Dodatkowe informacje dla pasażerów

travel-document-2-544x270

W celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu lotniczego jesteśmy zobligowani do gromadzenia danych osobowych pasażerów podróżujących do niektórych krajów. Jesteśmy również zobowiązani do przekazywania niektórym zagranicznym władzom danych osobowych pozyskanych z systemu rezerwacji. Zapewniamy, że urzędy celne i imigracyjne otrzymują za naszym pośrednictwem tylko te dane, których wymagają.


Dzięki podaniu dokładnych informacji unikniesz opóźnień w czasie kontroli imigracyjnej. Zalecamy podanie wymaganych danych osobowych przed dotarciem na lotnisko wylotowe, przylotowe czy tranzytowe.

 

 

Kraje wymagające dodatkowych informacji osobowych
Bliski Wschód i Afryka Azja Europa Ameryka Północna
Bahrajn, Katar i RPA Australia, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia i Korea Południowa Włochy, Hiszpania, Rumunia i Wielka Brytania Kanada i USA

Loty do USA

Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA)

 

Amerykańska Agencja Ceł i Ochrony Granic (Customs and Border Protection) wprowadziła ostatnio Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) dla obywateli krajów objętych programem  Visa Waiver Program (VWP).


Wszyscy podróżni objęci programem VWP mają obowiązek uzyskać elektronicznie zezwolenie na podróż ESTA przed podjęciem podróży do USA drogą lotniczą lub morską.

 

Dowiedz się więcej na temat programu VWP i złóż wniosek o ESTA

 

Zmainy dotyczące wjazdu w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (ESTA)


Pasażerowie z następujących kategorii nie będą mogli dłużej podróżować do USA korzystając z programu VWP oraz używając Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA).

  • Obywatele, których kraj objęty jest programem VWP, którzy podróżowali bądź przebywali w Iranie, Iraku, Sudanie bądź Syrii w dniu 1 marca 2011 bądź po 1 marca 2011 (z pewnymi wyjątkami).
  • Obywatele, których kraj objęty jest programem VWP, którzy są również obywatelami Iranu, Iraku, Sudanu bądź Syrii.

 

Dodatkowo, wszyscy pasażerowie z krajów objętych VWP podróżujący do USA muszą używać elektronicznego paszportu do 1 kwietnia 2016.

Aby dowiedzieć się więcej prosimy o wejście na stronę U.S. Customs and Border Protection.

 

Amerykański program Global Entry

Członkowie programu Global Entry mogą uzyskać zezwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych dzięki zautomatyzowanym kioskom na wybranych lotniskach amerykańskich. System identyfikuje zarejestrowanych członków, korzystając z technologii biometrycznej. O członkostwo w programie mogą ubiegać się tylko obywatele Stanów Zjednoczonych i pełnoprawni rezydenci z prawem stałego pobytu.

 

Dowiedz się więcej o programie Global Entry

 

Polityka ochrony prywatności Agencji Bezpieczeństwa Transportu (Transport Security Administration - TSA)

 

Na mocy przepisów 49 Kodeksu Stanów Zjednoczonych rozdziału 114 ustawy z 2004 r. o reformie wywiadu i zapobieganiu terroryzmowi oraz 49 Kodeksu Przepisów Federalnych część 1540 i 1560, Agencja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga, aby pasażer podał swoje pełne imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć. Dane te są niezbędne do porównania ich z listą obserwacyjną pasażerów. Pasażer może zostać poproszony również o podanie Numeru Interwencji/Odwołania (Redress Number), jeśli jest go posiada. Nieprzekazanie wyżej wymienionych danych może doprowadzić do odmowy wykonania transportu lub odmowy dostępu do strefy bramki odlotowej. Agencja TSA może udostępnić dane osobowe pasażera instytucjom prawa, służbom wywiadowczymi i innym podmiotom, zgodnie z opublikowanym przez siebie systemem ujawniania danych z rejestrów.

 

Więcej informacji dotyczących szczegółów polityki ochrony danych osobowych przez Agencję Bezpieczeństwa Transportu.

Podróżowanie do Kanady

Od marca 2016 roku mieszkańcy Państw, które nie potrzebują wizy do Kanady (z wyjątkiem USA) muszą przejść elektroniczną autoryzację (eTA) przed lotem bądź przesiadką w Kanadzie.

Autoryzacja jest robiona na konkretny numer paszportu pasażera oraz jest ważna przez 5 lat bądź do momenty utraty ważności paszportu jeżeli nastąpi to szybciej niż 5 lat.