ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πληροφορίες σχετικά με πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Όλο το υλικό της παρούσας Ιστοσελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και/ή άλλα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό το υλικό ανήκει στην QATAR AIRWAYS ή χρησιμοποιείται κατόπιν λήψης άδειας από τους ιδιοκτήτες του ή διαφορετικά κατόπιν εξουσιοδότησης, σύμφωνα με ό,τι ορίζει ο νόμος. Το προστατευόμενο υλικό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το κείμενο, τα εμπορικά σήματα, τον πηγαίο κώδικα, τις βάσεις δεδομένων, τα λογότυπα, τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τα βίντεο, τα ηχητικά κλιπ, το σχεδιασμό, την εμπορική μορφή παρουσίασης και οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, παγκοσμίως.

Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν λήψη, να εκτυπώνουν ή να αναπαράγουν τμήματα του υλικού της QATAR AIRWAYS για δική τους προσωπική, μη εμπορική χρήση και ευχαρίστηση. Κάθε άλλη χρήση οποιουδήποτε υλικού (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, φωτογραφιών, άρθρων, δελτίων τύπου, λογισμικού, σχολίων, πινάκων ή διαγραμμάτων, βίντεο, λογοτύπων) της παρούσας Ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρώς. Για παράδειγμα, η εν λόγω απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να περιλαμβάνει εξαγωγή, αναδιανομή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, κυκλοφορία, πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τυχόν πληροφοριών ή υλικού της παρούσας Ιστοσελίδας (με οποιαδήποτε μορφή) σε τρίτους. Εκτός από τον εν λόγω περιορισμό, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, τις πληροφορίες ή τους περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε υλικό προσπελαύνεται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε εκ των πληροφοριών ή του υλικού που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, είναι παράνομη και ως παράνομη μπορεί να επιφέρει, μεταξύ άλλων, αξίωση για ζημίες, ενώ ενδέχεται επίσης να συνιστά και ποινικό αδίκημα.

Μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες ή χρήσεις

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα Ιστοσελίδα αποκλειστικά για τον σκοπό που αυτή προορίζεται. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι δεν θα πραγματοποιήσετε καμία μη εξουσιοδοτημένη, ψευδή κράτηση ή κράτηση με σκοπό την εξαπάτηση και ότι δεν θα επιχειρήσετε να παρέμβετε στη λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας ή να τροποποιήσετε ή να καταστρέψετε τυχόν δεδομένα ή λογισμικό.

Συμφωνείτε να ακολουθείτε και να τηρείτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και όλες τις οδηγίες και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Κατανοείτε ότι η μη τήρηση όλων των οδηγιών και διαδικασιών εκ μέρους σας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μη επιδιωκόμενη υποχρέωσή σας να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες, να στερηθείτε προϊόντα ή υπηρεσίες, να σας καταργηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην παρούσα Ιστοσελίδα καθώς και σε προϊόντα ή υπηρεσίες και ενδεχομένως να σας επιφερθούν νομικές ενέργειες.

Δωρεές

Η Qatar Airways προσφέρει τη δυνατότητα για τους χρήστες της ιστοσελίδας  να συμβάλουν χρηματικές δωρεές για την προ - επιλεγμένες μη – κερδοσκοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις . Οι δωρεές που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μεταφέρονται απευθείας στη φιλανθρωπική οργάνωση , και ως εκ τούτου δεν επιστρέφεται , ακόμη και αν το αεροπορικό εισιτήριο ανταλλαχτεί η επιστραφεί.

Δωρεές

Η Qatar Airways προσφέρει τη δυνατότητα για τους χρήστες της ιστοσελίδας  να συμβάλουν χρηματικές δωρεές για την προ - επιλεγμένες μη – κερδοσκοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις . Οι δωρεές που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μεταφέρονται απευθείας στη φιλανθρωπική οργάνωση , και ως εκ τούτου δεν επιστρέφεται , ακόμη και αν το αεροπορικό εισιτήριο ανταλλαχτεί η επιστραφεί.

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα

Αν αγοράσατε το εισιτήριό σας με πιστωτική κάρτα στο qatarairways.com, ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας πρέπει να είναι ένας εκ των ταξιδιωτών. Οι λεπτομέρειες της πιστωτικής κάρτας διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον και μεταφέρονται μέσω ενός διεθνώς αποδεκτού συστήματος. Δεχόμαστε τρεις σημαντικές πιστωτικές κάρτες: Visa, MasterCard και Diners Club.

Η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται για την πληρωμή πρέπει να παρουσιαστεί τη στιγμή του check-in. Η QATAR AIRWAYS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση ή να εισπράξει πληρωμή εγγύησης (σε μετρητά ή μέσω άλλης πιστωτικής κάρτας) αν η κάρτα που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την αγορά δεν παρουσιάστηκε από τον κάτοχό της στο check-in ή κατά την παραλαβή των εισιτηρίων.

Χρονικός περιορισμός έκδοσης εισιτηρίου

Τα εισιτήρια για τα οποία γίνεται κράτηση στο qatarwairways.com πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον 48 ώρες από την πραγματοποίηση της κράτησης για την αποφυγή αυτόματων ακυρώσεων.

Αποποίηση ευθύνης και περιορισμοί ευθύνης

  1. Αν και οι Πληροφορίες Προϊόντων και όλο το υπόλοιπο υλικό της Ιστοσελίδας παρέχονται καλή τη πίστει, εφόσον χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η QATAR AIRWAYS δεν διασφαλίζει, εγγυάται ή αξιώνεται την ακρίβεια των Πληροφοριών Προϊόντων ή του υπόλοιπου υλικού της παρούσας Ιστοσελίδας. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι οι Πληροφορίες Προϊόντων και το υλικό της Ιστοσελίδας δεν συνιστούν κανενός είδους συμβουλή ή πρόταση προς εσάς.
  2. Η QATAR AIRWAYS αποποιείται τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από εσάς καθώς και με τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όλες οι πληροφορίες της παρούσας Ιστοσελίδας παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση (είτε ρητή είτε σιωπηρή από το νόμο ή από άλλα μέσα) ή χωρίς κανέναν ρητό όρο οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ή σιωπηρών όρων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.
  3. Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι η QATAR AIRWAYS δεν φέρει ευθύνη προς εσάς για τυχόν άμεση, έμμεση, προκύπτουσα ή τυχόν άλλη απώλεια που ανακύπτει από τη χρήση (ή μη χρήση) των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα ή από την πρόσβασή σας σε άλλο υλικό μέσω συνδέσμων της παρούσας Ιστοσελίδας. Οι αποκλεισμοί και οι περιορισμοί που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο.
  4. Η QATAR AIRWAYS δεν εγγυάται ότι η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας είναι συμβατή με κάθε υλικό εξοπλισμό και λογισμικό που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας.
  5. Εκτός από όσα ορίζονται στη διάταξη 6, η QATAR AIRWAYS δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας, είτε όσον αφορά σύμβαση, ποινικό αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση νομικής υποχρέωσης, αποζημίωση είτε για τυχόν τραυματισμό, θάνατο, βλάβη ή άμεση, έμμεση ή προκύπτουσα απώλεια (όλοι αυτοί οι τρεις όροι περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμούς, καθαρή οικονομική απώλεια, απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, καταστροφή καλής φήμης και παρόμοιες απώλειες) στο βαθμό που προκαλούνται από ή σε σχέση με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή τη χρήση, πρόσβαση, πραγματοποίηση λήψεων ή στήριξη σε τυχόν άλλες πληροφορίες ή άλλο υλικό που περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του αποτελέσματος που προκύπτει από οποιονδήποτε ιό υπολογιστή.
  6. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν αποκλείουν την ευθύνη της QATAR AIRWAYS (εφόσον υπάρχει) προς εσάς για τυχόν προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο που προκύπτει από αμέλεια της Qatar Airways, για απάτη ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα για το οποίο θα ήταν παράνομο η QATAR AIRWAYS να αποκλείσει ή να επιχειρήσει να αποκλείσει την ευθύνη της.
  7. Με την επιφύλαξη της διάταξης 6, η όλη ευθύνη της QATAR AIRWAYS σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα ή σειρά ζητημάτων που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παροχή της παρούσας Ιστοσελίδας εκ μέρους της QATAR AIRWAYS καθώς και τυχόν άλλων υπηρεσιών από την QATAR AIRWAYS ή τυχόν οποιουδήποτε άλλου θέματος που προκύπτει, πρέπει να περιορίζεται σε 1.000 δολάρια ΗΠΑ συνολικά για κάθε γεγονός ή σειρά συνδεόμενων γεγονότων.
  8. Οφείλετε να αποζημιώσετε την QATAR AIRWAYS και τους δικαιοπαρόχους της και να συνεχίζετε να αποζημιώνετε την QATAR AIRWAYS και τους δικαιοπαρόχους της για τυχόν απώλειες, ζημίες, αξιώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων νομικών δαπανών) που προκλήθηκαν ή επιφέρθηκαν στην QATAR AIRWAYS και/ή στους δικαιοπαρόχους της ως αποτέλεσμα της παραβίασης εκ μέρους σας οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Τροποποιήσεις όρων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και/ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να ενημερωθούν, να τροποποιηθούν, να αλλάξουν ή να καταργηθούν από την QATAR AIRWAYS οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς. Πρέπει να διαβάζετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ξανά κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και να βεβαιώνεστε ότι ανατρέχετε σε όλα τα σχετικά έγγραφα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τελευταία έκδοση των εν λόγω εγγράφων.

Γενικοί όροι μεταφοράς

Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας. Άλλοι όροι ισχύουν για τους όρους μεταφοράς και μετακίνησης. Ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς για πληροφορίες σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μεταφοράς επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών αποσκευών και άλλων περιορισμών.

Διάφορα

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της   Πολιτικής Απορρήτου) περιλαμβάνουν όλους τους όρους που σχετίζονται με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπερισχύουν έναντι όλων των προηγούμενων συμβάσεων, συμφωνιών, παρουσιάσεων (πλην ψευδών παρουσιάσεων με σκοπό εξαπάτησης), όρων που εννοούνται από το νόμο και τις συνεννοήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων, είτε αυτές είναι γραπτές, εθιμικές, προφορικές ή άλλου είδους. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι γραμμένοι στα αγγλικά. Αν δεν καταλαβαίνετε αγγλικά, ζητήστε την απαραίτητη βοήθεια για να μπορέσετε να κατανοήσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς θεωρείται ότι τους κατανοείτε και τους αποδέχεστε εφόσον χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα.

Αν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο, δικαστήριο δημόσιας διοίκησης, διοικητικό φορέα ή άλλη αρχή αντίστοιχης αρμοδιότητας, ως παράνομο, άκυρο ή μη εφαρμοστέο, τότε η αφορώμενη διάταξη θα καταργηθεί, στον απαιτούμενο βαθμό, από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και θα είναι μη εφαρμοστέα χωρίς, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, την τροποποίηση τυχόν άλλων τμημάτων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ενώ κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τις διατάξεις των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων που θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Δεν θα υπάρξει καμία κατάργηση όρου, διάταξης ή προϋπόθεσης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εκτός και αν η εν λόγω κατάργηση τεκμηριώνεται γραπτώς και υπογράφεται από το μέρος που πραγματοποιεί την εν λόγω κατάργηση.

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις της παρούσας Ιστοσελίδας και το υλικό που περιέχεται σε αυτή διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας. Τα δικαστήρια της Αγγλίας έχουν τη μη αποκλειστική αρμοδιότητα εκδίκασης τυχόν διαφορών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν. Συμφωνείτε ότι η QATAR AIRWAYS διατηρεί το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον σας σε όποια χώρα κρίνει κατάλληλη.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα της QATAR AIRWAYS ή τους Όρους μας Χρήσης, επικοινωνήστε με στην εξής διεύθυνση:

Qatar Airways Group
Qatar Airways Tower
P.O. Box: 22550
Ντόχα, Κατάρ

websupport@qatarairways.com.qa