Close

Select your preferred website

 • ZAREZERWUJ LOT
 • ZARZĄDZAJ REZERWACJĄ
 • ODPRAWA ONLINE
 • STATUS LOTU
 • ROZKŁAD LOTÓW

Kobiety w ciąży

Podróżowanie w ciąży

Bezpieczeństwo kobiety w ciąży i jej nienarodzonego dziecka to dla nas priorytet.
Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka dla matki i dziecka, przed dokonaniem rezerwacji zalecamy wszystkim kobietom w ciąży konsultację z lekarzem.
W zależności od stopnia zaawansowania ciąży i szczególnych okoliczności kobieta może zostać poproszona o przedstawienie odpowiednich zaświadczeń medycznych. Prosimy o skorzystanie z poniższej tabeli w celu zapoznania się z naszymi przepisami dotyczącymi wymaganych zaświadczeń medycznych.

 

Etap ciąży Przebieg ciąży Wymagane zaświadczenie od lekarza Wymagany formularz MEDIF

Do 28 tygodnia włącznie

(przez 28 tygodni należy rozumieć 27 tygodni plus 7 dni)

Ciąża przebiegająca bez komplikacji

NIE, ale zalecane dla uniknięcia opóźnień na lotnisku

NIE

Od początku 29 tygodnia do końca 32 tygodnia

(przez początek 29 tygodnia należy rozumieć 28 tygodni + 1 dzień)

(przez 32 tygodnie należy rozumieć 31 tygodni plus 7 dni)

Ciąża pojedyncza bez komplikacji TAK NIE
Ciąża mnoga lub z komplikacjami TAK TAK

Od początku 33 tygodnia do końca 35 tygodnia

(przez początek 33 tygodnia należy rozumieć 32 tygodnie + 1 dzień)

(przez 35 tygodni należy rozumieć 34 tygodnie plus 7 dni)

Ciąża pojedyncza bez komplikacji TAK TAK
Ciąża mnoga lub z komplikacjami

Qatar Airways nie przyjmuje na pokład kobiet w ciąży mnogiej lub powikłanej w 33tygodniu ciążyi powyżej.

36 tydzień ciąży i powyżej

(przez 36 togodni bądź powyżej należy rozumieć 35 tygodni + 1 dzień bądź więcej)

 

Qatar Airways nie przyjmuje na pokład kobiet w 36tygodniu ciążyi powyżej.

Formularze MEDIF muszą zostać wypełnione po angielsku i dostarczone Qatar Airways na nie mniej niż 48 godzin i maksymalnie na 7 dni przed planowanym wylotem.

Zaświadczenia medyczne muszą być wystawione w języku angielskim i muszą zawierać następujące informacje:

 • nazwisko i data urodzenia pacjentki
 • planowany termin porodu
 • termin planowanej podróży lotniczej
 • zaświadczenie, że pacjentka jest w ciąży pojedynczej , przebiegającej bez komplikacji LUB mnogiej, z komplikacjami
 • zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do odbycia całej podróży lotniczej, włącznie z lotem powrotnym (gdzie stosowne)
 • datę, pieczątkę i dane kontaktowe uprawnionego lekarza.

Praktyczne wskazówki dla kobiet w ciąży