Corporate Social Responsibility

Świadomość ekologiczna

Qatar Airways w trosce o środowisko naturalne

Linie Qatar Airways nieustannie doskonalą proces zarządzania oddziaływaniem na środowisko i biorą aktywny udział w inicjatywach środowiska lotniczego dążących rozwiązania problemu zmian klimatycznych.

Jako jedne z wiodących światowych linii lotniczych, Qatar Airways oferują połączenia do ponad 140 lotnisk dzięki jednej z najnowocześniejszych flot na świecie. Zamówienie 330 nowych samolotów oznacza kolejną inwestycję wartą 70 miliardów dolarów, mającą na celu utrzymanie wysokiej efektywności zużycia paliwa floty Qatar Airways. Inwestycja ta jest wyrazem naszego zaangażowania w ochronę środowiska i jednocześnie zapewnia naszym pasażerom najwyższej jakości poziom usług.

Jako członek konsorcjum oneworld, Qatar Airways współpracuje z partnerskimi liniami lotniczymi w celu dalszej poprawy efektywności podróży samolotowych. W ramach tej współpracy wspieramy organa kontroli ruchu lotniczego w dążeniu do poprawienia efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną i umożliwienia pasażerom korzystania z biletów elektronicznych na wszystkich odcinkach globalnych podróży samolotowych, w celu redukcji kosztów drukowania biletów papierowych.

Ochrona środowiska

Nasza działalność, jako firmy globalnej i operującej w ramach szerokiego zakresu działań biznesowych, regulowana jest wieloma przepisami w zakresie ochrony środowiska.  Ze swojej strony linie Qatar Airways dokładają wszelkich starań, by prowadzić działalność z poszanowaniem wszystkich lokalnych i międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony środowiska. 

Nasza linia lotnicza uzyskała podstawowy certyfikat oddziaływania na środowisko IATA (IEnvA) oraz rozpoczęła wprowadzanie dodatkowych systemów zarządzania wpływami na środowisko w celu osiągnięcia pełnej certyfikacji IEnvA (drugi etap).

Naszym celem jest optymalizacja wyników w zakresie ochrony środowiska zarówno w odniesieniu do naszej nowoczesnej floty samolotów, jak i supernowoczesnego Międzynarodowego Portu Lotniczego Hamad.  Do naszych priorytetów zaliczamy efektywność zużycia paliwa i energii, minimalizację ilości odpadów i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska.

Zmiany klimatyczne

Przemysł lotniczy angażuje znaczne środki w ramach globalnej walki ze skutkami zmian klimatycznych, a linie Qatar Airways aktywnie uczestniczą w rozwijaniu lokalnych i międzynarodowych inicjatyw.

Linie Qatar Airways współpracują z organizacjami przemysłu lotniczego IATA i Arabską Organizacją Przewoźników Lotniczych AACO nad rozwojem globalnej polityki zarządzania emisją gazów cieplarnianych przez przemysł lotniczy i całkowicie spełniają warunki lokalnych rozwiązań, takich jak europejski system handlu emisjami (EU ETS).

Qatar Airways poprawia efektywność podróży samolotowych dzięki wdrożeniu naszego programu optymalizacji zużycia paliwa.  W ramach programu testujemy i wdrażamy nowatorskie rozwiązania zmierzające do zmniejszenia zużycia paliwa i redukcji emisji dwutlenku węgla, na przykład:

  • Identyfikując możliwości zmniejszenia ciężaru samolotów i zużycia paliwa
  • Optymalizując efektywność oferowanych przez nas tras
  • Analizując zużycie energii w trakcie kołowania samolotów w drodze na pas startowy i z powrotem.