Zamknij

SELECT YOUR LOCAL SITE  
  |  
 • BOOK
  A FLIGHT
 • MANAGE
  A BOOKING
 • CHECK-IN
  ONLINE
 • FLIGHT
  STATUS
 • TIMETABLE
  SEARCH

Dodatkowe informacje dla pasażerów

W celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu lotniczego, jesteśmy zobligowani do gromadzenia danych osobowych pasażerów podróżujących do niektórych krajów. Jesteśmy również zobowiązani do przekazywania niektórym zagranicznym władzom danych osobowych pasażerów pozyskanych z systemu rezerwacji. Zapewniamy, że urzędy celne i imigracyjne otrzymują za naszym pośrednictwem tylko te dane, których wymagają.

Dzięki podaniu dokładnych informacji unikniesz opóźnień w czasie kontroli imigracyjnej. Zalecamy podanie wymaganych danych osobowych przed dotarciem na lotnisko wylotowe, przylotowy czy tranzytowe.

Kraje wymagające dodatkowych informacji osobowych
Bliski Wschód i Afryka Azja Europa Ameryka Północna
Bahrajn, Katar i RPA Australia, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia i Korea Południowa Włochy, Hiszpania, Rumunia i Wielka Brytania Kanada i USA

Loty do USA

Amerykańska Agencja Ceł i Ochrony Granic (Customs and Border Protection) wprowadziła ostatnio Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) dla obywateli krajów objętych programem  Visa Waiver Program (VWP).

Wszyscy podróżni objęci programem VWP mają obowiązek uzyskać elektronicznie zezwolenie na podróż ESTA przed podjęciem podróży do USA drogą lotniczą lub morską.

Amerykański program Global Entry

Członkowie programu Global Entry mogą uzyskać zezwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych korzystając z zautomatyzowanych kiosków na wybranych lotniskach amerykańskich. System identyfikuje zarejestrowanych członków korzystając z technologii biometrycznej. Tylko obywatele Stanów Zjednoczonych i pełnoprawni rezydenci z prawem stałego pobytu mogą ubiegać się o członkostwo w programie.

Polityka ochrony prywatności Agencji Bezpieczeństwa Transportu (Transport Security Administration - TSA)

Na mocy przepisów Tytułu 49 Kodeksu Stanów Zjednoczonych rozdział 114, ustawy z 2004 r. o reformie wywiadu i zapobieganiu terroryzmowi oraz Tytułu 49 Kodeksu Przepisów Federalnych część 1540 i 1560, Agencja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga, aby pasażer podał swoje pełne imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć, celem porównania ich z listą obserwacyjną pasażerów. Pasażer może również zostać poproszony o podanie Numeru Interwencji/Odwołania (Redress Number), jeśli jest dostępny. Niedopełnienie obowiązku przekazania wyżej wymienionych danych może doprowadzić do odmowy wykonania transportu lub odmowy dostępu do strefy bramki odlotowej. Agencja TSA może udostępnić dane osobowe pasażera instytucjom prawa, służbom wywiadowczymi i innym podmiotom, zgodnie ze swoim opublikowanym systemem ujawniania danych z rejestrów.