Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για μεγάλες καθυστερήσεις με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής

Οι άφιξεις και αναχώρησεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγάλες καθυστερήσεις με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής, λόγω απρόβλεπτων συμβάντων, όπως άσχημων καιρικών συνθηκών και άλλων δυσκολιών. Η Qatar Airways διατηρεί ορισμένα πρότυπα εξυπηρέτησης για τους πελάτες της κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους καθυστερήσεων. Όταν λαμβάνει χώρα μια μεγάλη καθυστέρηση με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ, είτε κατά την άφιξη είτε πριν την αναχώρηση, η Qatar Airways εφαρμόζει ένα σχέδιο για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανόνων καθυστερήσεων με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ (DOT).

Οι μεγάλες καθυστερήσεις με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής ενδέχεται να λάβουν χώρα στις εξής περιπτώσεις:

  • Αναχώρηση Πτήσης - Μια πτήση πρόκειται να αναχωρήσει από ένα αεροδρόμιο των ΗΠΑ με όλους τους επιβάτες να βρίσκονται στο αεροσκάφος και λαμβάνει χώρα καθυστέρηση πριν την αναχώρηση της πτήσης ή
  • Άφιξη Πτήσης - Μια πτήση έχει προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο των ΗΠΑ και λαμβάνει χώρα καθυστέρηση στο αεροσκάφος κατά την άφιξη στην πύλη του αεροδρομίου.

I. Διαδικασίες Αεροπορικής Εταιρίας κατά τη διάρκεια Καθυστερήσεων με το Αεροσκάφος σε Θέση Αναμονής σε αεροδρόμια των ΗΠ

a) Συμμόρφωση με τους Ισχύοντες Χρονικούς Περιορισμούς

Όσον αφορά διεθνείς πτήσεις που αναχωρούν από ένα αεροδρόμιο των ΗΠΑ ή φτάνουν σε αυτό, η Qatar Airways δεν επιτρέπει την παραμονή ενός αεροσκάφους σε θέση αναμονής στην πίστα του αεροδρομίου για περισσότερες από τέσσερις ώρες. Προτού περάσει το όριο των τεσσάρων ωρών, το αεροσκάφος θα επιστρέψει στην πύλη ή σε άλλο κατάλληλο σημείο επιβίβασης και θα επιτραπεί η έξοδος των επιβατών από το αεροσκάφος εκτός και εάν

1. ο κυβερνήτης θεωρήσει ότι υφίσταται λόγος ασφάλειας ή προστασίας για τον οποίο το αεροσκάφος δεν μπορεί να φύγει από τη θέση που έχει στην πίστα του αεροδρομίου για να αποβιβαστούν οι επιβάτες ή εάν

2. η υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ενημερώσει τον κυβερνήτη ότι η επιστροφή του αεροσκάφους στην πύλη ή σε άλλο σημείο αποβίβασης για να εξέλθουν οι επιβάτες, θα διατάρασσε σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία του αεροδρομίου.

b) Μέτρα Φροντίδας Επιβατών

Η Qatar Airways θα παράσχει στους επιβάτες επαρκή τροφή και πόσιμο νερό όχι αργότερα από δύο ώρες μετά την αποχώρηση του αεροσκάφους από την πύλη (σε περίπτωση αναχώρησης) ή την προσγείωση (σε περίπτωση άφιξης) αν το αεροσκάφος παραμένει σε θέση αναμονής στην πίστα του αεροδρομίου, εκτός και αν ο κυβερνήτης αποφασίσει ότι λόγοι ασφάλειας ή προστασίας αποκλείουν την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Η Qatar Airways θα παράσχει λειτουργικές τουαλέτες στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια μεγάλων καθυστερήσεων με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής. Θα ανταποκριθούμε επίσης στις ανάγκες των επιβατών όσον αφορά την άνεσή τους καθώς και στις απαραίτητες ιατρικές απαιτήσεις των επιβατών μας όσο το αεροσκάφος βρίσκεται σε θέση αναμονής.

c) Ενημέρωση Επιβατών

Qatar Airways θα κρατά τους επιβάτες ενήμερους μέσω ανακοινώσεων εντός του αεροσκάφους κάθε 30 λεπτά σχετικά με τα εξής:

1. Κατάσταση και λόγος καθυστέρησης, αν είναι γνωστά,

2. Ενημέρωση επιβατών ότι μπορούν να αποβιβαστούν από το αεροσκάφος, αν υπάρχει πράγματι αυτή η δυνατότητα.

II. Πόροι

Qatar Airways διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων πόρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων καθυστερήσεων με το αεροσκάφος σε θέση αναμονής.

III. Συντονισμός

Βρισκόμαστε σε διαδικασία συντονισμού του σχεδίου έκτακτης ανάγκης μας με τις αντίστοιχες αρχές σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ που εξυπηρετεί η Qatar Airways, καθώς και τα τακτικά αεροδρόμια εκτροπής πτήσεων στις ΗΠΑ, ούτως ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους επιβάτες μας.