawa korzystania z danych osobowych Użytkownika do celów innych niż zapewnienie wybranej przez Użytkownika usługi, produktu lub informacji, jak również bonusów i ofert wynikających z członkostwa w klubie); lub
 • na Qatar Airways spoczywa prawny obowiązek przekazania danych osobowych i danych rezerwacji organom administracji rządowej, w tym organom celnym i imigracyjnym. Qatar Airways może udostępniać informacje w postaci łącznej celem oceny skuteczności marketingu i sprzedaży. Nowe przepisy prawne w USA i innych krajach wymagają od Qatar Airways zbierania tzn. zaawansowanych informacji o pasażerach (informacje o paszporcie i tym podobne) od wszystkich pasażerów udających się do lub wylatujących z tych krajów. Qatar Airways ma obowiązek przekazywania tych informacji właściwym organom celnym i imigracyjnym.

Poprawianie lub aktualizacja danych osobowych lub preferencji marketingowych Użytkownika

Jeśli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Qatar Airways są nieprawidłowe lub niepełne, bądź jeśli chce zmienić swoje preferencje marketingowe dotyczące otrzymywania bezpośrednich promocji pocztą elektroniczną, powinien niezwłocznie skontaktować się z Qatar Airways pod adresem podanym poniżej. Qatar Airways poprawi dane nieprawidłowe bądź zaktualizuje zmienione dane lub preferencje Użytkownika. Wprowadzenie zmian może potrwać kilka tygodni.
Qatar Airways Group
Qatar Airways Tower
P.O. Box: 22550
Doha
Katar


Osoby małoletnie

Qatar Airways nie jest w stanie ustalić wieku osób korzystających z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych Qatar Airways. Jeśli osoba będąca według stosownych przepisów prawa osobą małoletnią przekazała Qatar Airways dane osobowe klienta bez zgody rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun powinien skontaktować się z Qatar Airways z żądaniem usunięcia odpowiednich danych klienta i wypisania ich z list.


Bezpieczeństwo danych

Qatar Airways angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkowników. Aby uniemożliwić niepowołany dostęp do danych osobowych Użytkownika lub ich ujawnienie, Qatar Airways stosuje do ochrony i zabezpieczenia gromadzonych informacji odpowiednie środki fizyczne, elektroniczne i zarządcze. Do ochrony bezpieczeństwa danych przy gromadzeniu lub przesyłaniu danych osobowych takich jak dane kart kredytowych Qatar Airways stosuje technologię szyfrowania.


Biuletyn

Qatar Airways od czasu do czasu informuje Użytkownika o ofertach specjalnych i nowych usługach na podany przez niego adres e-mail. Użytkownik otrzymuje biuletyny Qatar Airways tylko wtedy, gdy dokona ich subskrypcji. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać biuletynów, może w dowolnym momencie anulować subskrypcję, klikając w biuletynie łącze Wypisz. Po otrzymaniu takiego żądania Qatar Airways nie będzie wysyłać Użytkownikowi kolejnych biuletynów i usunie jego adres e-mail z listy dystrybucyjnej.


Łącza do innych witryn, witryn mobilnych i aplikacji mobilnych

Witryna, witryny mobilne i aplikacje mobilne mogą zawierać łącza pozwalające Użytkownikowi na przejście do innych witryn, witryn mobilnych i aplikacji mobilnych. Prosimy pamiętać, że Qatar Airways nie sprawuje kontroli nad innymi witrynami, witrynami mobilnymi i aplikacjami mobilnymi. Stąd też Qatar Airways nie odpowiada za ochronę i prywatność danych przekazywanych przez Użytkownika podczas odwiedzin w takich witrynach. W witrynach takich obowiązują ich własne zasady prywatności, a nie zasady prywatności Qatar Airways.


Sposób korzystania z plików cookie

Plik cookie to krótki plik tekstowy umieszczony na twardym dysku komputera i pomagający analizować ruch sieciowy. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym interakcję z Użytkownikiem jako konkretną osobą. Aplikacja internetowa może wtedy dostosować swoje działanie do potrzeb i upodobań Użytkownika, gromadząc i zapamiętując informacje o jego preferencjach.

Qatar Airways wykorzystuje pliki cookie do śledzenia odwiedzin poszczególnych podstron. Dzięki temu Qatar Airways może analizować dane o ruchu sieciowym w witrynie i ulepszać Witrynę, witrynę mobilną i aplikacje sieciowe w celu dopasowania ich do potrzeb Użytkownika. Qatar Airways wykorzystuje te informacje wyłącznie do celów analizy statystycznej, a następnie usuwa je z systemu. Odmowa przyjęcia pliku cookie śledzącego ruch nie powinna uniemożliwić korzystania z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby przyjmowała lub odrzucała pliki cookie albo informowała go o wysłaniu takiego pliku (informacje na temat sposobu zmiany preferencji dotyczących plików cookie znajdują się w menu pomocy przeglądarki).
Jeśli jednak Użytkownik odrzuci pliki cookie, niektóre funkcje Witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych mogą nie być dostępne.

Dodatkowe informacje o plikach cookie znajdują się w zasadach Qatar Airways dotyczących plików cookie.

 

Zmiany Zasad prywatności

Qatar Airways może okresowo zmieniać Zasady prywatności. Korzystanie z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych po dacie wejścia w życie zmian stanowi akceptację zmienionych warunków. Qatar Airways zastrzega sobie prawo stosowania zmienionych warunków do danych zgromadzonych wcześniej, z zastrzeżeniem ograniczeń nałożonych prawem. Użytkownik powinien regularnie przeglądać niniejszą stronę, aby sprawdzić czy nie nastąpiły zmiany.


Ostatnia aktualizacja 6 stycznia 2014