های هدیه برای رزروهای آنلاین QMILES

جستجوی پرواز

هواپیمایی قطر 2,000 مزایا برای رزرو پرواز بصورت آنلاین ارائه می کند. کسب 2,000 Qmiles بهنگام تشکیل اولین رزرو آنلاین و 500 Qmiles هدیه برای رزروهای آنلاین بعدی.

برای بدست آوردن Qmiles هدیه از طریق این پیشنهاد هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. بنابراین آنلاین رزرو کنید و از امروز Qmiles هدیه بدست آورید! 

شرایط و قوانین

- Qmiles هدیه به تمامی رزروهای تکمیل شده ای تعلق می گیرد که از طریق qatarairways.com پرداخت شده است. Qmiles هدیه برای بلیط های جایزه و یا زمانی که پرداخت بصورت برون خطی باشد معتبر نیست.
- برای اینکه از کسب Qmiles هدیه مطمئن شوید، لطفا شماره عضویت خود را بهنگام تشکیل رزرو در qatarairways.com وارد کنید.
- اگر رزرو شامل شماره عضویت برای 2 یا تعداد بیشتری مسافر باشد، Qmiles هدیه به حساب های تمامی مسافرانی ثبت می شود که شماره عضویت را وارد نموده و عضو رسمی Privilege Club بوده و این شماره عضویت را بهنگام  شکیل رزرو آنلاین درج نموده اند.
- اعضای فامیل واجد شرایط Qmiles هدیه برای رزرها نخواهند بود.
- درج شماره عضویت بهنگام تشکیل رزرو اجباری است لذا که شما را واجد شرایط دریافت Qmiles هدیه خواهد کرد.
- Qmiles هدیه زمانی به حساب شما واریز خواهد شد که پرواز شما بصورت کامل انجام شده باشد.