Zaginiony bagaż

Opóźniony bagaż

Abyśmy mogli nadać opóźnionemu bagażowi numer referencyjny, prosimy o kontakt ze stanowiskiem obsługi bagażowej Qatar Airways jeszcze na lotnisku. W większości przypadków zaginiony bagaż zostaje zlokalizowany w ciągu 24 godzin i może zostać dostarczony pod wskazany adres (np. do domu, biura czy hotelu), jeśli pozwalają na to lokalne przepisy celne. Z naszej strony podejmiemy wszystkie możliwe środki, by zapewnić jak najszybsze dostarczenie bagażu rejestrowanego.
W przypadku gdy pasażer poniósł pewne koszty w związku z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu, Qatar Airways zwróci wszystkie poniesione niezbędne i uzasadnione wydatki (z zastrzeżeniem pewnych warunków). W sytuacji gdy bagaż zostanie uznany za zaginiony, odpowiedzialność Qatar Airways regulowana jest przepisami konwencji montrealskiej, tam gdzie mają zastosowanie.

Nasi pasażerowie mogą również skorzystać z funkcji „Mój bagaż” (ikona na tej samej stronie), pozwalającej na sprawdzenie statusu bagażu lub zgłoszenie opóźnionego bagażu jeżeli nie zrobili tego Państwo przed opuszczeniem lotniska.

Uszkodzony bagaż

Upewnij się, że bagaż jest wystarczająco odporny, dobrze zapakowany i odpowiednio zabezpieczony, by przetrwać typowe traktowanie w czasie podróży lotniczej.

Jeśli po przylocie okaże się, że Twój bagaż został uszkodzony, prosimy o wypełnienie protokołu uszkodzenia bagażu na stanowisku obsługi bagażu Qatar Airways – jeszcze przed opuszczeniem lotniska.

Jeżeli pasażer opuścił lotnisko bez zgłoszenia uszkodzenia bagażu bądź opóźnienia może to zrobić online używając opcji "Mój bagaż". Jeżeli bagaż został już zgłoszony opcji "Mój bagaż" można użyć do sprawdzenia jego statusu.

Przyjęcie bagażu przez posiadacza kwitu bagażowego w momencie dostawy bez skargi jest dowodem na to, że bagaż został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Jeżeli pasażer zauważy uszkodzenie bagażu powinien bezzwłocznie złożyć zawiadomienie do przewoźnika w formie pisemnej, najlepiej jeszcze przed opuszczeniem lotniska bądź w przeciągu 7 dni od daty odbioru.

Uszkodzony lub zaginiony bagaż

Jeśli zauważysz brak jakichś przedmiotów w bagażu rejestrowanym, możesz zgłosić szkodę do centrum obsługi bagażowej Qatar Airways w ciągu 24 godzin od przylotu.

Biuro rzeczy znalezionych

Jeśli po opuszczeniu pokładu samolotu zorientowałeś się, że zostawiłeś jakąś rzecz na pokładzie samolotu, w strefie bramki lub w salonie lotniskowym Qatar Airways, bezzwłocznie zgłoś się do stanowiska obsługi bagażowej Qatar Airways na lotnisku, gdzie uzyskasz pomoc w zlokalizowaniu zagubionego przedmiotu. Qatar Airways nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty osobiste pasażerów, ale dokłada wszelkich starań, by pomóc w ich odnalezieniu.

Ograniczenia odpowiedzialności

Odpowiedzialność Qatar Airways za uszkodzenie, zniszczenie, zgubienie lub opóźnienie w dostarczeniu bagażu ma ściśle wyznaczone granice. Zapoznaj się z naszymi Warunkami przewozu, gdzie wyszczególnione są ograniczenia odpowiedzialności stosowane przez Qatar Airways.